Comisii

1. Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget-finanţe, administrarea domeniul public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului, servicii şi comerţ, are următoarea componenţă:
1. Filip Laurenţiu
2. Şerban Ionela
3. Bobirică Monica Alina
4. Spătaru Emanuel
5. Duţulescu Constantin

2. Comisia pentru învăţământ, sănătate şi familie, cultură şi culte, protecţia socială, protecţia copilului, activităţi sportive, turistice şi de agrement, are următoarea componenţă:
1. Oprea Florin
2. Crăciun Roxana
3. Carpiuc Vasile
4. Lăzăroiu Elena
5. Vasiliu Maria

3. Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor, are următoarea componenţă:
1. Muşat Marin
2. Ciocoiu Bunilă Ion
3. Bălăceanu Nicolae
4. Mazilu Cornel
5. Drăgoi Georgeta Daniela

Comments are closed.