Hotărâri

AnNumar și dataDescriereVizualizează
20141/21.01.2014Hotărâre privind respingerea incetării mandatului de consilir al lui Matei GheorgheHCL
20142/21.01.2014Hotărâre privind rectificare buget 2013HCL
20143/21.01.2014Hotărâre privind stabilirea taxelor şi impozitelor locale aferente anului 2014HCL
Anexă
20144/21.01.2014Hotărâre privind aprobarea scutirii majorarilor şi penalităţilor pentru persoane fizice si juridiceHCL
20145/21.01.2014Hotărâre privind eşalonarea datoriilor primăriei la ADI DeşeuriHCL
20146/21.01.2014Hotărâre privind aprobarea cotizaţiei anuale la ADI DeşeuriHCL
20147/21.01.2014Hotărâre privind aprobarea taxei de habitatHCL
20148/21.01.2014Hotărâre privind aprobarea modului de acces al furnizorilor de reţele de comunicaţii pe domeniul publicHCL
20149/21.01.2014Hotărâre privind stabilirea domeniilor serviciilor publice şi a locurilor in care contravenienţii pot presta muncă in folosul comunităţiiHCL
201410/21.01.2014Hotărâre privind aprobarea contribuţiei anuale la Crucea RoşieHCL
201411/21.01.2014Hotărâre privind aprobarea structurii reţelei şcolareHCL
201412/21.01.2014Hotărâre privind aprobarea acoperii deficitului secţiunii de dezvoltare aferent anului 2013HCL
201413/03.02.2014Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţaHCL
201414/03.02.2014Hotărâre privind alegerea viceprimaruluiHCL
201415/03.02.2014Hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli la data de 31.12.2013HCL
Anexe
201416/03.02.2014Hotărâre privind aprobarea bugetului pe anul 2014HCL
Anexă
201417/03.02.2014Hotărâre privind modificarea unor elemente de identificare la poziţii din inventarul publicHCL
201418/03.02.2014Hotărâre privind desemnare reprezentanţi consiliu pentru selecţie oferte şi comisii de recepţieHCL
201419/24.03.2014Hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2014HCL
201420/24.03.2014Hotărâre privind revocarea parţială a HCL nr. 3 din 21.01.2014HCL
201421/16.04.2014Hotărâre privind emiterea acordului de principiu cu CJD in vederea constituirii unei asociaţii de dezvoltare intercomunitareHCL
201422/29.04.2014Hotărâre privind rectificarea bugetului localHCL
201423/29.04.2014Hotărâre privind însuşirea variantei de stema a comuneiHCL
201424/29.04.2014Hotărâre privind incetarea mandatului de consilier a d-lui Matei GheorgheHCL
201425/29.04.2014Hotărâre privind validarea mandatului de consilier a doamnei Crăciun RoxanaHCL
201426/29.04.2014Hotărâre privind asocierea comunei Răzvad prin CJD pentru constituirea ADI "Zona Metropolitană Tărgovişte"HCL
201427/29.04.2014Hotărâre privind aprobarea planului de lucrari de interes local efectuat cu beneficiarii venitului mimin garantatHCL
201428/29.04.2014Hotărâre privind aprobarea DALI, a indicatorilor tehnico-economici pentru "Reabilitare si asfaltare drumuri şi străzi in satele Răzvad şi Gorgota"HCL
201429/29.04.2014Hotărâre privind închirierea unor terenuri aparţinănd domeniului privat al comunei Răzvad către OMV Petrom SAHCL
201430/27.05.2014Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţăHCL
201431/27.05.2014Hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli la 31.03.2014HCL
201432/27.05.2014Hotărâre privind inventarierii materiei impozabile pentru anul fiscal 2015HCL
201433/24.06.2014Hotărâre privind aprobarea regulamentului de colectare a taxei de habitatHCL
201434/28.07.2014Hotărâre privind aprobarea cooperării între CJD şi comuna Răzvad in vederea înfiinţării şi dezvoltării unei reţele şi integrării unor bune practici naţionale de dezvoltare a resurselor umane şi antreprenoriatului in mediul ruralHCL
201435/28.07.2014Hotărâre privind însusirea Hotărârii ADI Apă nr. 115 din 04.07.2014 în vederea implementării proiectelor propuse a fi executate din economiile POS MEDIU IHCL
201436/28.07.2014Hotărâre privind aprobarea SF, PT+DE şi a indicatorilor tehnico-economici pentru "Extinderea reţelei de canalizare menajera şi apă potabilă în comuna Răzvad"HCL
201437/15.09.2014Hotărâre privind instrumentarea proiectului " Modernizare strada Răzvedeanca în comuna Răzvad"HCL
201438/17.09.2014Hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul 2014HCL
201439/17,09,2014Hotărâre privind modificarea Anexei nr. 65 privind inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comuneiHCL
201440/31.10,2014Hotărâre privind rectificare bugetului pentru anul 2014HCL
201441/31.10,2014Hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli la 30.06.2014HCL
201442/31.10,2014Hotărâre privind modificare unor elemente din domeniul public al comuneiHCL
201443/31.10,2014Hotărâre privind trecerea din domeniul privat in domeniul public al comuneiHCL
201444/31.10,2014Hotărâre privind completarea domeniului public al comuneiHCL
201445/31.10,2014Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de utilizare al microbuzului scolarHCL
201446/31.10,2014Hotărâre privind desemnarea reprezentantului comunei in cadrul asociatiei de dezvoltare Civitas TargovisteHCL
201447/31.10,2014Hotărâre privind luarea unor masuri pentru gestionarea serviciului de trasnport public de persoaneHCL
201448/27.11.2014Hotărâre privind rectificarea bugetului localHCL
201449/27.11.2014Hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli la 30.09.2014HCL
201450/27.11.2014Hotărâre privind predarea catre CNI a Caminului Cultural GorgotaHCL
201451/27.11.2014Hotărâre privind desemnarea reprezentantilor CL in Comisia Scolara pentru evaluarea si asigurarea calitatiiHCL
201452/09.12.2014Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la ai obiectivului "Dispensar Uman Razvad"HCL
201453/09.12.2014Hotărâre privind aprobarea cofinantarii obiectivului "Reabilitare Dispensar Uman Razvad"HCL
201454/12.12.2014Hotărâre privind rectificarea bugetuluiHCL
201455/12.12.2014Hotărâre privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2015HCL
201456/12.12.2014Hotărâre privind scutirea de la plata majorarilor si penalitatilor pentru impozitelor restanteHCL
201457/12.12.2014Hotărâre privind scoaterea creantelor fiscale din evidenta curenta a debitorilorHCL
201458/12.12.2014Hotărâre privind aprobarea contributiei comunei la ADI DeseuriHCL
201459/12.12.2014Hotărâre privind aprobarea cuantumului taxei de habitat pentru anul 2015HCL
201460/12.12.2014Hotărâre privind aprobarea structurii scolare la nivelul localitatiiHCL
201461/12.12.2014Hotărâre privind aprobarea reprezentatilor primarului si CL in consiliul de administratie al scoliiHCL
201462/12.12.2014Hotărâre privind transmiterea cu titlu gratuit catre SDEE Eleactrica Nord a retelei de joasa tensiune pe strada GariiHCL
20151 din 13.02.2015Hotărâre privind alegerea comisiei de validare a CLHCL
20152 din 13.02.2015Hotărâre privind invalidarea mandatului de consilier al d-lui Constantin AlexandruHCL
20153 din 13.02.2015Hotărâre privind invalidarea mandatului de consilier al d-lui Ciocoiu Bunila IonHCL
20154 din 13.02.2015Hotărâre privind invalidarea mandatului de consilier al d-lui Furtuna Ionut CiprianHCL
20155 din 13.02.2015Hotărâre privind validarea mandatului de consilier al d-nei Anton Elena
HCL
20156 din 13.02.2015Hotărâre privind validarea mandatului de consilier al
d-nei Bobirica Monica Elena
HCL
20157 din 13.02.2015Hotărâre privind validarea mandatului de consilier al d-nui Carpiuc Vasile
HCL
20158 din 13.02.2015Hotărâre privind validarea mandatului de consilier al d-nei Craciun RoxanaHCL
20159 din 13.02.2015Hotărâre privind validarea mandatului de consilier al d-nei Dragoi Georgeta DanielaHCL
201510 din 13.02.2015Hotărâre privind validarea mandatului de consilier al d-lui Dutulescu Constantin
HCL
201511 din 13.02.2015Hotărâre privind validarea mandatului de consilier al d-lui Filip LaurentiuHCL
201512 din 13.02.2015Hotărâre privind validarea mandatului de consilier al d-lui Musat MarinHCL
201513 din 13.02.2015Hotărâre privind validarea mandatului de consilier al d-lui Oprea FlorinHCL
201514 din 13.02.2015Hotărâre privind validarea mandatului de consilier al d-lui Spataru EmanuelHCL
201515 din 13.02.2015Hotărâre privind validarea mandatului de consilier al d-nei Serban IonelaHCL
201516 din 13.02.2015Hotărâre privind validarea mandatului de consilier al d-nei Vasiliu MariaHCL
201517 din 13.02.2015Hotărâre privind constituirea consiliului localHCL
201518 din 13.02.2015Hotărâre privind alegerea presedintelui de sedintaHCL
201519 din 13.02.2015Hotărâre privind alegerea viceprimarului comuneiHCL
201520 din 13.02.2015Hotărâre privind alegerea comisiilor pe domenii de activitateHCL
201521 din 25.02.2015Hotărâre privind actualizarea devizului general pentru investiţia "Asfaltare străzi rurale in comuna Răzvad"HCL
201522 din 25.02.2015Hotărâre privind aprobarea documentaţiei SF, PT, DDE aferentă investitiei "Extinderea reţelei de canalizare menajeră şi a reţelei de apa potabilă în comuna Răzvad"HCL
201523 din 25.02.2015Hotărâre privind stabilirea sumei pentru eliberarea atestatului de producătorHCL
201524 din 19.03.2015Hotărâre privind aprobarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Razvad la data de 31.12.2014HCL
201525 din 19.03.2015Hotărâre privind aprobarea acoperirii deficitului sectiunii de dezvoltare aferent anului 2014 si aprobarea utilizarii excedentului bugetului local inregistrat la data de 31.12.2014HCL
201526 din 19.03.2015Hotărâre privind aprobarea bugetului pe anul 2015HCL
201527 din 19.03.2015Hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul 2014HCL
201528 din 21.04.2015Hotărâre privind aprobarea unui parteneriat cu GAL Arcul Targovistei in vederea implementarii unei strategii de dezvoltareHCL
201529 din 21.04.2015Hotărâre privind aprobarea numirii dirigintelui de santier pentru obiectivul de investitii "Modernizare strada Razvedeanca"HCL
201530 din 30.04.2015Hotărâre privind aprobarea planului de lucrari de interes local cu cei care au venitul minim garantatHCL
201531 din 30.04.2015Hotărâre privind mandarea domnului primar ca reprezentantul comunei in ADI DeseuriHCL
201532 din 30.04.2015Hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice din aparatul primaruluiHCL
201533 din 30.04.2015Hotărâre privind transformarea unor functii de executie si a unui post vacant contractual, din cadrul aparatului de specialitate al primaruluiHCL
201534 din 30.04.2015Hotărâre privind aprobarea inchirierii unor terenuri apartinand domeniului public si privat al comunei Razvad catre OMV PetromHCL
201535 din 30.04.2015Hotărâre privind aprobarea inchirierii unei suprafete de 56 mp reprezentand o sala din incinta Scolii Razvad pentru desfasurarea cursurilor de dezvoltare a competentelor antreprenoriale in jud. DambovitaHCL
201536 din 27.05.2015Hotărâre privind aprobarea Regulamentului Local referitor la impplicarea publicului in elaborarea PUG-uluiHCL
201537 din 27.05.2015Hotărâre privind imputernicirea CJD ca lider de proiect pentru "Parteneriat pentru un management institutional performant"HCL
201538 din 30.06.2015Hotărâre privind aprobarea inventarierii materiei impozabile pentru anul 2016HCL
201539 din 27.06.2015Hotărâre privind aprobarea sponsorizarii Comunei Razvad de catre SC Carpatcement Holding cu piatra pentru reabilitarea de strazi localeHCL
201540 din 28.07.2015Hotărâre privind aprobarea rectificarii bugetului local pentru anul 2015HCL
201541 din 28.07.2015Hotărâre privind desemnarea d-lui Nastase Constantin ca reprezentant legal in cadrul investitiei "Reabilitare dispensar uman in comuna Razvad"HCL
201542 din 28.07.2015Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru "Reabilitare dispensar uman in comuna Razvad"HCL
201543 din 28.07.2015Hotărâre privind aprobarea cofinantarii pentru obiectivul de investitii "Reabilitare dispensar uman in comuna Razvad"HCL
201544 din 28.07.2015Hotărâre privind aprobarea numirii dirigintelui de santier pentru "Reabilitare dispensar uman in comuna Razvad"HCL
201545 din 28.07.2015Hotărâre privind desemnarea d-lui Nastase Constantin ca reprezentant legal in cadrul investitiei "Modernizare strada Razvedeanca comuna Razvad"HCL
201546 din 28.07.2015Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru Modernizare strada Razvedeanca comuna Razvad"HCL
201547 din 28.07.2015Hotărâre privind aprobarea mandatarii d-lui Nastase Constantin ca reprezentant UAT in cadrul ADI Civitas TargovisteHCL
201548 din 31.08.2015Hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul 2015HCL
201549 din 31.08.2015Hotărâre privind aprobarea darii in folosinta a spatiului a spatiului de 155 mp aferent salii de sport pentru cabinetele medicale individualeHCL
201550 din 29.09.2015Hotărâre prin care se ia act de rectificarea bugetului pe anul 2015HCL
201551 din 29.09.2015Hotărâre privind aprobarea ROF al Bibliotecii RazvadHCL
201552 din 29.09.2015Hotărâre privind modificarea art. 8 din HCL nr. 46/28.07.2015HCL
201553 din 29.09.2015Hotărâre privind insusirea HCL nr. 34/28.07.2014HCL
201554 din 29.09.2015Hotărâre privind insusirea prevederilor HCL nr. 48/27.11.2014 de rectificare a bugetului local pe anul 2014HCL
201555 din 29.09.2015Hotărâre privind insusirea prevederilor HCL nr. 57/12.12.2014 de scoatere a creantelor fiscale din evidenta curentaHCL
201556 din 29.09.2015Hotărâre privind insusirea prevederilor HCL nr. 43/31.10.2014 de trecere a unor bunuri din domeniul privat in domeniul public al comuneiHCL
201557 din 29.09.2015Hotărâre privind insusirea prevederilor HCL nr. 40/31.10.2014 de rectificare a bugetului pe anul 2014HCL
201558 din 29.09.2015Hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul 2015HCL
201559 din 27.10.2015Hotărâre privind aprobarea executiei bugetului la data 30.09.2015HCL
201560 din 27.10.2015Hotărâre privind inregistrarea mijlocului fix microbuzHCL
201561 din 27.10.2015Hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul 2015HCL
201562 din 16.11.2015Hotărâre privind insusirea prevederilor HCL nr. 39/17.09.2014HCL
201563 din 16.11.2015Hotărâre privind aprobarea Devizului reactualizat al obiectivului "Modernizare strada Razvedeanca"HCL
201564 din 16.11.2015Hotărâre privind modificarea unor elemente de identificare la elemente din inventarul bunurilor ce apartin domeniului publicHCL
201565 din 16.11.2015Hotărâre privind asigurarea accesului pe strada RazvedeancaHCL
201566 din 24.11.2015Hotărâre privind desemnarea reprezentantilor CL in consiliul de administratie al Scolii RazvadHCL
201567 din 24.11.2015Hotărâre privind aprobarea cuantumului taxei de habitat pentru anul 2016HCL
201568 din 24.11.2015Hotărâre privind aprobarea cotizatiei UAT Razvad datorata la ADI DeseuriHCL
201569 din 24.11.2015Hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul 2015
HCL
201570 din 09.12.2015Hotărâre privind prelungirea termenului aferent proiectului "Modernizarea si reabilitarea drumurlui de centura al Mun. Targoviste"HCL
201571 din 09.12.2015Hotărâre privind modificarea bunurilor care apartin inventarului domeniului public al comunei RazvadHCL
201572 din 09.12.2015Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investitia "Consolidare si modernizare drumuri si strazi comunale in comuna Razvad,jud Dambovita"HCL
201573 din 09.12.2015Hotărâre privind implementarea proiectului "Consolidare si modernizare drumuri si strazi comunale in comuna Razvad,jud Dambovita"HCL
201574 din 09.12.2015Hotărâre privind rectificarea bugetului aferent anului 2015HCL
201575 din 22.12.2015Hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul 2015"HCL
201576 din 22.12.2015Hotărâre privind stabilirea impozitelor si taxelor localeHCL
Anexa
Anexa
201577 din 22.12.2015Hotărâre privind aprobarea structurii scolare la nivelul comunei RazvadHCL
201578 din 22.12.2015Hotărâre privind aprobarea unor posturi din Statul de functii din organigrama Scolii Gimnaziale RazvadHCL
201579 din 22.12.2015Hotărâre privind aprobarea scutirii cu 73,3% de la plata majorarilor de intarziere aferente obligatiilor bugetareHCL
20161 din 26.01.2016Hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul 2015 HCL
20162 din 26.01.2016Hotărâre privind aprobarea deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2015HCL
20163 din 26.01.2016Hotărâre privind aprobarea achizitionarii serviciilor juridice, asistenta si reprezentare a UAT RazvadHCL
20164 din 26.01.2016Hotărâre privind modificarea patrimoniului domeniului publicHCL
20165 din 26.01.2016Hotărâre privind asocierea cu CJD si mun. Targoviste pentru "Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile"HCL
20166 din 26.01.2016Hotărâre privind folosirea gratuita a spatiului cladire "Taxe si impozite"a unor persoane fara locuintaHCL
20167 din 26.01.2016Hotărâre privind inscrirerea in SNEP pentru plata taxelor si impozitelor localeHCL
20168 din 26.01.2016Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati la obiectivul investitional "Dispensar uman comuna Razvad, jud. Dambovita"HCL
20169 din 26.01.2016Hotărâre privind aprobarea cofinantarii pentru obiectivul investitional "Dispensar uman comuna Razvad, jud. Dambovita"HCL
201610 din 26.01.2016Hotărâre privind aprobarea premierii cuplurilor si persoanelor care implinesc in anul 2016, 50 ani de casatorie respectiv varsta de 100 ani HCL
201611 din 09.02.2016Hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei RazvadHCL
201612 din 09.02.2016Hotărâre privind aprobarea planului de lucrari care se vor realiza cu beneficiarii venitului minim garantatHCL
201613 din 09.02.2016Hotărâre privind mandatarea speciala a reprezentatului UAT Razvad in ADI DambovitaHCL
201614 din 29.03.2016Hotărâre prin care se ia act de rectificarea bugetului pe anul 2016HCL
201615 din 29.03.2016Hotărâre privind revocarea HCL 10/26.01.2016HCL
201616 din 29.03.2016Hotărâre privind stimulentul educational sub forma de tichete sociale pentru gradinitaHCL
201617 din 29.03.2016Hotărâre privind prelungirea parteneriatului cu GAL Arcul TargovisteiHCL
201618 din 29.03.2016Hotărâre privind modificarea inventarului domeniului public al comunei Razvad
HCL
201619 din 29.03.2016Hotărâre privind revocarea HCL nr. 8/26.01.2016 si nr. 9/26.01.2016HCL
201620 din 19.04.2016Hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul 2016HCL
201621 din 19.04.2016Hotărâre privind aprobarea platii din bugetul local la ADI Deseuri pentru beneficiarii masurilor de protectie sociala HCL
201622 din 19.04.2016Hotărâre privind modificarea bunurilor apartinand domeniului public al comunei RazvadHCL
201623 din 19.04.2016Hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit catre FDEE Electrica a suprafetei de 5,21 mp, apartinand domeniului public al comunei, in vederea racordarii locuintei individuale - Mutu GabrielHCL
201624 din 19.04.2016Hotărâre privind aprobarea darii in folosinta a spatiului de 36 mp din cladirea Camin Cultural Gorgota+Dispensar Gorgota in vederea desfasurarii de activitati medicaleHCL
201625 din 19.04.2016Hotărâre privind revocarea HCL nr. 66/24.11.2015HCL
201626 din 24.05.2016Hotărâre prin care se ia act de rectificarea bugetului pe anul 2016HCL
201627 din 24.05.2016Hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul 2016HCL
201628 din 24.05.2016Hotărâre privind aprobarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016HCL
201629 din 24.05.2016Hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a comuneiHCL
201630 din 24.05.2016Hotărâre privind aprobarea prelungirii valabilitatii Planului urbanistic General si a RLUHCL
201631 din 24.05.2016Hotărâre privind reactualizarea Statutului Centrului Educativ pentru Copii Saraci RazvadHCL
201632 din 24.05.2016Hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit catre FDEE Electrica a suprafetei de 5,21 mp, apartinand domeniului public al comunei, in vederea racordarii locuintei individuale - Mihalachioiu Ion NicolaeHCL
20161/c din 27.06.2016Hotărâre privind alegerea comisiei de validareHCL
20162/c din 27.06.2016Hotărâre privind validarea mandatului de consilier al doamnei Anton ElenaHCL
20163/c din 27.06.2016Hotărâre privind validarea mandatului de consilier al doamnei Bobirica Monica AlinaHCL
20164/c din 27.06.2016Hotărâre privind validarea mandatului de consilier al domnului Carpiuc VasileHCL
20165/c din 27.06.2016Hotărâre privind validarea mandatului de consilier al doamnei Dragoi Gerogeta DanielaHCL
20166/c din 27.06.2016Hotărâre privind validarea mandatului de consilier al domnului Dutulescu ConstantinHCL
20167/c din 27.06.2016Hotărâre privind validarea mandatului de consilier al domnului Filip LaurentiuHCL
20168/c din 27.06.2016Hotărâre privind validarea mandatului de consilier al domnului Ifrim GheorgheHCL
20169/c din 27.06.2016Hotărâre privind validarea mandatului de consilier al domnului Oprea FlorinHCL
201610/c din 27.06.2016Hotărâre privind validarea mandatului de consilier al domnului Simulteanu DanHCL
201611/c din 27.06.2016Hotărâre privind validarea mandatului de consilier al doamnei Șerban IonelaHCL
201612/c din 27.06.2016Hotărâre privind validarea mandatului de consilier al domnului Tichie FlorinHCL
201613/c din 27.06.2016Hotărâre privind validarea mandatului de consilier al doamnei Toboșaru Elena LoredanaHCL
201614/c din 27.06.2016Hotărâre privind validarea mandatului de consilier al domnului Tudorache FlorinHCL
201615/c din 27.06.2016Hotărâre privind validarea mandatului de consilier al domnului Vlad IonHCL
201616/c din 27.06.2016Hotărâre privind constituirea consiliului localHCL
201617/c din 27.06.2016Hotărâre privind alegerea președintelui de ședințăHCL
201633 din 27.06.2016Hotărâre privind alegerea viceprimarului comunei RăzvadHCL
201634 din 27.06.2016Hotărâre privind alegerea comisiilor pe domenii de activitate HCL
201635 din 13.07.2016Hotărâre prin care se ia act de rectificarea bugetului in anul 2016HCL
201636 din 13.07.2016Hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul 2016HCL
201637 din 13.07.2016Hotărâre privind aprobarea sponsorizarii primariei de catre Heildelbergcement cu 200 tone calcar pentru intretinerea de drumuri localeHCL
201638 din 13.07.2016Hotărâre privind desemnarea reprezentantului UAT Razvad in cadrul ADI DeseuriHCL
201639 din 13.07.2016Hotărâre privind mandatarea speciala a reprezentantului Comunei Razvad in ADI DeseuriHCL
201640 din 13.07.2016Hotărâre privind mandatarea speciala a reprezentantului Comunei Razvad in ADI ApaHCL
201641 din 27.07.2016Hotărâre privind aprobare ROF consiliul localHCL
Anexa
201642 din 27.07.2016Hotărâre privind trecerea unor bunuri din domeniul public in cel privat al comuneiHCL
201643 din 27.07.2016Hotărâre privind completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comuneiHCL
201644 din 27.07.2016Hotărâre privind aprobarea inchirieii unor terenuri care apartin domeniului privat al comunei catre SC OMV Petrom SAHCL
201645 din 27.07.2016Hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul 2016HCL
201646 din 04.08.2016Hotărâre privind aprobarea majorarii capitalului social al SC Compania de Apa Targoviste Dambovita SAHCL
201647 din 25.08.2016Hotărâre privind desemnarea reprezentatilor consiliului local care vor face parte din Consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale RazvadHCL
201648 din 25.08.2016Hotărâre privind desemnarea reprezentantului Comunei Razvad in relatia cu GAL Arcul TargovisteHCL
201649 din 25.08.2016Hotărâre privind modificarea bunurilor care apartin domeniului public al comuneiHCL
201650 din 25.08.2016Hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul 2016HCL
201651 din 27.09.2016Hotărâre privind validare mandatului de consilier al domnului Coman PetreHCL
201652 din 27.09.2016Hotărâre privind aprobarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli la 30.06.2016HCL
201653 din 27.09.2016Hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul 2016 HCL
201654 din 27.09.2016Hotărâre privind aprobarea materiei impozabile pentru anul 2017HCL
201655 din 27.09.2016Hotărâre privind aprobarea oganigramei si a statului de functii din aparatul de specialitate al primaruluiHCL
201656 din 27.09.2016Hotărâre privind prelungirea termenului aferent proiectului "Modernizarea si reabilitarea drumurlui de centura al Mun. Targoviste" si asigurarea finantarii pana 31.12.2018HCL
201657 din 27.09.2016Hotărâre privind modificarea HCL 27/30.09.2008 cu privire la"Modernizarea si reabilitarea drumurlui de centura al Mun. Targoviste"HCL
201658 din 27.09.2016Hotărâre privind completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al comuneiHCL
201659 din 27.09.2016Hotărâre privind aprobarea inchirierii containerului "Container medical - sat Gorgota"HCL
201660 din 27.09.2016Hotărâre privind aprobarea suprafetei de teren de 1 mp apartinand domeniului public al comuneiHCL
201661 din 06,10.2016Hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2016HCL
201662 din 18.10.2016Hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comuneiHCL
201663 din 18.10.2016Hotărâre privind trecerea unui imobil cu teren din domeniul public in domeniul privat al comuneiHCL
201664 din 18.10.2016Hotărâre privind transmiterea unui imobil cu teren din domeniul privat al comunei catre DGASPC DambovitaHCL
201665 din 18.10.2016Hotărâre privind completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al comuneiHCL
201666 din 31.10.2016Hotărâre prin care se ia act de demisia dlui Coman Petre din functia de consilier HCL
201667 din 31.10.2016Hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul 2016HCL
201668 din 31.10.2016Hotărâre privind scutirea de la plata majorarilor de intarziere aferente impozitelor restanteHCL
Anexa
201669 din 31.10.2016Hotărâre privind desemnarea reprezentantului comunei in cadrul asociatiei de dezvoltare Civitas TargovisteHCL
201670 din 31.10.2016Hotărâre privind aprobarea unui buletin informativ de interes localHCL
201671 din 31.10.2016Hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru conferirea de titluri si distinctii unor personalitati cu merite deosebiteHCL
Anexa
201672 din 31.10.2016Hotărâre privind acordarea diplomei Excelenta dlui Cristea CatalinHCL
201673 din 31.10.2016Hotărâre privind aprobarea achizitionarii serviciilor juridice, asistenta si reprezentare a UAT Razvad in dosarul nr. 712/42/2016HCL
201674 din 29.11.2016Hotărâre privind validarea mandatului de consilier al doamnei Lazaroiu ElenaHCL
201675 din 29.11.2016Hotărâre privind completarea comisiei invatamant, sanatate si familie cultura si culteHCL
201676 din 29.11.2016Hotărâre privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2017
HCL

Anexa
201677 din 29.11.2016Hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul 2016HCL
201678 din 29.11.2016Hotărâre privind aprobarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli la 30.09.2016HCL
anexa
201679 din 29.11.2016Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) in satul Razvad - str. PloiestiHCL
201680 din 29.11.2016Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) in satul Razvad - str. Ploiesti - Auto FrisHCL
201681 din 29.11.2016Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) in satul Razvad - Dealurile ManastiriiHCL
201682 din 29.11.2016Hotărâre privind aprobarea planurilor de ocupare a functiilor publice din aparatul de specialitate al primaruluiHCL
anexa
201683 din 21.12.2016Hotărâre prin care se ia act de rectificarea bugetului pe anul 2016HCL
201684 din 21.12.2016Hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul 2016HCL
201685 din 21.12.2016Hotărâre privind aprobarea ROF al Centrului educativ pentur copii saraci RazvadHCL
anexa
201686 din 21.12.2016Hotărâre privind acordarea unor distinctiiHCL
201687 din 21.12.2016Hotărâre privind privind transformarea unei functii publice vacante HCL
201688 din 21.12.2016Hotărâre privind modificarea bunurilor apartinand domeniului public al comuneiHCL
201689 din 21.12.2016Hotărâre privind aprobarea serviciilor juridice de consultanta, asistenta si reprezentare a UAT RazvadHCL
201690 din 21.12.2016Hotărâre privind stabilirea cotizatiei localitatii Razvad la ADI DeseuriHCL
201691 din 21.12.2016Hotărâre privind aprobarea cuantumului taxei de habitatHCL
201692 din 21.12.2016Hotărâre privind aprobarea criteriilor si procedurilor pentru ocuparea functiei de administrator public al asociatiei ADI DeseuriHCL
201693 din 21.12.2016Hotărâre privind acordarea diplomei de Excelenta domnului Visan GheorgheHCL
20171 din 31.01.2017Hotărâre privind acoperirea deficitului sectiunii de dezvoltare pentru anul 2016HCL
20172 din 31.01.2017Hotărâre privind privind rectificarea bugetului pentru anul 2016HCL
20173 din 31.01.2017Hotărâre privind aprobarea planului de lucrari de interes local efectuate cu beneficiarii venitului minim garantat, pentru anul 2017HCL
Anexa
20174 din 21.02.2017Hotărâre privind trecerea din domeniul public al UAT Comuna Răzvad în domeniul privat al acesteia, a Dispensarului Uman Răzvad
HCL
Anexa HCL
20175 din 21.02.2017Hotărâre privind concesionarea, fără licitaţie publică, a spaţiului „Dispensar Uman Răzvad”, aparţinând domeniului privat al comunei, în vederea desfăşurării de activităţi medicaleHCL
20176 din 21.02.2017Hotărâre privind încetarea aplicabilităţii contractului de închiriere cu nr.52/16/07.10.2016 pentru „Containerul medical - sat Gorgota” aparţinând domeniului privat al comunei RăzvadHCL
20177 din 21.02.2017Hotărâre privind aprobarea închirierii „Containerului medical - sat Gorgota” aparţinând domeniului privat al comunei RăzvadHCL
20178 din 21.02.2017Hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Răzvad la data de 31.12.2016HCL

Anexa
20179 din 21.02.2017Hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL şi a REGULAMENTULUI AFERENT pentru introducerea în intravilan a suprafeţei de 16322 mp în satul Răzvad, judeţul DâmboviţaHCL
201710 din 21.02.2017Hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Răzvad ce va face parte din Consiliul de administraţie al şcolii Răzvad în anul şcolar 2016-2017HCL
201711 din 07.03.2017Hotărâre privind modificarea inventarului domeniului publicHCL
201712 din 07.03.2017Hotărâre privind aprobarea documentatiei DALI si a indicatorilor tehnico-economici aferenti investitiei „Reabilitare, modernizare și dotare Școala Valea Voievozilor, comuna Răzvad, jud. Dâmbovița”HCL
201713 din 07.03.2017Hotărâre privind aprobarea documentatiei SF si a indicatorilor tehnico-economici aferenti investitiei "Modernizare si extindere a sistemului de iluminat public in comuna Răzvad, județul Dâmbovița"HCL
201714 din 07.03.2017Hotărâre privind aprobarea documentatiei SF si a indicatorilor tehnico-economici aferenti investitiei Extindere a sistemului de alimentare cu apă în satul Gorgota, comuna Răzvad, judeţul Dâmboviţa"HCL
201715 din 07.03.2017Hotărâre privind aprobarea documentatiei SF si a indicatorilor tehnico-economici aferenti investitiei “Extindere a sistemului de canalizare în satele Valea Voievozilor şi Răzvad, comuna Răzvad, județul Dâmbovița”HCL
201716 din 17.03.2017Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul "Modernizare drumuri si strazi comunale in comuna Razvad, jud. Dambovita"HCL
201717 din 17.03.2017Hotărâre privind aprobarea implementarii proiectului "Modernizare drumuri si strazi comunale in comuna Razvad, jud. Dambovita"HCL
201718 din 23.03.2017Hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Răzvad pe anul 2017HCL
Anexa 1
Anexa 2
201719 din 23.03.2017Hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului public al comunei RăzvadHCL
201720 din 23.03.2017Hotărâre privind completarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului public al comunei RăzvadHCL
Anexa
201721 din 23.03.2017Hotărâre privind aprobarea Convenţiei de colaborare între Primăria Comunei Răzvad şi Societatea Naţională de Cruce Roşie din România – Filiala Judeţului DâmboviţaHCL
201722 din 26.04.2017Hotărâre prin care se ia act de demisia domnului Carpiuc Vasile, consilier ales la data de 05.06.2016 din partea formaţiunii politice PSDHCL
201723 din 26.04.2017Hotărâre privind validarea mandatului de consilier al doamnei Vasiliu MariaHCL
201724 din 26.04.2017Hotărâre privind privind completarea componenţei comisiei pentru învăţământ, sănătate şi familie, cultură şi culte, protecţie socială, protecţia copilului, tineret şi sport din cadrul Consiliului Local al comunei Răzvad, judeţul DâmboviţaHCL
201725 din 26.04.2017Hotărâre privind stabilirea unor normative proprii de cheltuieli la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale ale comunei Răzvad şi a serviciilor din subordineHCL
Anexa
201726 din 26.04.2017Hotărâre privind organizarea evenimentului „Zilele comunei Răzvad”HCL
201727 din 26.04.2017Hotărâre privind aprobarea documentaţiei DALI şi a indicatorilor tehnico-economici pentru modernizarea străzilor Valea Mare de la km 0+706 – 1+220 şi Valea Pietrii de la km 0+547 -0+893, ca urmare a reviziei proiectului nr.540D/2014 ”Modernizare drumuri locale în comuna Răzvad, judeţul Dâmboviţa”HCL
201728 din 23.05.2017Hotărâre privind aprobarea manifestarilor organizate cu prilejul "Zilelor comunei Razvad"HCL
Anexa
201729 din 23.05.2017Hotărâre privind aprobarea sponsorizarii Primariei Razvad de catre Palmyra Fest in vederea desfasurarii evenimentului "Zilele comunei Razvad"HCL
201730 din 23.05.2017Hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul 2017HCL
201731 din 23.05.2017Hotărâre privind aprobarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli la data de 31.03.2017HCL
Anexa
201732 din 23.05.2017Hotărâre privind modificarea inventarului apartinand domeniului public al comunei Razvad HCL
201733 din 23.05.2017Hotărâre privind completarea inventarului apartinand domeniului public al comunei Razvad HCL
Anexa
201734 din 23.05.2017Hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului cu dna doctor Drugau LilianaHCL
201735 din 23.05.2017Hotărâre privind desemnarea reprezentantului Primariei comunei Razvad in Adunarea Generala a Actionarilor Companiei de Apa Targoviste HCL
201736 din 13.06.2017Hotărâre privind acordarea unor burse de merit elevilor din invatamantul preuniversitar pentru anul scolar 2016-2017HCL
201737 din 27.06.2017Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor măsuri referitoare la gospodărirea localităţii, precum şi constatarea faptelor ce constituie contravenţiiHCL
Anexa 1
Anexa 2
201738 din 27.06.2017Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal şi a Regulamentului aferent pentru construire hală producţie şi depozitare vafe în satul Valea Voievozilor, judeţul DâmboviţaHCL
201739 din 27.06.2017Hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Răzvad pentru participarea în calitate de observator la desfăşurarea concursului pentru funcţia de director şi director adjunct în cadrul Şcolii Gimnaziale RăzvadHCL
201740 din 27.06.2017Hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a suprafeţei de 3 m2 ce aparţine domeniului public al comunei Răzvad, către Compania de Apă Târgovişte-Dâmboviţa, în vederea amplasării unui cămin de beton şi montării unei pompe pentru ridicarea presiunii apei pe străzile Valea Mare şi Valea PietriiHCL
201741 din 27.06.2017Hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea şi acordarea unor forme de sprijin financiar, de la bugetul local pentru unităţile de cult de pe raza comunei RăzvadHCL
Anexa 1
Anexa 2
Anexa 3
Anexa 4
Anexa 5
Anexa 6
Anexa 7
Anexa 8
201742 din 26.07.2017Hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Răzvad pe anul 2017HCL
Anexa
201743 din 26.07.2017Hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii
„ Modernizare strada Valea Mare de la km 0+706 -1+220 şi Valea Pietrii de la km 0+547- 0+893 »
HCL
201744 din 26.07.2017Hotărâre privind aprobarea documentaţiei SF şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi proiectului «Instalaţie încălzire centrală termică la Şcoala Gimnazială Răzvad, comuna Răzvad, judeţul Dâmboviţa « HCL
201745 din 26.07.2017Hotărâre privind aprobarea unui sprijin financiar Bisericii «Adormirea Maicii Domnului « din comuna RăzvadHCL
201746 din 26.07.2017Hotărâre privind aprobarea numărului posturilor de asistent personal al persoanei cu handicap de la nivelul comunei Răzvad, pentru anul 2017HCL
201747 din 26.07.2017Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de eliberare /vizare anuală a autorizaţiilor având ca obiect desfăşurarea de activităţi de alimentaţie publică la nivelul comunei RăzvadHCL
Anexa 1
Anexa 2
201748 din 26.07.2017Hotărâre privind completarea Strategiei de dezvoltare locală a comunei Răzvad, pentru perioada 2014-2020HCL
201749 din 26.07.2017Hotărâre privind transformarea unor funcţii publice de execuţie şi contractuale vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei RăzvadHCL Anexa
201750 din 26.07.2017Hotărâre privind aprobarea coeficienţilor de ierarhizare a funcţiilor şi a salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei RăzvadHCL
Anexa
201751 din 26.07.2017Hotărâre privind stabilirea indemnizaţiei maxime lunare de care beneficiază consilierii locali de la nivelul comunei RĂZVADHCL
201752 din 26.07.2017Hotărâre privind aprobarea participării Comunei Răzvad în calitate de acţionar la înfiinţarea Societăţii ECOS Dâmboviţa SA, persoană juridică de drept privat,operator specializat al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării deşeurilor solide în judeţul Dâmboviţa”, cu obiect de activitate corespunzător scopului constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării deşeurilor solide în judeţul Dâmboviţa”HCL
201753 din 26.07.2017Hotărâre privind modificarea şi completarea HCL nr.91/21.12.2016HCL
201754 din 26.07.2017Hotărâre privind aprobarea cotizaţiei/contribuţiei comunei Răzvad la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “Civitas Târgovişte” pentru anul 2017HCL
201755 din 26.07.2017Hotărâre privind aprobarea cofinanţării Proiectului Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Dâmboviţa, în perioada 2014-2020HCL
201756 din 26.07.2017Hotărâre privind aprobarea documentaţiei DALI şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului «Modernizare drumuri locale şi străzi în comuna Răzvad, judeţul Dâmboviţa « HCL
201757 din 31.08.2017Hotărâre privind aprobarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli la 30.06.2017HCL
Anexa 1
Anexa 2
201758 din 31.08.2017Hotărâre privind rectificarea bugetului in anul 2017HCL
201759 din 31.08.2017Hotărâre privind aprobarea ROF-ului Primariei RazvadHCL
201760 din 31.08.2017Hotărâre privind predarea catre OMV Petrom a strazii Redeventa in vederea betonarii pe o lungime de 322 mHCL
201761 din 31.08.2017Hotărâre privind modificarea HCL 56 din 26.07.2017 pentru aprobarea DALI-ului si indicatorilor tehnico-economici pentru "Modernizare drumuri locale si strazi in comuna Razvad, jud. Dambovita"HCL
Anexa 1
201762 din 28.09.2017Hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Răzvad ce vor face parte din Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale Răzvad in anul școlar 2017-2018HCL
201763 din 28.09.2017privind transformarea unor funcții publice de execuție și Hotărâre contractuale vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei RăzvadHCL

Anexa
201764 din 28.09.2017Hotărâre privind implementarea proiectului “Expertizare, reabilitare, modernizare/construire pod pe strada Poiana Mare sat Gorgota, comuna Răzvad”HCL
Anexa 1
Anexa 2
Anexa 3
201765 din 28.09.2017Hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparținand domeniului public al comunei RăzvadHCL
201766 din 28.09.2017Hotărâre privind implementarea proiectului “Amenajare incinta, dotare și imprejmuire Centru educativ pentru copii săraci Răzvad, județul Dambovița”HCL
Anexa 1
Anexa 2
201767 din 28.09.2017Hotărâre privind acordarea folosinței cu titlul gratuit către FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord SA a suprafeței de 0,5 mp aparținând domeniului public al comunei Răzvad HCL
201768 din 28.09.2017Hotărâre privind acordarea folosinței cu titlul gratuit catre FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord SA a suprafeței de 0,5 mp aparținand domeniului public al comunei RăzvadHCL
201769 din 28.09.2017Hotărâre privind privind acordarea folosinței cu titlul gratuit către FDEE Electrica Distribuție Muntenia Nord SA a suprafeței de 980 mp aparținând domeniului public al comunei RăzvadHCL
201770 din 09.10.2017Hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 14/07.03.2017HCL
201771 din 09.10.2017Hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 15/07.03.2017HCL
201772 din 09.10.2017Hotărâre privind aprobarea sponsorizării comunei Razvad de către societatea HEIDELBERGCEMENT ROMANIA S.A. in vederea efectuării unor lucrări de reparatii și intreținere pe anumite sectoare de drumuri localeHCL
201773 din 31.10.2017Hotărâre prin care se ia act de incetarea mandatului de consilier al domnului Ifrim GheorgheHCL
201774 din 31.10.2017Hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul 2017HCL
201775 din 31.10.2017Hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul 2017HCL
ANEXA HCL
201776 din 31.10.2017Hotărâre privind scutirea de la plata majorarilor de intarziere aferente impozitelor restanteHCL
ANEXA
201777 din 31.10.2017Hotărâre privind modificarea punctului 3 din HCL nr. 25/26.04.2017 - pentru consumul de combustibil buldoexcavatorHCL
201778 din 31.10.2017Hotărâre privind acordarea unor ajutoare de urgentaHCL
201779 din 31.10.2017Hotărâre privind aprobarea planurilor de ocupare a functiilor publice din aparatul de specialitate al primaruluiHCL
ANEXA
201780 din 31.10.2017Hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit catre FDEE Electrica a suprafetei de 34,87 mp, apartinand domeniului public al comunei, in vederea realizarii obiectivului "Alimentare cu energie electrica pilon telecomunicatii Gorgota" HCL
201781 din 31.10.2017Hotărâre privind aprobarea documentatiei si a indicatorilor economici pentru investitia "Modernizare si eficientizare iluminat public prin tehnologii noi cu led, in satul Valea Voievozilor"HCL
201782 din 31.10.2017Hotărâre privind aprobarea unui sprijin financiar Bisericii "Adormirea Maicii Domnului " din comuna RăzvadHCL
201783 din 10.11.2017Hotărâre privind modificare HCL nr. 62/28.09.2017HCL
201784 din 10.11.2017Hotărâre privind aprobarea coeficientului de ierarhizare a funcţiei şi a salariului de bază pentru functia de personal contractual Sef SVSU, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei RăzvadHCL
201785 din 28.11.2017Hotărâre privind completarea comisiei de validareHCL
201786 din 28.11.2017Hotărâre privind validarea mandatului de consilier al domnului Panunescu MariusHCL
201787 din 28.11.2017Hotărâre privind privind completarea componenţei comisiei pentru învăţământ, sănătate şi familie, cultură şi culte, protecţie socială, protecţia copilului, tineret şi sport din cadrul Consiliului Local al comunei Răzvad, judeţul DâmboviţaHCL
201788 din 28.11.2017Hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul 2017HCL
201789 din 28.11.2017Hotărâre privind aprobarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Razvad la data de 30.09.2017HCL
ANEXA 1 HCL 89
ANEXA 2 HCL 89

201790 din 28.11.2017Hotărâre privind scoaterea creantelor fiscale din evidenta curenta a debitorilorHCL
ANEXA HCL 90
201791 din 28.11.2017Hotărâre privind stabilirea taxelor şi impozitelor locale aferente anului 2018HCL 91
ANEXA HCL 91
201792 din 28.11.2017Hotărâre privind aprobarea sponsorizarii Primariei Razvad de catre OMV Petrom SAHCL 92
201793 din 28.11.2017Hotărâre privind completarea Strategiei de dezvoltare locală a comunei Răzvad, pentru perioada 2014-2020HCL 93
201794 din 28.11.2017Hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit catre FDEE Electrica a suprafetei de 1,0 mp, apartinand domeniului public al comunei, in vederea racordarii locuintei individuale - Munteanu DanielHCL
201795 din 28.11.2017Hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit catre FDEE Electrica a suprafetei de 1,5 mp, apartinand domeniului public al comunei, in vederea racordarii locuintei individuale - Vasile Dutescu AureliaHCL
201796 din 28.11.2017Hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit catre FDEE Electrica a suprafetei de 6,0 mp, apartinand domeniului public al comunei, in vederea racordarii locuintei individuale - Brinzoiu CristinaHCL
201797 din 28.11.2017Hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit catre FDEE Electrica a suprafetei de 0,5 mp, apartinand domeniului public al comunei, in vederea racordarii locuintei individuale - Brinzoiu CristinaHCL
201798 din 14.12.2017Hotărâre privind acordarea unor distinctiiHCL
ANEXA HCL 98
201799 din 14.12.2017Hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul 2017HCL
2017100 din 19.12.2017Hotărâre privind aprobarea serviciilor juridice de consultanta, asistenta si reprezentare a UAT Razvad in anul 2018HCL 100
2017101 din 19.12.2017Hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit catre FDEE Electrica a suprafetei de 4,5 mp, apartinand domeniului public al comunei, in vederea racordarii locuintei individuale - Paraschiv NarcisHCL
2017102 din 19.12.2017Hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice din aparatul primaruluiHCL
Anexa HCL 102
2017103 din 19.12.2017Hotărâre prin care se ia rectificarea bugetului in anul 2017HCL
2017104 din 19.12.2017Hotărâre privind rectificarea bugetului in anul 2017HCL
20181 din 09.01.2018Hotărâre privind acoperirea deficitului sectiunii de dezvoltare pentru anul 2017HCL
20182 din 19.01.2018Hotărâre privind completarea HCL 64/28.09.2017HCL
20183 din 19.01.2018Hotărâre privind completarea HCL 66/28.09.2017HCL
20184 din 19.01.2018Hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit catre FDEE Electrica a suprafetei de 37 mp, apartinand domeniului public al comunei, in vederea racordarii SC GP Construct SRLHCL
20185 din 19.01.2018Hotărâre privind aprobarea coeficientului de ierarhizare a funcţiei şi a salariului de bază pentru functia de consilier clasa I, grad profesional debutant, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei RăzvadHCL
Anexa HCL
20186 din 19.01.2018Hotărâre privind aprobarea comisioanelor POSHCL
20187 din 19.01.2018Hotărâre privind aprobarea cotizaţiei anuale la ADI DeşeuriHCL
20188 din 19.01.2018Hotărâre privind aprobarea cuantumului taxei de habitat pentru anul 2018HCL
20189 din 16.02.2018Hotărâre privind incetarea contractului de concesiune incheiat intre primarie si CMI dr. Popescu CristinaHCL
201810 din 16.02.2018Hotărâre privind concesionarea, fără licitaţie publică, a spaţiului „Dispensar Uman Răzvad”, aparţinând domeniului privat al comunei, în vederea desfăşurării de activităţi medicaleHCL
201811 din 16.02.2018Hotărâre privind aprobarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Razvad la data de 31.12.2017HCL

Anexa 1
Anexa 2
201812 din 16.02.2018Hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Răzvad pe anul 2018HCL

Anexa 1

Anexa 2
201813 din 16.02.2018Hotărâre privind aprobarea unui sprijin financiar pentru parohiile din comunaHCL
201814 din 16.02.2018Hotărâre privind aprobarea Protocolului de cooperare intre CJD, Scoala Gimnaziala Speciala Targoviste si UAT Comuna Razvad, in vederea sustinerii financiare a transportului elevilor cu cerinte specialeHCL
201815 din 16.02.2018Hotărâre privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare si functionare al compartimentului asistenta sociala organizat la nivelul comuneiHCL
Anexa HCL
201816 din 16.02.2018Hotărâre privind aprobarea planului de lucrari de interes local efectuate cu beneficiarii venitului minim garantat, pentru anul 2018HCL
Anexa HCL
201817 din 16.02.2018Hotărâre privind aprobarea criteriilor de acordare a ajutoarelor de urgentaHCL
Anexa HCL
201818 din 16.02.2018Hotărâre privind aprobarea cumpararii unui teren de la SC OMW PETROM SAHCL
201819 din 16.02.2018Hotărâre privind aprobarea solicitarii scrisorii de garantare in vederea obtinerii avansului pentru "Expertizare, reabilitare, modernizare, construire pod pe strada Poiana Mare sat Gorgota"HCL
201820 din 16.02.2018Hotărâre privind aprobarea bugetului final al obiectivului "Expertizare, reabilitare, modernizare, construire pod pe strada Poiana Mare sat Gorgota"HCL
201821 din 16.02.2018Hotărâre privind aprobarea solicitarii scrisorii de garantare in vederea obtinerii avansului pentru "Amenajare incinta, dotare si imprejmuire Centru educativ pentur copii saraci Razvad"HCL
201822 din 16.02.2018Hotărâre privind aprobarea bugetului final al obiectivului "Amenajare incinta, dotare si imprejmuire Centru educativ pentur copii saraci Razvad"HCL
201823 din 28.02.2018Hotărâre privind aprobarea colaborarii CL cu persoane fizice si juridice in scopul elaborarii si aprobarii PUZ-urilor in vederea reglementarilor urbanistice a terenurilor din partea de sud a satului Valea Voievozilor, zona CaramidariHCL
201824 din 28.02.2018Hotărâre privind incetarea valabilitatii contractului incheiat cu Societatea Civila Profesionala de Avocati "Cioaca-Grigorescu &Asociatii"HCL
201825 din 28.02.2018Hotărâre privind aprobarea serviciilor juridice de consultanta, asistenta si reprezentare a UAT Razvad cu cabinetul de avocatura Michael GrigorescuHCL
201826 din 29.03.2018Hotărâre privind aprobarea retelei scoalare la nivelul comunei RazvadHCL
201827 din 29.03.2018Hotărâre privind completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comuneiHCL27
ANEXA
201828 din 29.03.2018Hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit catre FDEE Electrica a suprafetei de 0,5 mp, apartinand domeniului public al comunei, in vederea racordarii locuintei individuale - Stefan CarmenHCL
201829 din 29.03.2018Hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit catre FDEE Electrica a suprafetei de 390 mp, apartinand domeniului public al comunei, in vederea realizarii obiectivului "Alimentare cu energie electrica statie mixta de distributie carburanti - Bucegi Invest SRL"
HCL
201830 din 29.03.2018Hotărâre privind aprobarea regulamentului pentru inregistrarea vehiculelor pentru care nu exista obligativitate inmatriculariiHCL
ANEXA 1 HCL30
ANEXA 2 HCL30
ANEXA 3 HCL30
ANEXA 4 HCL30
ANEXA 5 HCL30

201831 din 29.03.2018Hotărâre privind aprobarea devizului actualizat pentru obiectivul de investiţii
„ Modernizare strada Valea Mare de la km 0+706 -1+220 şi Valea Pietrii de la km 0+547- 0+893 »
HCL31
201832 din 29.03.2018Hotărâre privind aprobarea devizului actualizat la obiectivul "Dispensar Uman Razvad"HCL32
201833 din 29.03.2018Hotărâre privind aprobarea devizului actualizat aferent proiectului «Instalaţie încălzire centrală termică la Şcoala Gimnazială Răzvad, comuna Răzvad, judeţul Dâmboviţa «HCL33
201834 din 29.03.2018Hotărâre privind aprobarea documentaţiei SF şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi proiectului "Extinderea sistemului de alimentare cu apa pe strada Garii, punct Baza sportiva"HCL
201835 din 29.03.2018Hotărâre privind aprobarea documentaţiei SF şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi proiectului "Extinderea sistemului de alimentare cu apa pe strada Principala, punct Monumen 1907"HCL
201836 din 29.03.2018Hotărâre privind aprobarea documentaţiei SF şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi proiectului "Extinderea sistemului de alimentare cu apa pe strada Livada cu Pruni, sat V. VoievozilorHCL
201837 din 29.03.2018Hotărâre privind aprobarea documentaţiei SF şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi proiectului "Extinderea sistemului de alimentare cu apa pe strada Gura Vaii, sat V. VoievozilorHCL
201838 din 29.03.2018Hotărâre privind rectificarea bugetului in anul 2018HCL
ANEXA HCL
201839 din 29.03.2018Hotărâre privind aprobarea regulamentului pentru sustinerea financiara din bugetul local pentru structurile sportive fara scop patrimonialHCL
ANEXA 1 HCL39
ANEXA 2 HCL39
201840 din 19.04.2018Hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Razvad pe anul 2018HCL
201841 din 19.04.2018Hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii al aparatului CECS RazvadHCL
ANEXA 1 HCL41
ANEXA 2 HCL41
201842 din 19.04.2018Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a serviciului social de zi "Centrul educativ pentru copii saraci Razvad"HCL42
ANEXA HCL42
201843 din 25.04.2018Hotărâre privind aprobarea solicitarii scrisorii de garantare in vederea obtinerii avansului pentru "Modernizare drumuri comunale si strazi in com. Razvad"proiect finantat prin fonduri europene submasura 7.2HCL43
201844 din 25.04.2018Hotărâre privind aprobarea bugetului pentru "Modernizare drumuri comunale si strazi in com. Razvad"HCL
201845 din 25.04.2018Hotărâre privind completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comuneiHCL
ANEXA HCL45
201846 din 14.05.2018Hotărare privind aprobarea Programului manifestărilor organizate cu prilejul “Zilelor comunei Răzvad”, pentru anul 2018HCL
ANEXA HCL
201847 din 14.05.2018Hotărare privind incetarea valabilităţii contractului de împrumut de folosinţă (comodat) încheiat între comuna Răzvad şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului DâmboviţaHCL
201848 din 14.05.2018Hotărare privind revocarea H.C.L. nr.63/18.10.2016 pentru trecerea unui imobil - teren şi clădire din domeniul public al UAT comuna Răzvad în domeniul privat al acesteiaHCL
201849 din 17.05.2018Hotărâre privind aprobarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Razvad la data de 31.03.2018HCL
ANEXA 1 HCL
ANEXA 2 HCL
201850 din 17.05.2018Hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului cu dna doctor Drugau LilianaHCL
201851 din 17.05.2018Hotărâre privind aprobarea Infratirii si Intelegerii de cooperare cu comuna Milestii Mici din Republica MoldovaHCL
ANEXA HCL
201852 din 17.05.2018Hotărâre privind revocarea parţială a HCL nr. 33 din 30.05.2017 privind completarea inventarului domeniului public al comunei RazvadHCL
201853 din 12.06.2018Hotărâre privind rectificarea bugetului in anul 2018HCL
201854 din 12.06.2018Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului "Modernizare drumuri locale şi străzi în comuna Răzvad, judeţul Dâmboviţa"HCL
201855 din 12.06.2018Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului "Extinderea sistemului de alimentare cu apa pe strada Gura Vaii, sat V. VoievozilorHCL
201856 din 12.06.2018Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului "Extinderea sistemului de alimentare cu apa pe strada Livada cu Pruni, sat V. VoievozilorHCL
201857 din 12.06.2018Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului "Extinderea sistemului de alimentare cu apa pe strada Garii, punct Baza sportiva"HCL
201858 din 12.06.2018Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului "Extinderea sistemului de alimentare cu apa pe strada Principala punct monument 1907"HCL58
201859 din 12.06.2018Hotarare privind aprobarea delegatiei care se va deplasa in perioada 15-17 iunie 2018 in Republica Moldova pentru semnarea intelegerii de Cooperare intre Comuna Razvad si Comuna Milestii Mici, raionul IaloveniHCL
ANEXA HCL59
201860 din 12.06.2018Hotărâre privind completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al comunei HCL60
ANEXA HCL60
201861 din 12.06.2018Hotărâre privind acordarea unor burse de merit elevilor din invatamantul preuniversitar pentru anul scolar 2017-2018, pentru semestrul IIHCL
201862 din 26.06.2018Hotărâre privind aprobarea sponsorizarii primariei de catre Heildelbergcement cu 100 tone calcar pentru intretinerea de drumuri localeHCL
ANEXA HCL 62
201863 din 26.06.2018Hotărâre privind nodificarea HCL nr. 66/28.09.2017 privind implementarea proiectului “Amenajare incinta, dotare și imprejmuire Centru educativ pentru copii săraci Răzvad, județul Dambovița”HCL
201864 din 26.06.2018Hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit catre FDEE Electrica a suprafetei de 7 mp, apartinand domeniului public al comunei, in vederea racordarii locuintei individuale - Gheorghe AurelHCL
201865 din 26.06.2018Hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit catre FDEE Electrica a suprafetei de 0.5 mp, apartinand domeniului public al comunei, in vederea racordarii locuintei individuale - Clopotaru ViorelHCL
201866 din 26.06.2018Hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit catre FDEE Electrica a suprafetei de 0.5 mp, apartinand domeniului public al comunei, in vederea racordarii locuintei individuale -Georgescu Bogdan HoratiuHCL
201867 din 03.07.2018Hotărâre privind aprobarea documentatiei DALI si a indicatorilor tehnico-economici aferenti investitiei „Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Școala Gimnaziala Razvad, comuna Răzvad, jud. Dâmbovița”HCL
anexa HCL
201868 din 03.07.2018Hotărâre privind aprobarea implementarii investitiei „Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Școala Gimnaziala Razvad, comuna Răzvad, jud. Dâmbovița”HCL
201869 din 12.07.2018Hotărâre privind aprobarea devizului si a modelului de parteneriat pentru "Modernizarea si reabilitarea drumurlui de centura al Mun. Targoviste" si asigurarea finantarii pana 31.12.2018HCL
201870 din 12.07.2018Hotărâre privind aprobarea proiectului "Modernizarea si reabilitarea drumurlui de centura al Mun. Targoviste" HCL
201871 din 26.07.2018Hotărâre privind aprobarea executiei
bugetului de venitului de venituri si cheltuieli
HCL
HCL 71-ANEXA 1
HCL 71- ANEXA 2
201872 din 26.07.2018Hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul 2018HCL
201873 din 26.07.2018Hotărâre privind trecerea unor bunuri din domeniul public in domeniul privat al comuneiHCL
201874 din 26.07.2018Hotărâre privind predarea catre MDRAPF prin CNI a amplasamentului Parc 261 in vederea executiei obiectivului "Centru Cultural - proiect tip in comuna Razvad"HCL
201875 din 26.07.2018Hotărâre privind completarea bunurilor care apartin domeniului public al comuneiHCL
HCL 75- ANEXA
201876 din 26.07.2018Hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit catre FDEE Electrica a suprafetei de 0.5 mp, apartinand domeniului public al comunei, in vederea racordarii locuintei individuale - Alexandru StefanHCL
201877 din 26.07.2018Hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit catre FDEE Electrica a suprafetei de 0.5 mp, apartinand domeniului public al comunei, in vederea racordarii locuintei individuale - Lazar LuminitaHCL
201878 din 26.07.2018Hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit catre FDEE Electrica a suprafetei de 1 mp, apartinand domeniului public al comunei, in vederea racordarii locuintei individuale -Apostol MarianHCL
201879 din 26.07.2018Hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit catre FDEE Electrica a suprafetei de 1 mp, apartinand domeniului public al comunei, in vederea racordarii pentru Hala vafe SC Cicom SRLHCL
201880 din 26.07.2018Hotărâre privind aprobarea prelungirii Planului Urbanistic General si a Regulamentului Local de UrbanismHCL 80
201881 din 26.07.2018Hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit catre FDEE Electrica a suprafetei de 1 mp, apartinand domeniului public al comunei, in vederea racordarii locuintei individuale - Ivascu GabrielHCL
201882 din 26.07.2018Hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit catre FDEE Electrica a suprafetei de 1 mp, apartinand domeniului public al comunei, in vederea racordarii locuintei individuale - Floarea Romeo LucianHCL
201883 din 08.08.2018Hotărâre privind aprobarea Devizului General Actualizat pentru obiectivul „Extindere a sistemului de alimentare cu apă în satul Gorgota, comuna Răzvad, judeţul Dâmboviţa”HCL
201884 din 08.08.2018Hotărâre privind aprobarea Devizului General pentru obiectivul „Expertizare, reabilitare,modernizare/construire pod nou pe strada Poiana Mare, sat Gorgota comuna Răzvad”HCL
201885 din 08.08.2018Hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului public al comuneiHCL
201886 din 08.08.2018Hotărâre privind completarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului public al comunei HCL
ANEXA HCL 86
201887 din 08.08.2018Hotărâre privind aprobarea proiectului "Constructii gradinite Sud Muntenia"HCL
201888 din 08.08.2018Hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul 2018HCL
201889 din 08.08.2018Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al bazei sportive HCL
Anexa HCL
201890 din 08.08.2018Hotărâre privind aprobarea unui sprijin financiar pentru Parohia Valea VoievozilorHCL 90
201891 din 27.09.2018Hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul 2018HCL
201892 din 27.09.2018Hotărâre privind unor bunuri din domeniului public al comunei in domeniul privatHCL
201893 din 27.09.2018Hotărâre privind completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al comuneiHCL
201894 din 27.09.2018Hotărâre privind desemnarea reprezentatilor consiliului local care vor face parte din Consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale RazvadHCL
201895 din 27.09.2018Hotărâre privind acordarea folosinței cu titlul gratuit către FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord SA a suprafeței de 1,64 mp aparținând domeniului public al comunei Răzvad pentru Alimentare cu energie electrica locuinta Georgescu DanielHCL
201896 din 27.09.2018Hotărâre privind acordarea folosinței cu titlul gratuit către FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord SA a suprafeței de 3,60 mp aparținând domeniului public al comunei Răzvad pentru Alimentare cu energie electrica locuinta Antofie AdrianHCL
201897 din 27.09.2018Hotărâre privind acordarea folosinței cu titlul gratuit către FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord SA a suprafeței de 3,60 mp aparținând domeniului public al comunei Răzvad pentru Alimentare cu energie electrica locuinta Nita VirgilHCL
201898 din 27.09.2018Hotărâre privind aprobarea suprafetei de teren de 2 mp apartinand domeniului public al comuneiHCL
201899 din 23.10.2018Hotărâre privind aprobarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Razvad la data de 30.09.2018HCL
Anexa HCL99
2018100 din 23.10.2018Hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul 2018HCL
2018101 din 23.10.2018Hotărâre privind scutirea de la plata majorarilor de intarziere aferente impozitelor restanteHCL
Anexa HCL
2018102 din 23.10.2018Hotărâre privind trecerea unui imobil cu teren din domeniul public in domeniul privat al comuneiHCL
2018103 din 23.10.2018Hotărâre privind completarea strategiei de dezvoltare localaHCL
2018104 din 23.10.2018Hotarare privind actualizarea indicatorilor economici aferenţi obiectivului "Extinderea sistemului de alimentare cu apa pe strada Garii, punct Baza sportiva"HCL
2018105 din 23.10.2018Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului "Extinderea sistemului de alimentare cu apa pe strada Principala punct monument 1907"HCL
2018106 din 23.10.2018Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului "Extinderea sistemului de alimentare cu apa pe strada Livada cu Pruni, sat V. VoievozilorHCL
2018107 din 23.10.2018Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului "Extinderea sistemului de alimentare cu apa pe strada Gura Vaii, sat V. VoievozilorHCL
2018108 din 23.10.2018Hotărâre privind actualizarea indicatorilor economici aferenti investitiei Extindere a sistemului de alimentare cu apă în satul Gorgota, comuna Răzvad, judeţul Dâmboviţa" - faza atribuire lucrariHCL
2018109 din 23.10.2018Hotărâre privind actualizarea indicatorilor economici aferenti investitiei „Reabilitare, modernizare și dotare Școala Valea Voievozilor, comuna Răzvad, jud. Dâmbovița” - faza atribuire proiect tehnicHCL
2018110 din 27.11.2018Hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul 2018HCL
2018111 din 27.11.2018Hotărâre privind stabilirea sumei pentru eliberarea atestatului de producătorHCL
2018112 din 27.11.2018Hotărâre privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019HCL 112
Anexa 1 HCL 112
Anexa 2 HCL 112
Anexa 3 HCL 112
2018113 din 27.11.2018Hotărâre privind aprobarea cuantumului taxei de habitat pentru anul 2019HCL
2018114 din 27.11.2018Hotărâre privind aprobarea cotizatiei UAT Razvad datorata la ADI DeseuriHCL
2018115 din 27.11.2018Hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit catre SDEE Muntenia Nord a suprafetei de 1 mp, apartinand domeniului public al comunei, in vederea racordarii locuintei individuale - State Florina HCL
2018116 din 27.11.2018Hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit catre SDEE Muntenia Nord a suprafetei de 0,7 mp, apartinand domeniului public al comunei, in vederea racordarii locuintei individuale - Craciun Ion DanielHCL
2018117 din 27.11.2018Hotărâre privind aprobare DALI si a indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii "Reabilitare si modernizare strazi in satul Valea Voievozilor"HCL
2018118 din 27.11.2018Hotărâre privind aprobare "Infiintare centru persoane varstnice in satul Valea Voievozilor"HCL
2018119 din 27.11.2018Hotărâre privind implementarea proiectului "Infiintare centru persoane varstnice in satul Valea Voievozilor"HCL
Anexa HCL
2018120 din 27.11.2018Hotărâre privind aprobarea documentatiei tehnice pentru "Infiintare centru persoane varstnice in satul Valea Voievozilor"HCL
2018121 din 27.11.2018Hotărâre privind aprobarea documentatiei SF "Modernizre, extindere si eficientizare iluminat public stradal cu led in satul Gorgota"HCL
2018122 din 27.11.2018Hotărâre privind aprobarea Programului dedicat Zilei de 1 DecembrieHCL
Anexa HCL 122
2018123 din 18.12.2018Hotărâre prin care se ia act de rectificarea bugetului pe anul 2018HCL
2018124 din 18.12.2018Hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul 2018HCL
2018125 din 18.12.2018Hotărâre privind aprobarea structurii scolare in anul 2018HCL
2018126 din 18.12.2018Hotărâre privind acordarea unor distinctiiHCL
Anexa HCL
2018127 din 18.12.2018Hotărâre privind aprobarea achizitionarii serviciilor juridice, asistenta si reprezentare a UAT RazvadHCL
2018128 din 18.12.2018Hotărâre privind trecerea unui bun din domeniul public in domeniul privat precum si scoaterea din functiune si demolarea acestuiaHCL
20191 din 29.01.2019Hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind metodologia de atribuire a terenurilor in baza Legii nr. 15/2003HCL 1/2019
Anexa HCL 1
20192 din 29.01.2019Hotărâre prin care se ia act de aprobarea acoperirii deficitului sectiunii de dezvoltare aferent anului 2018 si aprobarea utilizarii excedentului bugetului local la 31.12.2018HCL 2/2019
20193 din 29.01.2019Hotărâre privind completarea inventarului apartinand domeniului public al comunei RazvadHCL 3/2019
Anexa HCL 3/2019
20194 din 29.01.2019Hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit catre SDEE Muntenia Nord a suprafetei de 8,3 mp, apartinand domeniului public al comunei, in vederea racordarii locuintei individuale - Bucuroiu NelutaHCL 4/2019
20195 din 29.01.2019Hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit catre SDEE Muntenia Nord a suprafetei de 20 mp, apartinand domeniului public al comunei, in vederea racordarii locuintei individuale - Bacioiu ElenaHCL 5/2019
20196 din 29.01.2019Hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit catre SDEE Muntenia Nord a suprafetei de 1 mp, apartinand domeniului public al comunei, in vederea racordarii locuintei individuale - Vlaicu SorinHCL 6/2019
20197 din 29.01.2019Hotărâre privind delegarea gestiunii sistemului de alimentare cu apa din comuna Razvad de catre ADI Apa DB in vederea preluarii de SC Compania de Apa Targoviste Dambovita SAHCL 7/2019
Anexa HCL 7/2019
20198 din 29.01.2019Hotărâre privind aprobarea documentatiei tehnice si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Modernizarea sistemului de iluminat public cu led in satul Razvad" HCL 8
20199 din 27.02.2019Hotărâre privind executiei bugetului de venituri si cheltuieli la 31.12.2018HCL
Anexa 1 HCL9
Anexa 2 HCL9
201910 din 27.02.2019Hotărâre privind aprobarea planului de lucrari de interes local efectuat cu beneficiarii venitului mimin garantat in anul 2019HCL
Anexa HCL
201911 din 27.02.2019Hotărâre privind modificarea bunurilor care apartin inventarului domeniului public al comunei RazvadHCL
201912 din 27.02.2019Hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit catre SDEE Muntenia Nord a suprafetei de 0,5 mp, apartinand domeniului public al comunei, in vederea racordarii locuintei individuale - Diaconescu IonutHCL
201913 din 27.02.2019Hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit catre SDEE Muntenia Nord a suprafetei de 0,5 mp, apartinand domeniului public al comunei, in vederea racordarii locuintei individuale - Paraschiv NarcisHCL
201914 din 27.02.2019Hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit catre SDEE Muntenia Nord a suprafetei de 0,5 mp, apartinand domeniului public al comunei, in vederea racordarii locuintei individuale - Stanila IulianHCL
201915 din 27.02.2019Hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit catre SDEE Muntenia Nord a suprafetei de 0,5 mp, apartinand domeniului public al comunei, in vederea racordarii locuintei individuale - Serban RodicaHCL
201916 din 27.02.2019Hotarare privind aprobarea PUZ pentru "Construirea unui spatiu de joaca si activitati recreative pentru copii P+1 in satul V.Voievozilor"HCL
201917 din 27.02.2019Hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat la obiectivul "Amenajare incinta, dotare si imprejmuire Centru educativ pentur copii saraci Razvad"HCL
201918 din 27.02.2019Hotărâre privind actualizarea Devizului General pentru obiectivul „Expertizare, reabilitare,modernizare/construire pod nou pe strada Poiana Mare, sat Gorgota comuna Răzvad”HCL
201919 din 27.02.2019Hotărâre privind aprobarea platii sumei de 9.000 lei catre GAL Arcul Targovistei pentru perioada 2018-2020HCL
201920 din 26.03.2019Hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit catre SDEE Muntenia Nord a suprafetei de 9 mp, apartinand domeniului public al comunei, in vederea racordarii locuintei individuale -Florescu IonHCL
201921 din 26.03.2019Hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit catre SDEE Muntenia Nord a suprafetei de 1 mp, apartinand domeniului public al comunei, in vederea racordarii locuintei individuale -Cobianu FlorinHCL
201922 din 26.03.2019Hotărâre privind aprobarea DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT pentru obiectivul "Extindere a sistemului de alimentare cu apă în satul Gorgota, comuna Răzvad, judeţul Dâmboviţa” HCL
201923 din 26.03.2019Hotărâre privind aprobarea indicatorilor economici si devizului general actualizat in urma finalizarii procedurilor de atribuire pentru obiectivul de investitii :
„Reabilitare si modernizare strazi in satul Valea Voievozilor,comuna Razvad”
HCL
201924 din 19.04.2019Hotărâre privind aprobarea bugetului pe anul 2019HCL
Anexa 1 HCL 24
Anexa 2 HCL 24
201925 din 19.04.2019Hotărâre privind indexarea impozitelor si taxelor pentru anul 2020HCL 25
201926 din 19.04.2019Hotărâre privind aprobarea SF si a indicatorilor tehnico-economici pentru "Construire gradinita cu 2 sali de clasa cu program prelungit, comuna Razvad, jud. Dambovita"HCL 26
Anexa 1 HCL 26
201927 din 19.04.2019Hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comuneiHCL 27
201928 din 19.04.2019Hotărâre privind modificarea HCL nr. 69/12.07.2018 pentru obiectivul Modernizarea si reabilitarea drumului de centura al Mun. TargovisteHCL 28
Anexa HCL 28
201929 din 19.04.2019Hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit catre FDEE Electrica a suprafetei de 0,5 mp, apartinand domeniului public al comunei, in vederea racordarii locuintei individuale - Neagoe IonHCL 29
201930 din 13.05.2019Hotărâre privind aprobarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli la 31.03.2019HCL
Anexa 1 HCL 30
Anexa 2 HCL 30
201931 din 13.05.2019Hotărâre privind rectificare bugetului pentru anul 2019HCL
201932 din 13.05.2019Hotărâre privind aprobarea unui sprijin financiar pentru parohiile din comunaHCL
201933 din 13.05.2019Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) in satul Razvad, strada PloiestiHCL
201934 din 13.05.2019Hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit catre SDEE Muntenia Nord a suprafetei de 3.5 mp, apartinand domeniului public al comunei, in vederea racordarii locuintei individuale - Uta IonHCL
201935 din 13.05.2019Hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit catre SDEE Muntenia Nord a suprafetei de 0.5 mp, apartinand domeniului public al comunei, in vederea racordarii locuintei individuale - Ene IonHCL
201936 din 13.05.2019Hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor ce apartin domeniului public al comuneiHCL
201937 din 13.05.2019Hotărare privind aprobarea Programului manifestărilor organizate cu prilejul “Zilelor comunei Răzvad”, pentru anul 2019HCL
Anexa HCL 37
201938 din 13.05.2019Hotărâre privind aprobarea DALI, a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Consolidare si refacere pod Bleaju in satul Gorgota HCL
201939 din 13.05.2019Hotărâre privind aprobarea documentatiei DALI si a indicatorilor tehnico-economici aferenti investitiei „Reabilitare, modernizare, extindere, dotare Școala Gimnaziala, comuna Răzvad, jud. Dâmbovița”HCL
Anexa HCL 39
201940 din 13.05.2019Hotărâre privind trecerea unor bunuri din domeniul public in cel privat al comunei in vederea scoaterii din functiune, casarea si valorificarea acestoraHCL
201941 din 03.06.2019Hotărâre privind aprobarea Devizului General Actualizat pentru obiectivul „Modernizare drumuri comunale si strazi in comuna Răzvad, judetul Dambovita”HCL
201942 din 03.06.2019Hotărâre privind modificarea H.C.L. nr.121/27.11.2018HCL
201943 din 03.06.2019Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru „Construire atelier mobilă” in satul Răzvad, comuna RăzvadHCL
201944 din 03.06.2019Hotărâre privind acordarea folosinţei cu titlu gratuit către S.D.E.E. Muntenia Nord S.A. – S.D.E.E. Targoviste a suprafeţei de 8 mp aparţinand domeniului public al comunei Răzvad, in vederea realizării obiectivului “Alimentare cu energie electrică organizare de santier in solutie definitiva pentru contruire locuinţa – Julea Ionut Augustin”HCL
201945 din 03.06.2019Hotărâre privind acordarea folosinţei cu titlu gratuit către S.D.E.E. Muntenia Nord S.A. – S.D.E.E. Targoviste a suprafeţei de 0,5 mp aparţinand domeniului public al comunei Răzvad, in vederea realizării obiectivului “Alimentare cu energie electrică organizare de santier in solutie definitiva pentru contruire locuinţa duplex – Stanescu Silvia Mihaela”HCL
201946 din 03.06.2019Hotărâre privind acordarea folosinţei cu titlu gratuit către S.D.E.E. Muntenia Nord S.A. – S.D.E.E. Targoviste a suprafeţei de 0,5 mp aparţinand domeniului public al comunei Răzvad, in vederea realizării obiectivului “Alimentare cu energie electrică organizare de santier in solutie definitiva pentru contruire locuinţa – Maracinaru Sorin Mihai”HCL
201947 din 26.06.2019Hotărâre privind rectificarea bugetului locla pe anul 2019HCL
Anexa HCL 47
201948 din 26.06.2019Hotărâre privind acordarea unor burse de merit elevilor din invatamantul preuniversitar pentru semetrul I in anul scolar 2018-2019HCL
201949 din 26.06.2019Hotărâre privind modificarea bunurilor care apartin inventarului domeniului public al comunei RazvadHCL
201950 din 23.07.2019Hotărâre privind acordul de principiu pentru asocierea comunei Răzvad , prin Consiliul local Răzvad, cu Județul Dâmbovița, prin Consiliul Județean Dâmbovița, în vederea realizării în comun a investiției „Modernizare străzi locale în comuna Răzvad, județul Dâmbovița” și aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului. hcl 50 2019
201951 din 23.07.2019Hotărîre privind rectificarea bugetului local al comunei Răzvadhcl 51 2019
201952 din 29.07.2019Hotărâre privind asocierea comunei Răzvad , prin Consiliul local Răzvad, cu Județul Dâmbovița, prin Consiliul Județean Dâmbovița, în vederea realizării în comun a investiției „Modernizare străzi locale în comuna Răzvad, județul Dâmbovița” și aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivuluihcl 52 2019
201953 din 29.07.2019Hotărîre privind rectificarea bugetului local al comunei Răzvad. HCL 53
201954 din 29.07.2019de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Răzvad la data de 30.06.2019hcl 54 2019
201955 din 29.07.2019Hotărâre privind acordare folosință cu titlu gratuit către SDEE Muntenia Nord SA a suprafeței de 1,00 mp aparținând domeniului public al comunei Răzvad, în vederea realizării obiectivului „Alimentare cu energie electrică locuință Popescu Danhcl 55 2019
201956 din 29.07.2019Hotărâre privind acordare folosință cu titlu gratuit către SDEE Muntenia Nord SA a suprafeței de 11,2 mp aparținând domeniului public al comunei Răzvad, în vederea realizării obiectivului „Alimentare cu energie electrică locuință Mustăciosu Raluca Elena”hcl 56 2019
201957 din 29.07.2019Hotărâre privind acordare folosință cu titlu gratuit către SDEE Muntenia Nord SA a suprafeței de 0,5 mp aparținând domeniului public al comunei Răzvad, în vederea realizării obiectivului „Alimentare cu energie electrică locuință Cârstea Nicușorhcl 57 2019
201958 din 29.07.2019Hotărâre privind aprobarea DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT în urma procedurii de atribuire contract execuție lucrări pentru obiectivul „Reabilitare, modernizare și dotare Școala Valea Voievozilor, comuna Răzvad, județul Dâmbovița”hcl 58 2019
201959 din 29.07.2019Hotărâre privind aprobarea DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT ca urmare a recepției la terminarea lucrărilor pentru obiectivul „Modernizare, extindere și eficientizare iluminat public stradal cu LED, în satul Gorgota, comuna Răzvad, județul Dâmbovițahcl 59 2019
201960 din 29.07.2019Hotărâre privind aprobarea DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT în urma procedurii de atribuire contract execuție lucrări pentru obiectivul „Modernizarea sistemului de iluminat public în satul Răzvad, comuna Răzvad, județul Dâmbovița”hcl 60 2019
201961 din 28.08.2019Hotărâre privind transformarea unor funcții publice și contractuale de execuție vacante din aparatul de specialitate al primarului comunei Răzvad HCL
Anexa 1 HCL 61
Anexa 2 HCL 61
Anexa 3 HCL 61
201962 din 28.08.2019Hotărâre privind aprobarea organigramei și a ștatului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Răzvad .HCL
Anexa 1 HCL 62
Anexa 2 HCL 62
201963 din 28.08.2019Hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Răzvad pe anul 2019 HCL 63
201964 din 28.08.2019Hotărâre prin care se ia act de rectificarea bugetului local al comunei Răzvad pe anul 2019HCL 64
201965 din 28.08.2019Hotărâre privind aprobarea Devizului General Actualizat pentru obiectivul „Extindere a sistemului de canalizare în satele Valea Voievozilor și Răzvad, județul DâmbovițaHCL 65
201966 din 28.08.2019Hotărâre privind aprobarea Devizului General Actualizat pentru cheltuielile aferente obiectivului „Amenajare incintă, dotare și împrejmuire Centru educativ pentru copii săraci Răzvad, județul Dâmbovița” HCL 66
201967 din 28.08.2019Hotărâre privind acordarea folosinței cu titlu gratuit către SDEE Muntenia Nord SA – SDEE Târgoviște, a suprafeței de 14,00 mp aparținând domeniului public al comunei Răzvad, în vederea realizării obiectivului „Alimentare cu energie electrică locuință Ilie MarianHCL 67

201968 din 28.08.2019Hotărâre privind modificarea bunurilor care apartin domeniului public al comuneiHcl 68
201969 din 24.09.2019Hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Răzvad pe anul 2019HCL
201970 din 24.09.2019Hotărâre prin care se ia act de rectificarea bugetului local al comunei Răzvad pe anul 2019.HCL
201971 din 24.09.2019Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru „Construire locuințe individuale”HCL
201972 din 24.09.2019Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru „Schimbare destinația din depozit(magazie) C1 parter în spațiu comercial, C2,C3 din anexe în atelier producție mobilier, extindere C2,C3, spații depozitare, anexă- cameră centrală”HCL
201973 din 24.09.2019Hotărâre privind acordarea folosinței cu titlu gratuit către SDEE Muntenia Nord SA – SDEE TârgoviȘte,a suprafeței de 5,00 mp aparținând domeniului public al comunei Răzvad, în vederea realizării obiectivului „Alimentare cu energie electrică locuință Tichie Marian”HCL
201974 din 24.09.2019Hotărâre privind acordarea folosinței cu titlu gratuit către SDEE Muntenia Nord SA – SDEE TârgoviȘte,a suprafeței de 4,5 mp aparținând domeniului public al comunei Răzvad, în vederea realizării obiectivului „Alimentare cu energie electrică locuință Bălan Marian"HCL
201975 din 24.09.2019Hotărâre privind acordarea folosinței cu titlu gratuit către SDEE Muntenia Nord SA – SDEE TârgoviȘte,a suprafeței de 40,00 mp aparținând domeniului public al comunei Răzvad, în vederea realizării obiectivului „Alimentare cu energie electrică locuință Zamă Doru Nicolae”HCL
201976 din 24.09.2019Hotărâre privind aprobarea Devizului General Actualizat pentru cheltuielile aferente obiectivului „Modernizarea sistemului de iluminat public în satul Răzvad, comuna Răzvad, județul Dâmbovița”HCL
201977 din 24.09.2019Hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Răzvad ce vor face parte din Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale Răzvad în anul școlar 2019-2020HCL
201978 din 24.09.2019Hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Răzvad în Comisia de evaluare și asigurare a calității educației din cadrul Școlii Gimnaziale RăzvadHCL
201979 din 24.09.2019. Hotărâre privind aprobarea Devizului General Actualizat pentru cheltuielile aferente obiectivului „Extindere a sistemului de canalizare în satele Valea Voievozilor șil Răzvad, comuna Răzvad, județul Dâmbovița”HCL
201980 din 24.09.2019Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru „Construire centru cultural- proiect tip I, localitatea Răzvad, județul Dâmbovița, parc rezervoare 261 AR”HCL
201981 din 24.09.2019Hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al comunei Răzvad.HCL
201982 din 29.10.2019Hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Răzvad pe anul 2019.HCL 82
Anexa HCL 82
201983 din 29.10.2019Hotărâre prin care se ia act de rectificarea bugetului local al comunei Răzvad pe anul 2019.HCL 83
201984 din 29.10.2019. Hotărâre privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Răzvad la data de 30.09.2019HCL 84
Anexa HCL 84
201985 din 29.10.2019Hotărâre privind aprobarea unui sprijin financiar pentru Biserica Creștină după EvanghelieHCL 85
201986 din 29.10.2019Hotărâre privind aprobarea plății sumei de 9000 lei către Grupul de Acțiune Locală Arcul Târgoviștei reprezentând cotizația datorată de comuna Răzvad în calitate de partener, pentru perioada 2021-2023.HCL 86
201987 din 29.10.2019Hotărâre privind aprobarea cuantumului și a numărului de burse școlare ce se vor acorda elevilor din comuna Răzvad pentru semestrul al-II lea al anului școlar 2018-2019HCL 87
201988 din 29.10.2019Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal și a Regulamentului aferent pentru „Lotizare teren construire locuințe P+1+M în satul Valea Voievozilor, comuna Răzvad”HCL 88
201989 din 29.10.2019Hotărâre privind acordarea folosinței cu titlu gratuit către SDEE Muntenia Nord SA – SDEE TârgoviȘte,a suprafeței de 11,40 mp aparținând domeniului public al comunei Răzvad, în vederea realizării obiectivului „Alimentare cu energie electrică locuință Marcu Cătălin Emanuel”HCL 89
201990 din 29.10.2019Hotărâre privind aprobarea Devizului General Actualizat pentru cheltuielile aferente obiectivului „Modernizare drum,uri locale și străzi în comuna Răzvad, județul Dâmbovița”.HCL 90
201991 din 29.10.2019Hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții CNI SA, A AMPLASAMENTULUI Parc Rezervoare 261 AR, situat în sat Răzvad,comuna Răzvad, județul Dâmbovița și asigurarea copndițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Centru Cultural- Proiect TIP comuna Răzvad, sat Răzvad – Parc Rezervoare 261 AR”.HCL 91
201992 din 29.10.2019Hotărâre privind transformarea unei funcții contractuale de execuție vacante.HCL 92
Anexa 1 HCL 92
Anexa 2 HCL 92
Anexa 3 HCL 92
201993 din 29.10.2019Hotărâre privind acordarea folosinței cu titlu gratuit către SDEE Muntenia Nord SA – SDEE TârgoviȘte,a suprafeței de 13,20 mp aparținând domeniului public al comunei Răzvad, în vederea realizării obiectivului „Alimentare cu energie electrică locuință Sora Maria”HCL 93
201994 din 27.11.2019. Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic General al comunei Răzvad și a Regulamentului local de urbanism aferent acestuiaHCL 94
201995 din 27.11.2019Hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Răzvad pe anul 2019.HCL 95
Anexa HCL 95
201996 din 27.11.2019Hotărâre privind acordarea folosinței cu titlu gratuit către SDEE Muntenia Nord SA – SDEE TârgoviȘte,a suprafeței de 13,50 mp aparținând domeniului public al comunei Răzvad, în vederea realizării obiectivului „Alimentare cu energie electrică locuință Curiman Cosmin Cristian”.HCL 96
201997 din 27.11.2019Hotărâre privind acordarea folosinței cu titlu gratuit către SDEE Muntenia Nord SA – SDEE TârgoviȘte,a suprafeței de 4,00 mp aparținând domeniului public al comunei Răzvad, în vederea realizării obiectivului „Alimentare cu energie electrică locuință Sabo Ianos Marius”.HCL 97
201998 din 27.11.2019. Hotărâre privind aprobarea Devizului General Actualizat pentru cheltuielile aferente obiectivului „Modernizare străzi locale în comuna Răzvad, județul Dâmbovița”.HCL 98
201999 din 27.11.2019Hotărâre privind aprobarea Devizului General Actualizat pentru cheltuielile aferente obiectivului „Modernizare și eficientizare iluminat public stradal prin tehnologii noi LED, în satul Valea Voievozilor, comuna Răzvad, județul Dâmbovița”.HCL 99
2019100 din 27.11.2019Hotărâre privind aprobarea documentației DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Modernizare tronsoane străzi în satul Răzvad, comuna Răzvad, județul Dâmbovița”.HCL 100
2019101 din 27.11.2019Hotărâre privind aprobarea Devizului General Actualizat pentru obiectivul „ Extindere a sistemului de alimentare cu apă în satul Gorgota, comuna Răzvad, județul Dâmbovița”.HCL 101
2019102 din 17.12.2019Hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Răzvad pe anul 2019HCL 102
2019103 din 17.12.2019Hotărâre privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020HCL 103
Anexa 1 HCL 103
Anexa 2 HCL 103
Anexa 3 HCL 103
2019104 din 17.12.2019Hotărâre privind acordarea unor distincții.HCL 104
Anexa HCL 104
2019105 din 17.12.2019Hotărâre privind aprobarea cuantumului taxei de habitat, la nivelul comunei Răzvad,cu destinație specială de salubrizare pentru anul 2020HCL 105
2019106 din 17.12.2019. Hotărâre privind aprobarea cotizației localității Răzvad pentru anul 2020 la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Management Integrat al Deșeurilor Solide în Județul Dâmbovița”HCL 106
2019107 din 17.12.2019Hotărâre privind aprobarea structurii rețelei școlare la nivelul comunei RăzvadHCL 107
2019108 din 17.12.2019Hotărâre privind acordarea folosinței cu titlu gratuit către SDEE Muntenia Nord SA – SDEE Târgoviște a suprafețelor aparținând domeniului public al comunei Răzvad, în vederea realizării obiectivului „Alimentare cu energie electrică ”HCL 108
2019109 din 17.12.2019Hotărâre privind aprobarea Devizului Final pentru obiectivul „Expertizare, reabilitare, modernizare/construire pod pe strada Poiana Mare sat Gorgota comuna Răzvad, județul Dâmbovița”.HCL 109
2019110 din 17.12.2019Hotărâre privind aprobarea documentației SF și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Extindere rețea alimentare cu apă și canalizare pe tronsoane din străzile Lt. Marinescu, Aleea Mânăstirii, Gura Văii din satul Valea Voievozilor și strada Bisericii Răzvad de Sus”.HCL 110
2019111 din 17.12.2019Hotărâre privind desemnarea reprezentantului comunei Răzvad în Adunarea Generală a Acționarilor la SC ECOS Dâmboița SA.HCL 111
2019112 din 17.12.2019Hotărâre privind aprobarea Devizului General Actualizat pentru obiectivul „Extindere a sistemului de alimentare cu apă în satul Gorgota, comuna Răzvad, județul Dâmbovița”HCL 112
20201 din 29.01.2020Hotărâre privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli la data de 31.12.2019HCL 1
Anexa HCL 1
20202 din 29.01.2020Hotărâre prin care se ia act de rectificarea bugetului local al comunei Răzvad pe anul 2019HCL 2
Anexa HCL 2
20203 din 29.01.2020Hotărâre prin care se ia act de aprobarea deficitului secțiunii de dezvoltare aferent anului 2019 și aprobarea utilizării excedentului bugetului local înregistrat la data de 31.12.2019HCL 3
20204 din 29.01.2020Hotărâre privind aprobare PUZ pentru „Dezvoltare fermă ecologică Șendrea”.HCL 4
20205 din 29.01.2020Hotărâre privind aprobarea documentației DALI și a indicatorilor tehnico-economici aferenți investiției „Modernizare tronsonul 3 lateral dreapta de drum pietruit din strada Gura Văii și strada Via Mare în satul Valea Voievozilor, comuna Răzvad, județul Dâmbovița”.HCL 5
20206 din 29.01.2020Hotărâre privind actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare a Centrului Educativ pentru copii săraci.HCL 6Anexa 1 HCL 6
Anexa 2 HCL 6
20207 din 18.02.2020Hotărâre prin care se ia act de demisia doamnei Bobirică Monica Alina, consilier ales la data de 05.06.2016 din partea formațiunii politice PSDHCL 7
20208 din 18.02.2020Hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Răzvad pe anul 2020.HCL 8
Anexa 1 HCL 8
Anexa 2 HCL 8
20209 din 18.02.2020Hotărâre privind prelungirea contractului de concesiune încheiat cu Cabinet medic individual dr. Ardeleanu FlorinHCL 9
202010 din 18.02.2020Hotărâre privind aprobare PUZ pentru „Construire stație de bază pentru servicii de comunicații electronice”.HCL 10
202011 din 18.02.2020Hotărâre privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de consultanță, asistență și reprezentare a autorităților administrației publice locale pentru anul 2020HCL 11
202012 din 18.02.2020Hotărâre privind aprobarea Devizului General Actualizat pentru obiectivul „Construire grădiniță cu 2 săli de clasă cu program prelungit, comuna Răzvad, județul Dâmbovița”.HCL 12
202013 din 18.02.2020Hotărâre privind aprobarea planului de lucrări de interes local ce vor fi efectuate cu beneficiarii venitului minim garantat în anul 2020HCL 13
Anexa HCL 13
202014 din 31.03.2020Hotărâre privind completarea componenței comisiei de validareHCL 14
202015 din 31.03.2020Hotărâre privind validarea mandatului de consilier al doamnei Săvoiu FlorentinaHCL 15
202016 din 31.03.2020Hotărâre privind completarea componenței comisiei de specialitateHCL 16
202017 din 31.03.2020Hotărâre prin care se ia act de rectificarea bugetului local al comunei RăzvadHCL 17
202018 din 31.03.2020Hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei RăzvadHCL 18
202019 din 31.03.2020Hotărâre privind aprobarea unui sprijin financiar pentru parohiile de pe raza comunei RăzvadHCL 19
202020 din 31.03.2020Hotărâre privind acordarea folosinței cu titlu gratuit către SDEE ELECTRICA, a terenului aparținând domeniului public al comunei în vederea alimentării cu energie electrică a locuințelorHCL 20
202021 din 28.04.2020Hotărâre prin care se ia act de rectificarea bugetului local al comunei RăzvadHCL 21
202022 din 28.04.2020Hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021HCL 22
202023 din 28.04.2020Hotărâre privind aprobarea dării în folosință gratuită pe o perioadă de 5 ani a spațiului de 36 mp din clădirea Cămin Cultural Gorgota+Dispensar Uman în vederea desfășurării de activități medicaleHCL 23
202024 din 28.04.2020Hotărâre privind aprobarea documentației SF și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Înființare rețea de distribuție gaze naturale în satul Gorgota, comuna Răzvad”.HCL 24
202025 din 28.04.2020Hotărâre privind documentația DALI și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul „Modernizare tronson lateral 2,3 și 4 din strada Redevența, sat Răzvad, comuna Răzvad”HCL 25
202026 din 28.04.2020Hotărâre privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli la 31.03.2020HCL 26
202027 din 28.04.2020Hotărâre privind aprobarea Devizului General Actualizat pentru obiectivul „Extindere a sistemului de alimentare cu apă în satul Gorgota, comuna Răzvad, județul Dâmbovița”.HCL 27
202028 din 28.04.2020Hotărâre privind aprobarea Devizului General Actualizat pentru obiectivul „Reabilitare, modernizare și dotare școala Valea Voievozilor, comuna Răzvad, județul Dâmbovița”.HCL 28
202029 din 28.05.2020Hotărâre prin care se ia act de rectificarea bugetului local al comunei Răzvadhcl 29 din 28.05.2020
202030 din 28.05.2020Hotărâre privind aprobarea contului anual de execuție a bugetului local aferent anului 2019hcl 30 din 28.05.2020
202031 din 28.05.2020Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru „ Construire stație de bază pentru serviciile de comunicații electronice”hcl 31 din 28.05.2020
202032 din 28.05.2020Hotărâre privind aprobarea Devizului General Actualizat pentru obiectivul „Extindere a sistemului de canalizare în satele Valea Voievozilor și Răzvad, comuna Răzvad, județul Dâmbovița”hcl 32 din 28.05.2020
202033 din 30.06.2020Hotărâre prin care se ia act de rectificarea bugetului local al comunei Răzvadhcl 33 din 2020
202034 din 30.06.2020Hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Răzvad hcl 34 din 2020
202035 din 30.06.2020Hotărâre privind aprobarea Devizului General Actualizat pentru cheltuielile aferente obiectivului „Construire grădiniță cu 2 săli de clasă cu program prelungit, comuna Răzvad, județul Dâmbovițahcl 35 din 2020
202036 din 30.06.2020Hotărâre privind aprobarea Devizului General Actualizat pentru cheltuielile aferente obiectivului „ Reabilitare, modernizare și dotare Școala Valea Voievozilor, comuna Răzvad, județul Dâmbovița”.hcl 36 din 2020
202037 din 30.06.2020Hotărâre privind aprobarea Metodologiei referitoare la acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă, la nivelul comunei Răzvad, județul Dâmbovița.hcl 37 din 2020
202038 din 14,07,.2020Hotărâre privind rectificarea bugetului in anul 2020HCL 38 din 14.07.2020
202039 din 31.07.2020Hotărâre privind aprobarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli la 30.06.2020HCL 39
202040 din 31.07.2020Hotărâre prin care se ia act de rectificarea bugetului in anul 2020HCL 40
202041 din 31.07.2020Hotărâre privind rectificarea bugetului in anul 2020HCL 41
202042 din 31.07.2020Hotărâre privind anularea accesoriilor in cazul obligatiilor bugetare restantate la 31.03.2020 datorate bugetului local al comunei Razvad de catre persoane fizice si juridicehcl 42
202043 din 14.08.2020Hotărâre privind implementarea proiectului „Reabilitare, modernizare,extindere,dotare Școala Gimnazială Răzvad,sat Răzvad, comuna Răzvad, județul Dâmbovița”hcl 43 2020
202044 din 14.08.2020Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare, modernizare,extindere,dotare Școala Gimnazială Răzvad,sat Răzvad, comuna Răzvad, județul Dâmbovița”hcl 44 2020
anexa hcl 44 2020
202045 din 14.08.2020Hotărâre privind aprobarea documentației tehnice SF și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Extindere rețea alimentare cu apă și canalizare pe tronsoane din str. Lt. Marinescu, Aleea Mânăstirii, str.Gura Văii în satul Valea Voievozilor și strada Bisericii Răzvad de Sus”hcl 45 2020
202046 din 31.08.20201. Hotărâre privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei Răzvad pentru perioada 2021-2027hcl 46 2020
202047 din 31.08.2020Hotărâre privind actualizarea modelului cadru al contractului privind asocierea județului Dâmbovița, prin Consiliul Județean Dâmbovița, cu unitățile administrativ-teritoriale, prin consiliile locale ale acestora, pentru realizarea în comun a unor obiective de infrastructură rutieră hcl 47 2020
202048 din 31.08.2020Hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Răzvad hcl 48 2020
202049 din 31.08.2020Hotărâre privind implementarea proiectului „Reabilitare, modernizare,extindere,dotare Școala Gimnazială Răzvad,sat Răzvad, comuna Răzvad, județul Dâmbovițahcl 49 2020
202050 din 31.08.2020Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare, modernizare,extindere,dotare Școala Gimnazială Răzvad,sat Răzvad, comuna Răzvad, județul Dâmbovițahcl 50 2020
202051 din 18.09.2020Hotărâre privind aprobarea Devizului General Actualizat pentru cheltuielile aferente obiectivului „Modernizare tronson lateral 2,3 și 4 din strada Redevența, sat Răzvad, comuna RăzvadHCL 51
202052 din 18.09.2020Hotărâre privind aprobarea Devizului General Actualizat pentru cheltuielile aferente obiectivului „Reabilitare, modernizare și dotare Școala Valea Voievozilor, comuna Răzvad, județul DâmbovițaHCL 52
202053 din 18.09.2020Hotărâre privind aprobarea Devizului General Actualizat pentru cheltuielile aferente obiectivului „Modernizare tronsonul 3 lateral dreapta de drum pietruit din strada Gura Văii și strada Via Mare în satul Valea Voievozilor, comuna Răzvad, județul DâmbovițaHCL 53
202054 din 18.09.2020Hotărâre privind aprobarea Devizului General Actualizat pentru cheltuielile aferente obiectivului „Modernizare străzi locale în comuna Răzvad, județul DâmbovițaHCL 54
202055 din 18.09.2020Hotărâre privind aprobare cuantum și numărul de burse școlare ce se vor acorda elevilor în semestrul I al anului școlar 2019-2020HCL 55
202056 din 18.09.2020Hotărâre privind stabilirea unor normative proprii de cheltuieli la nivelul autorităților administrației publice locale ale comunei Răzvad și a serviciilor din subordine HCL 56
202057 din 18.09.2020Hotărâre prin care se ia act de rectificarea bugetului local al comunei RăzvadHCL 57
202058 din 18.09.2020Hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Răzvad HCL 58
202059 din 18.09.2020Hotărâre privind aprobarea documentației DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare și consolidare străzi și tronsoane de străzi din satele Valea Voievozilor, Răzvad și Gorgota, comuna Răzvad, județul DâmbovițaHCL 59
202060 din 04.11.2020Hotărâre privind alegerea președintelui de ședințăHCL 60
202061 din 04.11.2020Hotărâre privind constituirea comisiilor pe domenii de specialitate HCL 61
202062 din 04.11.2020Hotărâre privind alegerea viceprimarului comunei Răzvad HCL 62
202063 din 04.11.2020Hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Răzvad HCL 63
202064 din 24.11.2020Hotărâre privind aprobarea rețelei școlare la nivelul comunei Răzvad HCL64
202065 din 24.11.2020Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local RăzvadHCL65
Anexa HCL65
202066 din 24.11.2020Hotărâre privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli al comunei la data de 30.09.2020HCL66
Anexa HCL66
202067 din 24.11.2020Hotărâre privind aprobarea cuantumului și numărului de burse școlare ce se vor acorda elevilor în semestrul II al anului școlar 2019-2020HCL67
202068 din 24.11.2020Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de pășunat pentru pajiștile proprietate privată a comunei Răzvad HCL68
Anexa 1 HCL68
Anexa 2 HCL68
202069 din 24.11.2020Hotărâre privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei RăzvadHCL69
Anexa HCL69
202070 din 24.11.2020Hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Răzvad ce vor face parte din Consiliul de administrație al Școlii Răzvad HCL70
202071 din 24.11.2020Hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Răzvad în Comisia de evaluare și asigurarea calității educațieiHCL71
202072 din 24.11.2020Hotărâre privind aprobarea Devizului General Final pentru cheltuielile aferente obiectivului „Reabilitare, modernizare și dotare Școala Valea Voievozilor, comuna Răzvad, județul Dâmbovița”HCL72
202073 din 24.11.2020Hotărâre privind mandarea specială a reprezentantului comunei în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apa Dâmbovița HCL73
202074 din 24.11.2020Hotărâre privind aprobarea Devizului General Actualizat pentru cheltuielile aferente obiectivului „Construire grădiniță cu 2 săli de clasă cu program prelungit, comuna Răzvad, județul Dâmbovița”, conform DS1HCL74
202075 din 18.12.2020Hotărâre prin care se ia act de rectificarea bugetului local al comunei RăzvadHCL 75
202076 din 18.12.2020Hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Răzvad HCL 76
202077 din 18.12.2020Hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021HCL 77
Anexa 1 HCL 77
Anexa 2 HCL 77
Anexa 3 HCL 77
202078 din 18.12.2020Hotărâre privind acordarea unor distincțiiHCL 78
Anexa HCL 78
202079 din 18.12.2020Hotărâre privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de consultanță,asistență și reprezentare a autorităților administrației publice locale pentru anul 2021HCL 79
202080 din 18.12.2020Hotărâre privind aprobarea Devizului General Final pentru cheltuielile aferente obiectivului „Modernizare străzi locale în comuna Răzvad, județul DâmbovițaHCL 80
202081 din 18.12.2020Hotărâre privind aprobarea Devizului General Actualizat pentru cheltuielile aferente obiectivului „Extindere a sistemului de canalizare în satele Valea Voievozilor și Răzvad, comuna Răzvad, județul DâmbovițaHCL 81
20211 din 26.01.2021Hotărâre privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli al comunei la data de 31.12.2020HCL 1
Anexa HCL 1
20212 din 26.01.2021Hotărâre prin care se ia act de aprobarea acoperirii deficitului secțiunii de dezvoltare aferent anului 2020HCL 2
20213 din 26.01.2021Hotărâre privind aprobarea cuantumului taxei de habitat, la nivelul comunei pentru anul 2021HCL 3
20214 din 26.01.2021Hotărâre privind aprobarea cotizației localității Răzvad pentru anul 2021 la Asociația de Dezvoltare IntercomunitarăHCL 4
20215 din 26.01.2021Hotărâre privind aprobarea prelungirii scrisorii de garanție din partea FNGCIMM IFN SA, în vederea obținerii avansului pentru proiectul integrat «Modernizare drumuri comunale și străzi în comuna Răzvad, județul Dâmbovița HCL 5
20216 din 23.02.2021Hotărâre privind aprobarea planului de lucrări de interes local ce vor fi efectuate cu beneficiarii venitului minim garantat în anul 2021HCL 6 din 23.02.2021
Anexa la HCL 6 din 23 feb
20217 din 23.02.2021Hotărâre privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire contracte/acorduri-cadru pentru achiziția produselor în cadrul Programului pentru școli perioada 2017-2023HCL 7 din 23.02.2021
20218 din 23.02.2021Hotărâre privind nominalizarea a doi consilieri ce vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performanțelor profesionale ale secretarului general al comunei HCL 8 din 23.02.2021
20219 din 23.02.2021Hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului-teren identificat cu numărul cadastral 74534 aflat în domeniul privat al comuneiHCL 9 din 23.02.2021
202110 din 08.03.2021Hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru « Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dâmbovița, în perioada 2014-2020„ precum și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectuluiHCL 10 din 08.03.2021
Anexa 1 la HCL 10 din 08.03.2021
Anexa 2 la HCL 10 din 08.03.2021
202111 din 08.03.2021Hotărâre privind aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor conform rezultatelor analizei cost-beneficiu pentru « Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dâmbovița, în perioada 2014-2020HCL 11 din 08.03.2021
Anexa 1 la HCL 11 din 08.03.2021
202112 din 08.03.2021Hotărâre privind aprobarea valorii investițiilor aferente comunei Răzvad și participarea comunei Răzvad la cofinanțarea « Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dâmbovița, în perioada 2014-2020HCL 12 din 08.03.2021
202113 din 30.03.2021Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local RăzvadHCL 13 cu anexe
202114 din 30.03.2021Hotărâre privind aprobarea Statutului comunei RăzvadHCL 14
202115 din 30.03.2021Hotărâre privind înființarea Serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân și a Regulamentului de organizare și funcționare a acestui serviciu la nivelul comunei RăzvadHCL 15
202116 din 21.04.2021Hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Răzvad pe anul 2021 HCL 16 din 21.04.2021
Anexa 1 HCL 16 din 21.04.2021
Anexa 2 HCL 16 din 21.04.2021
202117 din 21.04.2021Hotărâre privind aprobarea unui sprijin financiar pentru parohiile de pe raza comunei RăzvadHCL 17 din 21.04.2021
202118 din 21.04.2021Hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022 HCL 18 din 21.04.2021
202119 din 27.05.2021Hotărâre privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli la data de 31.03.2021HCL 19 din 27.05.2021
Anexa HCL 19 din 27.05.2021
Anexa 2 HCL 19 din 27.05.2021
202120 din 27.05.2021Hotărâre privind aprobarea cuantumului și a numărului de burse școlare ce se vor acorda elevilor din învățământul preuniversitar de stat din comuna Răzvad pentru semestrul I al anului școlar 2020-2021HCL 20 din 27.05.2021
202121 din 27.05.2021Hotărâre prin care se ia act de rectificarea bugetului local al comunei RăzvadHCL 21 din 27.05.2021
202122 din 27.05.2021Hotărâre privind aprobarea documentației DALI precum și indicatorii tehnico-economici pentru proiectul „Modernizare tronsoane străzi în satul Răzvad și Valea Voievozilor” HCL 22 din 27.05.2021
202123 din 27.05.2021Hotărâre privind aprobarea Devizului General Actualizat pentru cheltuielile aferente obiectivului „Extindere rețea alimentare cu apă și canalizare pe tronsoane din străzile Lt. Marinescu, Aleea Mânăstirii , Gura Văii din satul Valea Voievozilor și strada Bisericii Răzvad de Sus"HCL 23 din 27.05.2021
202124 din 30.06.2021Hotărâre privind acceptarea ofertei de donație pentru terenurile în suprafață de 1190 mp și respectiv 121 mp, intravilan, situate în comuna Răzvad, sat Valea Voievozilor HCL 24 din 30 iunie 2021
202125 din 30.06.2021Hotărâre privind aprobare PUZ „Construire locuințe colective, locuințe cuplate și funcțiuni complementare în satul Valea Voievozilor, comuna Răzvad”HCL 25 din 30 iunie 2021
202126 din 30.06.2021Hotărâre prin care se ia act de rectificarea bugetului local al comunei Răzvad HCL 26 din 30. iunie 2021
202127 din 30.06.2021Hotărâre privind desemnarea unui consilier local în calitate de responsabil cu afacerile europene HCL 27 din 30 iunie 2021
202128 din 30.06.2021Hotărâre privind aprobarea Devizului General Actualizat pentru cheltuielile aferente obiectivului „Modernizare tronson lateral 2,3,4 din strada RedevențaHCL 28 din 30 iunie 2021
202129 din 30.06.2021Hotărâre privind aprobarea Devizului General Actualizat pentru cheltuielile aferente obiectivului „Reabilitare, modernizare, extindere, dotare Scoala Gimnazială Răzvad, sat Răzvad, comuna RăzvadHCL 29 din 30 iunie 2021
202130 din 30.06.2021Hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei RăzvadHCL 30 din 30 iunie 2021
202131 din 30.06.2021Hotărâre privind aprobarea Devizului General Actualizat pentru cheltuielile aferente obiectivului „Modernizare drumuri comunale și străzi în comuna Răzvad, județul DâmbovițaHCL 31 din 30 iunie 2021
202132 din 12.07.2021Hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei RăzvadHCL 32 din 12.07.2021
202133 din 27.07.2021Hotărâre privind aprobarea executiei bugetare la 30.06.2021HCL 33 din 27 iulie 2021
Anexa 1 HCL 33 din 27 iulie 2021
202134 din 27.07.2021Hotărâre privind rectificarea bugetului pentru anul 2021HCL 34 din 27 iulie 2021
202135 din 27.07.2021Hotărâre privind aprobarea prelungirii scrisorii de garanție din partea FNGCIMM IFN SA, în vederea obținerii avansului pentru proiectul integrat «Modernizare drumuri comunale și străzi în comuna Răzvad, județul DâmbovițaHCL 35 din 27 iulie 2021
202136 din 31.08.2021. Hotărâre privind aprobarea Devizului General Actualizat pentru cheltuielile aferente obiectivului «Modernizare tronsonul 3 lateral dreapta de drum pietruit din strada Gura Văii și strada Via Mare în satul Valea Voievozilor, comuna Răzvad județul Dâmbovița HCL 36
202137 din 31.08.2021Hotărâre privind aprobarea Devizului General Actualizat și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul «Modernizare tronsoane străzi în satul Răzvad și Valea Voievozilor, comuna Răzvad județul Dâmbovița HCL 37
202138 din 31.08.2021Hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei .HCL 38
202139 din 31.08.2021Hotărâre privind aprobarea documentației SF și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Construire piste biciclete pe strada Tudor Vladimirescu (DJ 719) în satul Valea Voievozilor, comuna Răzvad, județul Dâmbovița”.HCL 39
202140 din 31.08.2021Hotărâre privind aprobarea documentației DALI și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Execuția tramei stradale, a șanțurilor de scurgere a apei pluviale și a podețelor de acces la gospodăriile de pe strada Tudor Vladimirescu (DJ719) în satul Valea Voievozilor, comuna Răzvad, județul DâmbovițaHCL 40
202141 din 31.08.2021Hotărâre privind aprobarea documentației SF și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Realizare de branșamente la rețeaua de canalizare a gospodăriile de pe strada Tudor Vladimirescu (DJ719) în satul Valea Voievozilor, comuna Răzvad, județul Dâmbovița” HCL 41
202142 din 21.09.2021Hotărâre privind aprobarea documentației SF și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții "Sistematizare pe verticala si amenajare incinta exterioara a Sali de Sport si Primarie"HCL 42 din 21.09.2021
202143 din 21.09.2021Hotărâre privind aprobarea Asocierii UAT Razvad cu CJD pentru realizarea obiectivelor de investitii prin PJDLHCL 43 din 21.09.2021
Anexa HCL 43 din 21.09.2021
202144 din 28.09.2021Hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Răzvad ce vor face parte din Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale Răzvad în anul școlar 2021-2022HCL 44 din 28.09.2021
202145 din 28.09.2021Hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Răzvad în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității educației din Școala Gimnazială Răzvad HCL 45 din 28.09.2021
202146 din 28.09.2021Hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Răzvad ce va face parte din Grupul de acțiune antibullying din Școala Gimnazială Răzvad HCL 46 din 28.09.2021
202147 din 28.09.2021Hotărâre privind înființarea Serviciului de iluminat public al comunei Răzvad, județul Dâmbovița HCL 47 din 28.09.2021
202148 din 28.09.2021Hotărâre prin care se ia act de rectificarrea bugetului local al comuneiHCL 48 din 28.09.2021
202149 din 28.09.2021Hotărâre privind rectificarea bugetului local al comuneiHCL 49 din 28.09.2021
202150 din 25.10.2021. Hotărâre privind aprobarea cuantumului și a numărului de burse școlare ce se vor acorda elevilor din învățământul preuniversitar de stat din comuna Răzvad pentru semestrul II al anului școlar 2020-2021 HCL 50 din 25.10.2021 (2)
202151 din 25.10.2021Hotărâre privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Răzvad la data de 30.09.2021HCL 51 din 25.10.2021
Anexa 1 HCL 51 din 25.10.2021

Anexa 2 HCL 51 din 25.10.2021
202152 din 25.10.2021Hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei RăzvadHCL 52 din 25.10.2021
Anexa HCL 52 din 25.10.2021
202153 din 25.10.2021Hotărâre privind aprobarea documentației DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Modernizare și consolidare străzi și tronsoane de străzi din satele Valea Voievozilor, Răzvad și Gorgota, comuna Răzvad, județul Dâmbovița HCL 53 din 25.10.2021
202154 din 25.10.2021Hotărâre privind aprobare Deviz General Actualizat pentru obiectivul Extindere a sistemului de canalizare în satele Valea Voievozilor și Răzvad, comuna Răzvad, județul Dâmbovița HCL 54 din 25.10.2021
202155 din 01.10.2021Hotărâre privind aprobarea documentației SF și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul " Realizare bransamente in satul Gorgota, comuna Răzvad, județul Dâmbovița HCL 55 din 01.11.2021
202156 din 01.10.2021Hotărâre privind aprobare Deviz General Final la obiectivul "Modernizare drumuri si strazi in comuna Razvad, in satul Gorgota jud. Dambovita"HCL 56 din 01.11.2021
202157 din 02.11.2021Hotărâre privind desemnarea unui reprezentant din partea Consiliului Local Razvad in calitate de membru in cadrul comisiei de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului de pentru ocuparea functiei de director si director adjunct al Scolii Gimnaziale RazvadHCL 57/2021
202158 din 02.11.2021Hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finantare si a devizului estimativ pentru includerea in Programul Anghel Saligny a proiectului "Realizare podete si trotuare cu acces inclusiv pentru biciclete si trotinete electrice de-a lungul DN72, de la km 34+600-39+145 in satele Razvad si Valea Voievozilor, comuna Razvad, jud.Dambovita" HCL 58/2021
202159 din 05.11.2021Hotărâre privind aprobarea cererii de finantare si a devizului estimativ pentru includerea in Programul Anghel Saligny a proiectului "Consolidare si refacere pod Bleaju in satul Gorgota, comuna Razvad, jud.Dambovita" HCL 59 din 05.11.2021
Anexa 1 HCL 59 din 05.11.2021
Anexa 2 HCL 59 din 05.11.2021
202160 din 05.11.2021Hotărâre privind aprobarea cererii de finantare si a devizului estimativ pentru includerea in Programul Anghel Saligny a proiectului "Modernizaere si consolidare strazi si tronsoane de strazi in satele Valea Voievozilor,Razvad si Gorgota, comuna Razvad, jud.Dambovita" HCL 60 din 05.11.2021
anexa 1 hcl 60 din 2021
Anexa 2 HCL 60
202161 din 05.11.2021Hotărâre privind aprobarea cererii de finantare si a devizului estimativ pentru includerea in Programul Anghel Saligny a proiectului "Realizare podete si trotuare cu acces inclusiv pentru biciclete si trotinete electrice de-a lungul DN72, de la km 34+600-39+145 in satele Razvad si Valea Voievozilor, comuna Razvad, jud.Dambovita" HCL 61 din 05.11.2021
Anexa 1 HCL 61
Anexa 2 HCL 61
202162 din 24.11.2021. Hotărâre privind anularea accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare restante la 31 martie 2021 datorate bugetului local de către persoanele fizice și juridiceHCL 62 din 24.11.2021
Anexa HCL 62 din 24.11.2021
202163 din 24.11.2021Hotărâre privind actualizare SF proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dâmbovița, în perioada 2014-2020 HCL 63 din 24.11.2021
Anexa 1 HCL 63 din 24.11.2021
Anexa 2 HCL 63 din 24.11.2021
202164 din 24.11.2021Hotărâre privind actualizarea Planului anual de evoluție a tarifelor conform rezultatelor cost-beneficiu pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dâmbovița, în perioada 2014-2020 HCL 64 din 24.11.2021
Anexa 1 HCL 64 din 24.11.2021
202165 din 24.11.2021Hotărâre privind actualizarea valorii investițiilor aferente comunei Răzvad și participarea comunei Răzvad la cofinanțarea pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dâmbovița, în perioada 2014-2020HCL 65 din 24.11.2021
202166 din 24.11.2021Hotărâre privind acordarea unor distincții (diplomă fidelitate matrimonială)HCL 66 din 24.11.2021
Anexa HCL 66 din 24.11.2021
202167 din 24.11.2021Hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei RăzvadHCL 67 din 24.11.2021
202168 din 24.11.2021Hotărâre privind aprobare deviz general actualizat pentru ob. Construire gradinită cu 2 sali de clasaHCL 68 din 24.11.2021
202169 din 21.12.2021Hotărâre privind aprobarea structurii rețelei școlare la nivelul comunei RăzvadHCL 69 din 2021
202170 din 21.12.2021Hotărâre privind aprobarea comisioanelor utilizării POSHCL 70 din 2021
202171 din 21.12.2021Hotărâre privind aprobarea cotizației comunei Răzvad datorată către ADI „Managementul Integrat al Deșeurilor în Județul Dâmbovița”HCL 71 din 2021
202172 din 21.12.2021Hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022HCL 72 din 2021
Anexa 1 la HCL 72 din 2021
Anexa 2 la HCL 72 din 2021
Anexa 3 la HCL 72 din 2021
202173 din 21.12.2021Hotărâre prin care se ia act de rectificarea bugetului localHCL 73 din 2021
202174 din 21.12.2021Hotărâre privind aprobarea solicitării de prelungire a scrisorii de garanție din partea FNGCIMM IFN pentru obținere avans pr. Modernizare drumuriHCL 74 din 2021
202175 din 21.12.2021Hotărâre privind aprobarea devizului general final pentru ob. Extindere a sistemului de alimentare cu apă GorgotaHCL 75 din 2021
202176 din 21.12.2021Hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei HCL 76 din 2021
202177 din 28.12.2021Hotărâre privind aprobarea cuantumului și a numărului de burse școlare ce se vor acorda elevilor din învățământul preuniversitar d stat din comuna Răzvad, pentru semestrul I al anului școlar 2021-2022HCL 77 din 28.12.2021
202178 din 28.12.2021Hotărâre privind aprobarea cuantumului taxei de habitat, la nivelul comunei Răzvad, cu destinația special de salubrizare pentru lunile ianuarie și februarie 2022HCL 78 din 28.12.2021
20221 din 27.01.2022Hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul «Consolidarea capacității unităților de învățământ de stat de pe raza comunei Răzvad în vederea gestionării situației generate de virusul SARS-COV2 „ în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Infrastructura Mare – Axa 9 – Protejarea sănătății populației HCL 1 din 27.01.2022
20222 din 27.01.2022Hotărâre prin care se ia act de aprobarea acoperirii deficitului secțiunii de dezvoltare aferent anului 2021 - nr.2/12.01.2022HCL 2 din 27.01.2022
20223 din 27.01.2022Hotărâre privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli al comunei la data de 31.12.2021. HCL 3 din 27.01.2022
Anexa 1 HCL 3 din 27.01.2022
Anexa 2 HCL 3 din 27.01.2022
20224 din 27.01.2022Hotărâre privind aprobarea planului de lucrări de interes local ce vor fi efectuate cu beneficiarii venitului minim garantat în anul 2022HCL 4 din 27.01.2022
Anexa HCL 4 din 27.01.2022
20225 din 27.01.2022Hotărâre privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de consultanță pentru anul 2022.HCL 5 din 27.01.2022
20226 din 27.01.2022Hotărâre privind acceptarea donației pentru terenul în suprafață de 974 mp. HCL 6 din 27.01.2022
20227 din 27.01.2022Hotărâre privind aprobarea Devizului General Actualizat pentru obiectivul Construire gradinița cu 2 Sali de clasă.HCL 7 din 27.01.2022
20228 din 27.01.2022Hotărâre privind aprobarea scoaterii din evidența contabilă a unor creanțe fiscale HCL 8 din 27.01.2022
20229 din 27.01.2022Hotărâre privind aprobarea solicitării de prelungire a scrisorii de garanție din partea FNGCIMM IFN SA, pentru proiectul integrat Modernizare drumuri comunale și străzi în comuna Răzvad.HCL 9 din 27.01.2022
202210 din 10.02.2022Hotărâre privind aprobarea Devizului General Actualizat pentru cheltuielile aferente obiectivului Extindere a sistemului de canalizare în satele Valea Voievozilor și Răzvad, comuna Răzvad, județul Dâmbovița hcl 10 din 2022
202211 din 10.02.2022Hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Răzvad pe anul 2022hcl 11 din 2022
anexa 1 la hcl 11 din 2022
anexa 2 la hcl 11 din 2022
202212 din 10.02.2022Hotărâre privind aprobarea cuantumului taxei de habitat, la nivelul Comunei Răzvad, cu destinație specială de salubrizare pentru anul 2022hcl 12 din 2022
202213 din 10.02.2022Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal- Lotizare și construire ansamblu rezidențial, format din 8 duplexuri P+1E și 2 blocuri D+P+2E, în satul Valea Voievozilor, str. Lt. Marinescu, comuna Răzvad. hcl 13 din 2022
202214 din 10.02.2022Hotărâre privind Planului Urbanistic Zonal- Construire locuințe înșiruite P+1E, în satul Valea Voievozilor, str. Aleea Mănăstirii, comuna Răzvadhcl 14 din 2022
202215 din 10.02.2022Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – modificare funcțiune urbanistică- suprafață teren 2724 mp, sat Răzvad, str. Gării, nr. 196, comuna Răzvad. hcl 15 din 2022
202216 din 10.02.2022Hotărâre privind nominalizarea a doi consilieri locali ce vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performanțlor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Răzvad pentru anul 2021hcl 16 din 2022

202217 din 29.03.2022Hotărâre prin care se ia act de rectificarea bugetului local al comunei Rzvad HCL 17 din 29.03.2022
202218 din 29.03.2022Hotărâre privind modificarea valorii indicatorilor economici ai proiectului și a cheltuielilor legat de proiectul Consolidarea capacității unităților de învățământ HCL 18 din 29.03.2022
Anexa HCL 18 din 29.03.2022
202219 din 29.03.2022Hotărâre privind aprobarea Convenției de colaborare între comuna Răzvad și Societatea de Cruce Roșie – Filiala Județeană HCL 19 din 29.03.2022
202220 din 29.03.2022Hotărâre privind aprobare Deviz General Actualizat pentru ob. Reabilitare , modernizare Scoala Gimnazială RăzvadHCL 20 din 29.03.2022
202221 din 29.03.2022Hotărâre privind aprobare cuantum și nr. burse școlare semestrul II an școlar 2021-2022HCL 21 din 29.03.2022
202222 din 29.03.2022Hotărâre privind aprobarea cuantumului redevenței aferente contractului de concesiune încheiat cu CMI Ardeleanu Florin HCL 22 din 29.03.2022
202223 din 29.03.2022Hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului estimativ, pentru includerea în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny” a proiectului de investiții „Înființare rețea de distribuție gaze naturale în satul Gorgota, comuna Răzvad, județ Dâmbovița”. HCL 23 din 29.03.2022
Anexa HCL 23 din 29.03.2022
202224 din 19.04.2022Hotărâre privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli la data de 31.03.2022HCL 24 din 19.04.2022
Anexa 1 HCL 24
Anexa 2 HCL 24
202225 din 19.04.2022Hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Răzvad HCL 25 din 19.04.2022
202226 din 19.04.2022Hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023 HCL 26 din 19.04.2022
202227 din 19.04.2022Hotărâre privind aprobarea unui sprijin financiar pentru parohiile de pe raza comunei HCL 27 din 19.04.2022
202228 din 19.04.2022Hotărâre privind aprobarea participării comunei Răzvad în cadrul proiectului Modernizarea transportului public la nivelul zonei urbane Târgoviște HCL 28 din 19.04.2022
Anexa 1 HCL 28 din 19.04.2022
Anexa 2 HCL 28 din 19.04.2022
Anexa 3 HCL 28 din 19.04.2022
Anexa 4 HCL 28 din 19.04.2022
202229 din 19.04.2022Hotărâre privind aprobarea documentației DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Modernizare și consolidare străzi în satele Răzvad și Gorgota Hcl 29 din 19.04.2022
202230 din 16.05.20221. Hotărâre privind aprobarea documentației DALI și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului „Modernizare și consolidare străzi în satele Răzvad și Gorgota” HCL 30 din 16.05.2022
202231 din 24.05.2022Hotărâre privind aprobare PUZ ’Schimbare destinație clădire existent(restaurant) edificată conform AC nr.34/08.05.2012, nr.109/18.09.2014 și nr.114/19.10.2017, în locuință colectivă, construire locuință colectivă, împrejmuire, branșament la utilități, firmă luminoasă ’HCL 31 din 24.05.2022
202232 din 24.05.2022Hotărâre prin care se ia act de rectificarea bugetului local al comunei Răzvad HCL 32 din 24.05.2022
202233 din 24.05.2022Hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei HCL 33 din 24.05.2022
202234 din 24.05.2022Hotărâre privind aprobarea Devizului General Actualizat ca urmare a finalizării procedurilor de atribuire la ob. de investiții ‘Realizare de branșamente la rețeaua de canalizare a gospodăriilor de pe strada Tudor Vladimirescu (DJ 719) sat Valea Voievozilor, comuna Răzvad, județul Dâmbovița’HCL 34 din 24.05.2022
202235 din 24.05.2022Hotărâre privind revocarea HCL nr.28/19.04.2022 referitor la participarea Comunei Razvad în cadrul proiectului „Modernizarea transportului public la nivelul zonei urbane funcționale Târgoviște prin achiziția de autobuze ecologice – etapa I”, de aprobare a notei de fundamentare a investiției, a cheltuielilor legate de proiect, precum și de aprobare a acordului de parteneriat, a protocolului de asociere privind realizarea în comun a unei achiziții publice ocazionale și a anexei privind descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată prin proiectHCL 35 din 24.05.20220
202236 din 31.05.2022Hotărâre privind aprobarea asocierii UAT- comuna Răzvad, prin Consiliul Local Răzvad, cu județul Dâmbovița, prin Consiliul Județean Dâmbovița, în vederea realizării obiectivului de investiții „Modernizare și consolidare străzi în satele Răzvad și Gorgota” prin Programul Județean de Dezvoltare Locală Dâmbovița HCL 36 din 31.05.2022
202237 din 28.06.2022Hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul 2022HCL 37 din 28.06.2022
202238 din 28.06.2022Hotărâre privind transformarea unei functii contractuale vacanta din cadrul Primariei RazvadHCL 38 din 28.06.2022
202239 din 28.06.2022Hotărâre privind concesionarea, fără licitaţie publică, a spaţiului „Dispensar Uman Răzvad”, aparţinând domeniului privat al comunei, în vederea desfăşurării de activităţi medicaleHCL 39 din 28.06.2022
202240 din 28.06.2022Hotărâre privind aprobarea solicitării de prelungire a scrisorii de garanție din partea FNGCIMM IFN SA, pentru proiectul integrat Modernizare drumuri comunale și străzi în comuna RăzvadHCL 40 din 28.06.2022
202241 din 28.06.2022Hotărâre privind aprobarea proiectului "Extindere a sistemului de supraveghere video in comuna Razvad" HCL 41 din 28.06.2022
202242 din 26.07.2022Hotărâre privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli la data de 30.06.2022HCL 42 din 26.07.2022
anexe HCL 42 din 26.07.2022
202243 din 26.07.2022Hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Răzvad HCL 43 din 26.07.2022
anexa HCL 43 din 26.07.2022
202244 din 26.07.2022Hotărâre privind încetarea valabilității contractului de concesiune încheiat între Primăria Comunei Răzvad și CMI Ardeleanu FlorinHCL 44 din 26.07.2022
202245 din 10.08.2022Hotărâre privind punerea la dispoziție a terenurilor necesare realizării „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dâmbovița, în perioada 2014-2020” HCL 45 din 10.08.2022
Anexa 1 HCL 45 din 10.08.2022
202246 din 10.08.2022Hotărâre privind transformarea unei funcții contractuale de execuție vacantă din cadrul Primăriei comunei RăzvadHCL 46 din 10.08.2022
Anexa 1 HCL 46 din 10.08.2022
Anex 2 HCL 46 din 10.08.2022
Anex 3 HCL 46 din 10.08.2022
202247 din 10.08.2022Hotărâre privind aprobarea participării la Programul de creștere a eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public cu investiția MODERNIZAREA ȘI EXTINDEREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC ÎN SATELE RAZVAD ȘI GORGOTA, COMUNA RAZVAD, JUDEȚUL DÂMBOVIȚAHCL 47 din 10.08.2022
202248 din 23.08.2022Hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Răzvad HCL 48 din 23.08.2022
Anexa HCL 48 din 23.08.2022
202249 din 12.09.2022Hotărâre nr.49/12.09.2022 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Răzvad ce vor face parte din Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale Răzvad în anul școlar 2022-2023HCL 49 din 12.09.2022
202250 din 12.09.2022Hotărâre nr.50/12.09.2022 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Răzvad în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității educației din Școala Gimnazială RăzvadHCL 50 din 12.09.2022
202251 din 12.09.2022Hotărâre nr.51/12.09.2022 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Răzvad ce va face parte din Grupul de acțiune antibullying din Școala Gimnazială Răzvad HCL 51 din 12.09.2022
202252 din 12.09.2022Hotărâre nr.52/12.09.2022 privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023HCL 52 din 12.09.2022
Anexa HCL 52 din 12.09.2022
202253 din 12.09.2022Hotărâre nr.53/12.09.2022 prin care se ia act de rectificarea bugetului local al comunei RăzvadHCL 53 din 12.09.2022
202254 din 12.09.2022Hotărâre nr.54/12.09.2022 privind rectificarea bugetului local al comunei RăzvadHCL 54 din 12.09.2022
202255 din 29.09.2022Hotărâre privind aprobarea inițierii procedurii de îndreptare eroare materială a Planului Urbanistic General al Comunei Răzvad și a Regulamentului Local de Urbanism aferent acestuiaHCL 55 din 29.2022
202256 din 27.10.2022Hotărâre privind aprobarea Devizului General Actualizat pentru cheltuielile aferente obiectivului „Modernizare și consolidare străzi în satele Răzvad și Gorgota” HCL 56 din 27.10.2022
202257 din 27.10.2022Hotărâre privind aprobarea Devizului General Actualizat pentru cheltuielile aferente obiectivului „Modernizare și consolidare străzi și tronsoane de străzi din satele Valea Voievozilor, Răzvad și Gorgota, comuna Răzvad, județul Dâmbovița” HCL 57 din 27.10.2022
202258 din 27.10.2022Hotărâre privind aprobarea Devizului General Actualizat pentru cheltuielile aferente obiectivului „Construire piste biciclete pe strada Tudor Vladimirescu (DJ 719) în satul Valea Voievozilor, comuna Răzvad, județul Dâmbovița” HCL 58 din 27.10.2022
202259 din 27.10.2022Hotărâre privind aprobarea Devizului General Actualizat pentru cheltuielile aferente obiectivului „Execuția tramei stradale, a șanțurilor de scurgere a apei pluviale și a podețelor de acces la gospodăriile de pe strada Tudor Vladimirescu (DJ 719) în satul Valea Voievozilor, comuna Răzvad, județul Dâmbovița” HCL 59 din 27.10.2022
202260 din 27.10.2022Hotărâre privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli la data de 30.09.2022.HCL 60 din 27.10.2022

Anexa 1 HCL 60 din 27.10.2022
Anexa 2 HCL 60 dun 27.10.2022
202261 din 27.10.2022Hotărâre prin care se ia act de rectificarea bugetului local al comunei RăzvadHCL 61 din 27.10.2022
202262 din 27.10.2022Hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei RăzvadHCL 62 din 27.10.2022
Anexa HCL 62 din 27.10.2022
202263 din 27.10.2022Hotărâre privind aprobarea Devizului General Actualizat pentru cheltuielile aferente obiectivului „Construire grădiniță cu 2 săli de clasă cu program prelungit, comuna Răzvad judeţul Dâmboviţa”HCL 63 din 27.10.2022
202264 din 27.10.2022Hotărâre privind aprobarea cuantumului și a numărului de burse şcolare ce se vor acorda elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din comuna Răzvad pentru anul şcolar 2022-2023HCL 64 din 27.10.2022
202265 din 27.10.2022Hotărâre pentru îndreptarea erorii material a Planului Urbanistic general al comunei Răzvad și a Regulamentului Local de Urbanism aferent acestuiaHCL 65 din 27.10.2022
202266 din 27.10.2022Hotărâre privind implementarea proiectului “Dotarea serviciului voluntare pentru situatii de urgenta comuna Razvad, judetul Dambovita cu autobasculanta si echipamente”.HCL 66 din 27.10.2022

Anexa 1 HCL 66 din 27.10.2022

Anexa 2 HCL 66 din 27.10.2022

Anexa 3 HCL 66 din 27.10.2022
202267 din 27.10.2022Hotărâre privind aprobarea participării comunei Răzvad, județul Dâmbovița la Programul de realizare a pistelor pentru biciclete cu proiectul „Înfiintare piste pentru biciclete în comuna Răzvad, județul Dâmbovița”.HCL 67 din 27.10.2022
Anexa HCL 67 din 27.10.2022
202268 din 21.11.2022Hotărâre privind acordarea anulării accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare restante la data de 31 decembrie 2021, constând în impozite și taxe locale datorate bugetului local de către persoanele fizice care dețin bunuri pe raza comunei RăzvadHCL 68 din 21.11.2022
Anexa 1 la HCL 68 din 21.11.2022
202269 din 21.11.2022Hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei RăzvadHCL 69 din 21.11.2022
202270 din 21.11.2022Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Reabilitare, modernizare, extindere, dotare Școala Gimnazială Răzvad, sat Răzvad, comuna Răzvad, județul DâmbovițaHCL 70 din 21.11.2022
202271 din 19.12.2022Hotărâre privind aprobare PUD și Regulamentul local de urbanism aferent pentru Construire locuință P+M și împrejmuire terenHCL 71 din 19.12.2022
202272 din 19.12.2022Hotărâre prin care se ia act de rectificarea bugetului localHCL 72 din 19.12.2022
202273 din 19.12.2022Hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei RăzvadHCL 73 din 19.12.2022
Anexa HCL 73 din 19.12.2022
202274 din 19.12.2022Hotărâre privind acordarea unor distincțiiHCL 74 din 19.12.2022
Anexa HCL 74 din 19.12.2022
202275 din 19.12.2022Hotărâre privind validarea inventarului terenurilor din domeniul privat al comunei Răzvad, situate în intravilan, disponibile și libere de sarcini, care pot fi atribuite în folosință gratuită potrivit Legii nr.15/2003 republicată.HCL 75 din 19.12.2022
Anexa HCL 75 din 19.12.2022
202276 din 19.12.2022Hotărâre privind aprobarea cotizației datorată Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apa Dâmbovița de către comuna Răzvad pentru anul 2023HCL 76 din 19.12.2022
202277 din 19.12.2022Hotărâre privind aprobarea participării la Programul privind dezvoltarea infrastructurii de reîncărcare pentru vehicule electrice și/sau hibrid plug-in în localități, prin instalarea de stații de reîncărcare cu putere normală pentru proiectul Instalare stații de reîncărcare cu putere normală pentru vehicule electrice și hibride în comuna Răzvad, județul DâmbovițaHCL 77 din 19.12.2022
202278 din 19.12.2022Hotărâre privind decontarea contravalorii cheltuielilor de deplasare pentru transportul între localitatea în care funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Primăriei Comunei Răzvad își au domiciliul și localitatea unde se află locul de muncă al acestora, respectiv comuna Răzvad, județul DâmbovițaHCL 78 din 19.12.2022
202279 din 19.12.2022Hotărâre privind mandatarea specială a reprezentantului UAT Răzvad în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Management Integrat al Deșeurilor în județul Dâmbovița.HCL 79 din 19.12.2022
20231 din 20.01.2023Hotărâre privind aprobarea structurii retelei scolare la nivelul comunei RazvadHCL 1 din 2023
20232 din 31.01.2023Hotărâre nr.2/31.01.2023 privind constatarea încetării mandatului de consilier și a calității de viceprimar al comunei Răzvad, județul Dâmbovița, a doamnei Șerban Ionela, ca urmare a demisiei.HCL nr 2 din 31.01.202
20233 din 31.01.2023Hotărâre nr.3/31.01.2023 privind aprobarea bugetului local pe anul 2023HCL nr 3 din 31. 01.2023
Anexa 1 HCL nr 3 din 31.01.2023
Anexa 2 HCL nr 3 din 31.01.2023
20234 din 31.01.2023Hotărâre nr.4/31.01.2023 prin care se ia act de aprobarea acoperirii deficitului secțiunii de dezvoltare aferent anului 2023HCL 4 din 31.01.2023
20235 din 31.01.2023Hotărâre nr.5/31.01.2023 privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de consultanță, asistență și reprezentare a autorităților administrației publice locale Răzvad, pentru anul 2023HCL 5 din 31.01.2023
20236 din 31.01.2023Hotărâre nr.6/31.01.2023 privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli al comunei la data de 31.12.2022HCL 6 din 31.01.2023
Anexa 1 HCL 6 din 31.01.2023
Anexa 2 HCL 6 din 31.01.2023
20237 din 31.01.2023Hotărâre nr.7/31.01.2023 privind aprobarea planului de lucrări de interes local ce vor fi efectuate cu beneficiarii venitului minim garantat în anul 2023HCL nr 7 din 31.01.2023

Anexa 1 HCL 7 din 31.01.2023
20238 din 31.01.2023Hotărâre nr.8/31.01.2023 privind alegerea viceprimarului comuneiHCL 8 din 31.01.2023
20239 din 07.02.2023Hotărâre nr.9/07.02.2023 privind modificarea prevederilor art.1 din HCL nr.52/12.09.2022 de aprobare a impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023HCL 9 din 07.02.2023
Anexa HCL 9 din 07.02.2023
202310 din 07.02.2023Hotărâre nr.10/07.02.2023 privind aprobarea Proiectului “Sistem de Management Integrat al Deșeurilor din județul Dâmbovița-Obiectiv – Instalație de Tratare Deșeuri Colectare Separat și Centru de Aport Voluntar ȘotângaHCL 10 din 07.02.2023
202311 din 21.02.2023Hotărâre nr.11/21.02.2023 privind completarea componenței comisiei pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului și turism, servicii și comerț din cadrul Consiliului Local al comunei Răzvad, județul DâmbovițaHCL 11 din 21.02.2023
202312 din 21.02.2023Hotărâre nr.12/21.02.2023 privind aprobarea cuantumului taxei de habitat, la nivelul comunei Răzvad, cu destinație specială de salubrizare pentru anul 2023HCL 12 din 21.02.2023
202313 din 21.02.2023Hotărâre nr.13/21.02.2023 privind aprobarea cotizației comunei Răzvad datorată către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Managementul Integrat al Deșeurilor în județul Dâmbovița” HCL 13 din 21.02.2023
202314 din 21.02.2023Hotărâre nr.14/21.02.2023 privind nominalizarea a 2 consilieri locali ce vor avea calitatea de evaluator în cadrul comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei pentru anul 2022HCL 14 din 21.02.2023
202315 din 21.02.2023Hotărâre nr.15/21.02.2023 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al primarului comuneiHCL 15 din 21.02.2023
Anexa HCL 15 din 21.02.2023
202316 din 21.02.2023Hotărâre nr.16/21.02.2023 privind aprobarea documentației SF, a indicatorilor tehnico-economici și a Devizului General pentru ob. Realizare podețe și trotuare cu acces inclusive pentru biciclete și trotinete electrice, de-a lungul DN 72 de la km 34+600-39+146 în satele Răzvad și Valea Voievozilor, comuna Răzvad, județul DâmbovițaHCL 16 din 21.02.2023
Anexa 1 HCL 16 din 21.02.2023
Anexa 2 HCL 16 din 21.02.2023
202317 din 21.02.2023Hotărâre nr.17/21.02.2023 privind rectificarea bugetului local al comuneiHCL 17 din 21.02.2023
202318 din 21.02.2023Hotărâre nr.18/21.02.2023 privind transformarea unei funcții contractuale de execuție vacante din Centrul Educativ pentru copii săraci RăzvadHCL 18 din 21.02.2023
Anexa 1 HCL 18
Anexa 2 HCL 18
Anexa 3 HCL 18
202319 din 09.03.2023 Hotărârea nr.19/09.03.2023 privind aprobarea parteneriatului dintre Comuna Răzvad prin Consiliul localRăzvad, cu județul Dâmbovița prin Consiliul Județean Dâmbovița pentru implementarea proiectului “Hub-uride dezvoltare a competențelor digitale la biblioteci” în vederea depunerii cererii de finanțare în cadrulPlanului Național de Redresare și Reziliență, INVESTIȚIA I17. Scheme de finanțare pentru biblioteci pentrua deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale, Operațiunea D. Competențe digitale, Capital Uman șiutilizarea Internetului, Componenta 7 – Transformarea digitalăHCL 19 din 09.03.2023
202320 din 28.03.2023Hotărâre nr.20/28.03.2023 privind rectificarea bugetului local al comunei RăzvadHCL 20 din 28.03.2023
Anexa HCL 20 din 28.03.2023
202321 din 28.03.2023Hotărâre nr.21/28.03.2023 privind aprobarea unui sprijin financiar pentru parohiile de pe raza comuneiHCL 21 din 28.03.2023
202322 din 28.03.2023Hotărâre nr.22/28.03. 2023 privind transformarea unei funcții publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului comuneiHCL 22 din 28.03.2023
Anexa 1 HCL 22 din 28.03.2023
Anexa 2 HCL 22 din 28.03.2023
202323 din 28.03.2023Hotărâre nr.23/28.03.2023 privind completarea Strategiei de Dezvoltare LocalăHCL 23 din 28.03.2023
202324 din 28.03.2023Hotărâre nr.24/28.03.2023 privind actualizarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului social de zi „Centrul educativ pentru copii săraci RăzvadHCL 24 din 28.03.2023
Anexa HCL 24 din 28.03.2023
202325 din 28.03.2023Hotărâre nr.25/28.03. 2023 privind implementarea proiectului Dotare centru educativ pentru copii saraci RazvadHCL 25 din 28.03.2023
Anexa 1 HCL 25 din 28.03.2023

Anexa 2 HCL 25 din 28.03.2023

Anexa 3 HCL 25 din 28.03.2023
202326 din 28.03.2023Hotărâre nr.26/28.03.2023 privind abrogarea unor poziții ca urmare a înregistrării duble precum și completarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului privat al comunei RăzvadHCL 26 din 28.03.2023
Anexa HCL 26 din 28.03.2023
202327 din 28.03.2023Hotărâre nr.27/28.03. 2023 privind modificarea art. 4 din HCL nr. 16/21.02.2023 privind aprobarea documentatiei SF, a indicatorilor tehnico-economici si a devizului general pentru obiectivul de investitii “Realizare podete si trotuare pentru biciclete si trotinete electrice, de-a lungul DN 72 de la km 34+600-39+146 in satele Razvad si Valea Voievozilor comuna Razvad, judetul DambovitaHCL 27 dim 28.03.2023
202328 din 04.04.2023Hotărârea nr.28/04.04.2023 privind atestarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Răzvad, jdețul DâmbovițaHCL 28 din 04.04.2023
202329 din 25.04.2023Hotărâre nr.29/25.04.2023 privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2024HCL 29 din 25.04.2023
202330 din 25.04.2023Hotărâre nr.30/25.04.2023 privind rectificarea bugetului local.HCL 30 din 25.04.2023
202331 din 25.04.2023Hotărâre nr.31/25.04. 2023 privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli la data de 31.03.2023.HCL 31 din 25.04.2023
Anexa 1 HCL 31 din 25.04.2023
Anexa 2 HCL 31 din 25.04.2023
202332 din 25.04.2023Hotărâre nr.32/25.04. 2023 privind transformarea unei funcții publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei.HCL 32 din 25.04.2023
Anexa 1 HCL 32 din 25.04.2023
Anexa 2 HCL 32 din 25.04.2023
202333 din 25.04.2023Hotărâre nr.33/25.04. 2023 privind stabilirea coeficientului de ierarhizare pentru funcțiile contractual de paznic și guardHCL 33 din 25.04.2023
Anexa 1 HCL 33 din 25.04.2023
202334 din 25.04.2023Hotărâre nr.34/25.04. 2023 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI) pentru proiectul Modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public în satele Răzvad și Gorgota, comuna Răzvad, județul Dâmbovița.HCL 34 din 25.04.2023
Anexa 1 HCL 34 din 25.04.2023
202335 din 25.04.2023Hotărâre nr.35/25.04. 2023 privind aprobarea Nomenclatorului stradal al comunei RăzvadHCL 35 din 25.04.2023
Anexa 1 HCL 35 din 25.04.2023

Anexa 2 HCL 35 din 25.04.2023

Anexa 3 HCL 35 din 25.04.2023
202336 din 25.04.2023Hotărâre nr.36/25.04. 2023 privind desemnarea reprezentantului CL pentru participare programul Construim Europa împreunăcu autoritățile localeHCL 36 din 25.04.2023
202337 din 25.04.2023Hotărâre nr.37/25.04.2023 prin care se ia act de rectificarea bugetului localHCL 37 DIN 25.04.2023
202338 din 25.04.2023Hotărâre nr.38/25.04.2023 privind aprobarea participării UAT – Comuna Răzvad la Programul privind casarea autovehiculelor uzateHCL 38 din 25.04.2023
202339 din 25.04.2023Hotărâre nr.39/25.04.2023 privind aprobarea Programului manifestărilor organizate cu prilejul evenimentului „Zilele comunei Răzvad” pentru anul 2023HCL 39 din 25.04.2023
Anexa HCL 39 din 25.04.2023
202340 din 25.04.2023Hotărâre nr.40/25.04.2023 privind aderarea şi includerea Comunei Răzvad, județul Dâmbovița, în cadrul Parteneriatului LEADER cu denumirea “Grupul de Acțiune Locală Arcul Târgoviștei”. HCL 40 din 25.04.2023
202341 din 24.05.2023Hotărâre nr.41/24.05.2023 privind constatarea încetării mandatului de consilier al doamnei Anton ElenaHCL 41 din 24 mai 2023
202342 din 24.05.2023Hotărâre nr.42/24.05.2023 privind rectificarea bugetului local.
HCL 42 din 24 mai 2023
202343 din 24.05.2023Hotărâre nr.43/24.05. 2023 privind modificarea cuantumului redevenței datorate de SC Bercu Med SRL pentru spațiul cu destinație de cabinet medicalHCL 43 din 24 mai 2023
202344 din 24.05.2023Hotărâre nr.44/24.05. 2023 privind aprobarea încheierii unui Protocol de colaborare între UAT Comuna Răzvad și cabinetele de medicină de familie care deservesc populația comunei RăzvadHCL 44 din 24 mai 2023
Anexa HCL 44 din 24 mai 2023
202345 din 24.05.2023Hotărâre nr.45/24.05. 2023 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Răzvad nr.10/07.02.2023 privind aprobarea proiectului “Sistem de Management Integrat al Deșeurilor din județul Dâmbovița – Obiectiv – Instalație de tratare deșeuri colectate separate și centru de aport voluntar ȘotângaHCL 45 din 24 mai 2023
202346 din 24.05.2023Hotărâre nr.46/24.05. 2023 privind aprobarea Devizului General Actualizat pentru obiectivul de investiții “Reabilitare, modernizare, extindere, dotare Școala Gimnazială Răzvad, comuna Răzvad, județul Dâmbovița”.HCL 46 din 24 mai 2023
202347 din 24.05.2023Hotărâre nr.47/24.05. 2023 privind aprobarea Devizului General Final pentru cheltuielile aferente obiectivului de investiții “Extindere a sistemului de canalizare în satele Valea Voievozilor și Răzvad, comuna Răzvad, județul Dâmbovița"HCL 47 din 24 mai 2023
202348 din 27.06.2023Hotararea nr.48/27.06.2023 privind completarea componenţei comisiei pentru învățământ, sănătate și familie, cultură și culte, protecția socială, protecția copilului, tineret și sportHCL 48 din 27.06.2023
202349 din 27.06.2023Hotărâre nr.49/27.06.2023 privind rectificarea bugetului localHCL 49 din 27.06.2023
202350 din 27.06.2023Hotărâre nr.50/27.06.2023 privind aprobarea Devizului General Actualizat pentru cheltuielile aferente obiectivului Execuția tramei stradale, a șanțurilor de scurgere a apei pluviale și a podețelor de acces la gospodăriile de pe strada Tudor Vladimirescu (DJ 719) în satul Valea Voievozilor, comuna Răzvad, județul DâmbovițaHCL 50 din 27.06.2023
202351 din 27.06.2023Hotărâre nr.51/27.06. 2023 privind modificarea prevederilor punctului 2 din anexa la HCL nr.17/16.02.2018 referitoare la aprobarea criteriilor proprii de acordare a ajutoarelor sociale de urgență, precum și a prestațiilor financiare excepționaleHCL 51 din 27.06.2023
202352 din 27.06.2023Hotărâre nr.52/27.06. 2023 privind acordul pentru scoaterea definitivă din circuitul agricol a terenurilor proprietate privată a comunei Răzvad, având categoria de folosință pășuneHCL 52 din 27.06.2023
202353 din 27.06.2023Hotărâre nr.53/27.06. 2023 privind aprobarea Devizului General Actualizat pentru obiectivul de investiții „Modernizare și consolidare străzi și tronsoane de străzi din satele Valea Voievozilor, Răzvad și Gorgota, comuna Răzvad, județul DâmbovițaHCL 53 din 27.06.2023
202354 din 27.06.2023Hotărâre nr.54/27.06. 2023 privind aprobarea protocolului de colaborare intre Ministerul Muncii și Solidaritatii Sociale (MMSS) și Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT) Comuna Răzvad in cadrul proiectului –„HUB de servicii MMss-SII MMSS “( cod MySmis 130963).HCL 54 din 27.06.2023
Anexa HCL 54 din 27.06.2023
202355 din 11.07.2023Hotărâre nr.55/11.07.2023 privind aprobarea Studiului de oportunitate, Caietul de sarcini și draftul de Contract de achiziție publică de servicii privind delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitățile de sortare, compostare și depozitare a deșeurilor municipale de pe raza județului DâmbovițaHCL 55 din 11.07.2023
202356 din 11.07.2023Hotărâre nr.56/11.07.2023 privind aprobarea documentului strategic „Plan de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Municipiul Târgoviște 2021-2030HCL 56 din 11.07.2023
202357 din 11.07.2023Hotărâre nr.57/11.07. 2023 privind aprobarea documentului strategic„Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Târgoviște 2021-2027”HCL 57 din 11.07.2023
202358 din 21.07.2023Hotărâre nr.58/21.07.2023 privind aprobarea depunerii la finanțare a proiectului Demolare C1,C3 și construire centru de zi de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice în comuna Răzvad sat Valea VoievozilorHCL 58 din 21.07.2023
202359 din 25.07.2023Hotărâre nr.59/25.07.2023 privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli al comunei la data de 30.06.2023HCL 59 din 25.07.2023
202360 din 25.07.2023Hotărâre nr.60/25.07.2023 privind aprobarea Amenajamentului pastoral al comunei Răzvad.HCL 60 din 25.07.2023
202361 din 25.07.2023Hotărâre nr.61/25.07. 2023 privind rectificarea bugetului localHCL 61 din 25.07.2023
202362 din 25.07.2023Hotărâre nr.62/25.07. 2023 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Demolare construcție C1, construire spălătorie auto, hala depozitare și service auto, în satul Valea Voievozilor, str. Preot Goglea nr.8A, comuna Răzvad.HCL 62 din 25.07.2023
202363 din 09.09.2023Hotărâre nr.63/09.08.2023 privind rectificarea bugetului localHCL 63 din 9 august 2023
Anexa HCL 63 din 9 august 2023
202364 din 23.09.2023Hotărâre nr.64/23.08.2023 privind modificarea și completarea HCL nr.58/21.07.2023 de aprobare a depunerii la finanțare a proiectului “Demolare C1, C3 și construire centru de zi de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice în comuna Răzvad sat Valea Voievozilor”HCL 64 din 23 august 2023
Aexa HCL 64 din 23 august 2023
202365 din 29.09.2023Hotărâre nr.65/29.08.2023 privind aprobarea documentaţiei PT şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare biblioteca comunală Răzvad, sat Răzvad, județul Dâmbovița” din cadrul proiectului “Hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale la biblioteci”.HCL 65 din 29 august 2023
202366 din 29.09.2023Hotărâre nr.66/29.08.2023 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Răzvad nr.10/07.02.2023 privind aprobarea proiectului "Sistem de Management Integrat al Deșeurilor din Județul Dâmbovița – OBIECTIV – Instalație de Tratare Deșeuri Colectate Separat și Centru de Aport Voluntar Șotânga"HCL 66 din 29 august 2023
202367 din 29.09.2023. Hotărâre nr.67/29.08. 2023 privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acorduirilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente Programului pentru școli al României în perioada 2023-2029HCL 67 din 29 august 2023
202368 din 29.09.2023Hotărâre nr.68/29.08. 2023 privind aprobare Devizul General Actualizat pentru cheltuielile aferente obiectivului de investiţie „Reabilitare, modernizare, extindere, dotare Şcoala Gimnazială Răzvad, sat Răzvad, comuna Răzvad, judeţul Dâmboviţa”.HCL 68 din 29 august 2023
202369 din 29.09.2023Hotărâre nr.69/29.08. 2023 prin care se ia act de majorarea bugetului localHCL 69 din 29 august 2023
202370 din 29.09.2023Hotărâre nr.70/29.08. 2023 privind rectificarea bugetului localHCL 70 din 29 august 2023
Anexa HCL 70 din 29 august 2023
202371 din 26.09.2023Hotărâre nr.71/26.09.2023 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Răzvad ce vor face parte din Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale Răzvad în anul școlar 2023-2024HCL 71 din 26.09.2023
202372 din 26.09.2023Hotărâre nr.72/26.09.2023 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Răzvad în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității educației din Școala Gimnazială RăzvadHCL 72 din 26.09.2023
202373 din 26.09.2023Hotărâre nr.73/26.09. 2023 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Răzvad ce va face parte din Grupul de acțiune antibullying din Școala Gimnazială RăzvadHCL 73 din 26.09.2023
202374 din 26.09.2023Hotărâre nr.74/26.09. 2023 privind majorarea bugetului local al comunei RăzvadHCL 74 din 26.09.2023
Anexa HCL 74 din 26.09.2023
202375 din 25.10.2023Hotărârea nr.75/25.10.2023 privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli la 30.09.2023HCL 75 din 25.10.2023
Anexa HCL 75 din 25.10.2023
202376 din 25.10.2023Hotărârea nr.76/25.10.2023 prin care se ia act de majorarea bugetului localHCL 76 din 25.10.2023
Anexa HCL 76 din 25.10.2023
202377 din 25.10.2023Hotărârea nr.77/25.10. 2023 privind rectificarea bugetului localHCL 77 din 25.10.2023
Anexa HCL 77 din 25.10.2023
202378 din 25.10.2023Hotărârea nr.78/25.10. 2023 privind aprobare SF și indicatorii tehnico-economici pentru ob „Instalare stații de reîncărcare cu putere normală pentru vehicule electrice și hibride în Comuna Răzvad, județul Dâmbovița”HCL 78 din 25.10.2023
Anexa HCL 78 din 25.10.2023
202379 din 25.10.2023Hotărârea nr.79/25.10. 2023 privind modificarea art.2 din HCL nr. 16/21.02.2023 privind aprobarea documentatiei SF, a indicatorilor tehnico-economici si a devizului general pentru ob “Realizare podete si trotuare pentru biciclete si trotinete electrice, de-a lungul DN 72 de la km 34+600-39+146 in satele Razvad si Valea Voievozilor comuna Razvad, judetul Dambovita"HCL 79 din 25.10.2023
Anexa HCL 79 din 25.10.2023
202380 din 31.10.2023Hotărâre privind constituirea fondului de rezerva bugetara la nivelul Consiliului Local Razvad pe anul 2023HCL 80 din 31.10.2023
Anexa HCL 80 din 31.10.2023
202381 din 31.10.2023Hotărârea nr.81/31.10. 2023 privind reducerea posturilor vacante din ștatul de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei RăzvadHCL 81 din 31.10.2023
202382 din 10.11.2023Hotărârea nr.82/10.11. 2023 privind rectificarea bugetului localHCL 82 din 10.11.2023
202383 din 10.11.2023Hotărârea nr.83/10.11. 2023 privind stabilirea salariului de bază pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului începând cu data de 1 noiembrie 2023HCL 83 din 10.11.2023
Anexa HCL 83 din 10.11.2023
202384 din 10.11.2023Hotărârea nr.84/10.11. 2023 privind stabilirea salariului de bază pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului începând cu data de 1 ianuarie 2024HCL 84 din 10.11.2023
Anexa HCL 84 din 10.11.2023

202385 din 28.11.2023Hotărârea nr.85/28.11. 2023 prin care se ia act de majorarea bugetului localHCL 85 din 28.11.2023
202386 din 28.11.2023Hotărârea nr.86/28.11. 2023 privind rectificarea bugetului localHCL 86 din 28.11.2023
202387 din 28.11.2023Hotărârea nr.87/28.11. 2023 privind constituirea și utilizarea fondului de rezervă bugetară la nivelul Consiliului Local RăzvadHCL 87 din 28.11.2023
Anexa HCL 87 din 28.11.2023
202388 din 28.11.2023Hotărârea nr.88/28.11. 2023 privind aprobarea unui sprijin financiar parohia Răzvad de JosHCL 88 din 28.11.2023
202389 din 19.12.2023Hotărârea nr.89/19.12.2023 privind aprobarea structurii rețelei școlare la nivelul comunei RăzvadHCL 89 din 19 dec 2023
202390 din 19.12.2023Hotărârea nr.90/19.12.2023 privind aprobarea Metodologiei de instituire și colectare a taxei de salubrizare de la utilizatorii noncasniciHCL 90 din 19 dec 2023
Anexa HCL 90 din 19 dec 2023
202391 din 19.12.2023Hotărârea nr.91/19.12.2023 privind aprobarea cotizației comunei Răzvad datorată către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară – Managementul Integrat al Deșeurilor în județul Dâmbovița, pentru anul 2024HCL 91 din 19 dec 2023
202392 din 19.12.2023Hotărârea nr.92/19.12.2023 privind aprobarea cuantumului taxei de salubrizare pentru utilizatorii noncasnici pentru anul 2024HCL 92 din 19 dec 2023
Anexa 1 HCL 92 din 19 dec 2023
Anexa 2 HCL 92 din 19 dec 2023
202393 din 19.12.2023Hotărârea nr.93/19.12.2023 privind aprobarea taxei de habitat la nivelul comunei Răzvad, cu destinație special de salubrizare pentru anul 2024HCL 93 din 19 dec 2023
202394 din 19.12.2023Hotărârea nr.94/19.12.2023 privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2024HCL 94 din 19 dec 2023
Anexa 1 si 2 HCL 94 din 19 dec 2023
Anexa 3 HCL 94 din 19 dec 2023
202395 din 19.12.2023Hotărârea nr.95/19.12.2023 privind reorganizarea aparatului de specialitate al primarului comunei Răzvad, modificarea și aprobarea organigramei și a ștatului de funcțiiHCL 95 din 19 dec 2023
Anexa 1 HCL 95 din 19 dec 2023
Anexa 2 HCL 95 din 19 dec 2023
202396 din 19.12.2023Hotărârea nr.96/19.12.2023 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru introducere în intravilan a suprafeței de 1663 mp arabil extravilan , beneficiar Scurtescu Cristian AlexandruHCL 96 din 19 dec 2023
202397 din 19.12.2023Hotărârea nr.97/19.12.2023 privind acordarea unor distincțiiHCL 97 din 19 dec 2023
Anexa HCL 97 din 19 dec 2023
202398 din 19.12.2023Hotărârea nr.98/19.12.2023 prin care se ia act de majorarea bugetului localHCL 98 din 19 dec 2023
202399 din 19.12.2023Hotărârea nr.99/19.12.2023 privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de consultanță, asistență și reprezentare a autorităților administrației publice locale Răzvad, pentru anul 2024HCL 99 din 19 dec 2023
2023100 din 19.12.2023Hotărârea nr.100/19.12.2023 privind majorarea bugetului localHCL 100 din 19 dec 2023
2023101 din 19.12.2023Hotărârea nr.101/19.12.2023 privind constituirea și utilizarea fondului de rezervă bugetară la nivelul Consiliului Local Răzvad pe anul 2023HCL 101 din 19 dec 2023
Anexa HCL 101 din 19 dec 2023
2023102 din 19.12.2023Hotărârea nr.102/19.12.2023 privind aprobarea Devizului General Final pentru obiectivul de investiții “Reabilitare, modernizare, extindere, dotare Școala Gimnazială Răzvad, sat Răzvad, comuna Răzvad, județul Dâmbovița”HCL 102 din 19 dec 2023
Anexa HCL 102 din 19 dec 2023
2023103 din 19.12.2023Hotărârea nr.103/19.12.2023 privind modificarea prevederilor punctului 1 din anexa la HCL nr.17/16.02.2018 referitoare la aprobarea criteriilor proprii de acordare a ajutoarelor sociale de urgență, precum și a prestațiilor financiare excepționaleHCL 103 din 19 dec 2023
20241 din 23.01.2024Hotărârea nr.1/23.01.2024 prin care se ia act de aprobarea acoperirii deficitului secțiunii de dezvoltare aferent anului 2023Hotărârea nr.1 din 23.01.2024
20242 din 23.01.2024Hotărârea nr.2/23.01.2024 privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Răzvad la data de 31.12.2023Hotărârea nr. 2 din 23.01.2024
Anexa 1 la HCL nr.2 din 23.01.2024-2
Anexa 2 la HCL nr.2 din 23.01.2024-2
20243 din 23.01.2024Hotărârea nr.3/23.01.2024 privind aprobarea propunerii de schimbare a destinației imobilului C1, în care a funcționat Grădinița nr.1 Răzvad, situată în strada Principală nr.401 RăzvadHotărârea nr.3 din 23.01.2024
20244 din 23.01.2024Hotărârea nr.4/23.01.2024 privind trecerea unor bunuri din domeniul public în domeniul privat al comunei Răzvad în vederea scoaterii din funcțiune și demolarea acestoraHotărârea nr.4 din 23.01.2024
20245 din 23.01.2024Hotărârea nr.5/23.01.2024 privind stabilirea salariului de bază pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Răzvad, începând cu data de 01.02.2024Hotărârea nr.5 din 23.01.2024
20246 din 12.02.2024Hotărârea nr.6/12.02.2024 privind aprobarea bugetului local al comunei Răzvad pe anul 2024HCL 6 din 12 feb 2024
Anexa 1 HCL 6 din 12 feb 2024

Anexa 2 HCL 6 din 12 feb 2024
20247 din 12.02.2024Hotărârea nr.7/12.02.2024 privind nominalizarea a doi consilieri ce vor face parte din comisia de evaluare a performanțelor profesionale ale secretarului general al comuneiHCL 7 din 12 feb 2024
20248 din 12.02.2024Hotărârea nr.8/12.02.2024 privind aprobarea Devizului General Actualizat precum și actualizarea indicatorilor economici aferenți obiectivului „Execuția tramei stradale, a șanțurilor de scurgere a apei pluviale și a podețelor de acces la gospodăriile de pe strada Tudor Vladimirescu (DJ 719) în satul Valea Voievozilor, comuna Răzvad, județul Dâmbovița”HCL 8 din 12 feb 2024
20249 din 12.02.2024Hotărârea nr.9/12.02.2024 privind aprobarea Devizului General Actualizat faza PTE pentru obiectivul de investiții „Modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public în satele Răzvad și Gorgota, Comuna Răzvad, județul Dâmbovița”HCL 9 din 12 feb 2024
202410 din 12.02.2024Hotărârea nr.10/12.02.2024 privind aprobarea Devizului General Actualizat precum și actualizarea indicatorilor economici aferenți obiectivului „Construire piste biciclete pe strada Tudor Vladimirescu (DJ 719) în satul Valea Voievozilor, comuna Răzvad, județul Dâmbovița”.HCL 10 din 12 feb 2024
202411 din 12.02.2024Hotărârea nr.11/12.02.2024 privind aprobarea Devizului General Actualizat precum și actualizarea indicatorilor economici aferenți obiectivului „Realizare branșamente la rețeaua de canalizare a gospodăriilor de pe strada Tudor Vladimirescu (DJ 719) în satul Valea Voievozilor, comuna Răzvad, județul Dâmbovița”HCL 11 din 12 feb 2024
202412 din 12.02.2024Hotărârea nr.12/12.02.2024 privind aprobarea Documentației SF și indicatoriilor tehnico- economici aferenți obiectivului „ Extindere cu o sală de clasă a Grădiniței din satul Valea Voievozilor”.HCL 12 din 12 feb 2024
202413 din 16.02.2024Hotărârea nr. 13/16.02.2024 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți proiectului “Dotarea serviciului voluntar pentru situatii de urgenta comuna Razvad, judetul Dambovita cu autobasculanta si echipamente”.HCL 13 din 16.02.2024
202414 din 01.03.2024Hotărârea nr. 14/01.03.2024 privind majorarea bugetului local al comunei Răzvad pe anul 2024HCL 14 din 2024
202415 din 01.03.2024Hotărârea nr. 15/01.03.2024 privind trecerea unor bunuri din domeniul public în domeniul privat al comunei HCL 15 din 2024

202416 din 01.03.2024Hotărârea nr. 16/01.03.2024 privind aprobarea inițierii procedurii de concesionare a islazurilor comunale aflate în domeniul privat al comunei RăzvadHCL 16 din 2024
202417 din 26.03.2024Hotărârea nr.17/26.03.2024 privind majorarea bugetului local al comunei Răzvad pe anul 2024HCL 17 din 26.03.2024
Anexa HCL 17 din 26.03.2024
202418 din 26.03.2024Hotărârea nr.18/26.03.2024 privind aprobarea unui sprijin financiar pentru parohiile de pe raza comunei RăzvadHCL 18 din 26.03.2024
202419 din 26.03.2024Hotărârea nr.19/26.03.2024 privind aprobarea Metodologiei de instituire și colectare a taxei de salubrizare de la utilizatorii noncasnici de pe raza comunei Răzvad.HCL 19 din 26.03.2024
Anexa HCL 19 din 26.03.2024
202420 din 26.03.2024Hotărârea nr.20/26.03.2024 privind aprobarea cuantumului taxei de salubrizare pentru utilizatorii noncasnici de pe raza comunei Răzvad pentru anul 2024HCL 20 din 26.03.2024
Anexa HCL 20 din 26.03.2024
202421 din 26.03.2024Hotărârea nr.21/26.03.2024 pentru îndreptare eroare materială a Planului Urbanistic General al comunei Răzvad și a Regulamentului Local de Urbanism aferent acestuiaHCL 21 din 26.03.2024
202422 din 26.03.2024Hotărârea nr.22/26.03.2024 privind aprobarea Acordului de asociere pentru actualizarea, implementarea și monitorizarea documentelor strategice Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Târgoviște 2021-2027(SIDU) și Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Municipiul Târgoviște 2021-2030(PMUD) elaborate la nivel de zonă urbană funcțională(ZUF).HCL 22 din 26.03.2024
202423 din 26.03.2024Hotărârea nr.23/26.03.2024 privind acordul pentru scoaterea definitivă din circuitul agricol a terenurilor proprietate privată a comunei Răzvad, având categoria de folosință arabil.HCL 23 din 26.03.2024
202424 din 26.03.2024Hotărârea nr.24/26.03.2024 privind propunerea de modificare a denumirii unei unități de învățământ din structura reţelei şcolare de la nivelul comunei RăzvadHCL 24 din 26.03.2024
202425 din 26.03.2024Hotărârea nr.25/26.03.2024 privind aprobarea Devizului General Actualizat și a actualizării indicatorilor economoci pentru obiectivul „Realizare de branșamente la rețeaua de canalizare a gospodăriilor de pe str.T. Vladimirescu (DJ 719 ) în satul Valea Voievozilor , comuna Răzvad, județul DâmbovițaHCL 25 din 26.03.2024
202426 din 26.03.2024Hotărârea nr.26/26.03.2024 privind aprobarea suportului alimentar acordat preșcolarilor și elevilor de pe raza comunei Răzvad în cadrul Programului Național Masă SănătoasăHCL 26 din 26.03.2024
202427 din 26.03.2024Hotărârea nr.27/26.03.2024 privind aprobarea concesionării în sistem dual prin licitație publică a terenului aparținând domeniului privat al comunei Răzvad, în suprafață totală de 12.00 ha, situat în extravilanul satului Răzvad înscris în CF 2832, identificat cu NC 3686, pentru amplasare panouri fotovoltaiceHCL 27 din 26.03.2024
202428 din 26.03.2024Hotărârea nr.28/26.03.2024 privind aprobarea închirierii prin atribuire directă și/sau licitație publică a terenului aparținând domeniului privat al comunei Răzvad, în suprafață totală de 47,19 ha pajiște comunală situată în extravilanul satului GorgotaHCL 28 din 26.03.2024
202429 din 26.03.2024Hotărârea nr.29/26.03.2024 privind modificarea art.1 din HCL nr.3/23.01.2024 referitoare la propunerea de schimbare a destinației imobilului C1, în care a funcționat Grădinița nr.1, situată în strada Principală nr.401 sat Răzvad, comuna RăzvadHCL 29 din 26.03.2024
202430 din 26.03.2024Hotărârea nr.30/26.03.2024 privind acordarea unui ajutor de urgență doamnei Bursali Elena MonicaHCL 30 din 26.03.2024
202431 din 26.03.2024Hotărârea nr.31/26.03.2024 privind aprobarea participării la Programul vizând sisteme de alimentare cu apă, canalizare și epurare a apelor uzate cu investiția „Extindere rețea canalizare în satul Gorgota, comuna Răzvad, județul Dâmbovița”HCL 31 din 26.03.2024
202432 din 26.03.2024Hotărârea nr.32/26.03.2024 privind aprobarea Devizului General Actualizat și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare și consolidare străzi și tronsoane de străzi din satele Valea Voievozilor, Răzvad și Gorgota, comuna Răzvad, județul Dâmbovița”HCL 32 din 26.03.2024
202433 din 12.04.2024Hotărârea nr.33/12.04.2024 privind majorarea bugetului local al comunei Razvad in anul 2024HCL 33 din 12 aprilie 2024
Anexa HCL 33 din 12 aprilie 2024
202434 din 23.04.2024Hotărârea nr.34/23.04.2024 privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2025HOT 34 din 23 aprilie 2024
202435 din 23.04.2024Hotărârea nr.35/23.04.2024 privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli la data de 31.03.2024HOT 35 din 23 aprilie 2024
Anexa 1 HOT 35 din 23 aprilie 2024
Anexa 2 HOT 35 din 23 aprilie 2024
Anexa 3 HOT 35 din 23 aprilie 2024
202436 din 23.04.2024Hotărârea nr.36/23.04.2024 privind aprobare Deviz General Final pentru cheltuielile aferente obiectivului de investiții Modernizare și consolidare străzi și tronsoane de străzi din satele Valea Voievozilor, Răzvad și GorgotaHOT 36 din 23 aprilie 2024
202437 din 23.04.2024Hotărârea nr.37/23.04.2024 privind majorarea bugetului local pentru anul 2024HOT 37 din 23 aprilie 2024
202438 din 23.04.2024Hotărârea nr.38/23.04.2024 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Construire locuințe colective S+P+4E+E5 și imprejmuire teren în satul Valea Voievozilor str. Aleea Mânăstirii nr.268
HOT 38 din 23 aprilie 2024
202439 din 23.04.2024Hotărârea nr.39/23.04.2024 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire locuință parter în satul Valea Voievozilor str. Aleea Mânăstirii nr.206C/Lot1
HOT 39 din 23 aprilie 2024
202440 din 23.04.2024Hotărârea nr.40/23.04.2024 privind aprobarea Devizului General Final pentru cheltuielile aferente obiectivului „Execuția tramei stradale, a șanțurilor de scurgere a apei pluviale și a podețelor de acces la gospodăriile de pe strada Tudor Vladimirescu (DJ 719) în satul Valea Voievozilor, comuna Răzvad, județul Dâmbovița”HOT 40 din 23 aprilie 2024
202441 din 23.04.2024Hotărârea nr. 41/23.04.2024 privind aprobarea Devizului General Final pentru cheltuielile aferente obiectivului „Construire piste biciclete pe strada Tudor Vladimirescu (DJ 719) în satul Valea Voievozilor, comuna Răzvad, județul Dâmbovița”
HOT 41 din 23 aprilie 2024
202442 din 23.04.2024Hotărârea nr. 42/23.04.2024 privind aprobarea Devizului General Final pentru cheltuielile aferente obiectivului „Realizare de branșamente la rețeaua de canalizare a gospodăriilor de pe str.T. Vladimirescu (DJ 719 ) în satul Valea Voievozilor , comuna Răzvad, județul Dâmbovița


HOT 42 din 23 aprilie 2024
202443 din 23.04.2024Hotărârea nr.43/23.04.2024 privind aprobarea condițiilor și a cuantumului maxim pentru ajutoare/măsuri suport acordate în conformitate cu Legea nr.196/2016 privind venitul minim de incluziune
HOT 43 din 23 aprilie 2024

Comments are closed.