Centrul de zi Răzvad

Centrul are ca scop:
- prevenirea abandonului şcolar;
- promovarea drepturilor copiilor;
- educaţia copiilor;
- ajutorarea copiilor aflaţi în dificultate economică;
- dezvoltarea unor servicii sociale în folosul comunităţii;
centru fata ok
Activităţile desfăşurare în cadrul Centrului de zi Răzvad sunt:
- cazarea copiilor asistaţi pe timpul zilei;
- asigurarea hranei;
- supravegherea permanentă a copiilor încredinţaţi
- desfăşurarea de activităţi ce vizează formarea unui curriculum educaţional;
- asigură activităţi recreative şi de socializare;
- asigură servicii specifice de asistenţă socială;
- realizează un parteneriat cu părinţii acolo unde este posibil;
- colaborează cu direcţia de protecţie a drepturilor copilului şi cu orice alte instituţii pentru rezolvarea problemelor ivite în evoluţia acestora;
- organizarea unor concursuri pe diverse teme ( cultură generale, pictură, tenis de masă etc), serbări şi aniversarea zilelor onomastice ale copiilor;
- centrul mai deţine o mică bibliotecă şi calculatoare pentru activităţile recreative.
centru back
Centrul de zi Răzvad
str. Principală nr. 180
tel. 0245/677166
centrul de zirazvad

– ROF Centru de zi pdf1

Comments are closed.