Comisii

1. Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget-finanţe, administrarea domeniul public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului, servicii şi comerţ, are următoarea componenţă:
1.

2. Comisia pentru învăţământ, sănătate şi familie, cultură şi culte, protecţia socială, protecţia copilului, activităţi sportive, turistice şi de agrement, are următoarea componenţă:
1

3. Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor, are următoarea componenţă:
1.

Comments are closed.