Anunț

Anunt proiect hotarare pentru aprobarea sponsorizarii de catre SC OMV PETROM SA a CECS

20-11-2017 Anunt Public : Primaria Razvad supune spre analiza proiectul de hotarare cu privire la aprobarea sponsorizarii de catre SC OMV PETROM SA a “Centrului Educativ pentru Copii Saraci Razvad”. OMV PETROM sponsorizeaza “Centrului Educativ pentru Copii Saraci Razvad”in vederea … Continue reading

Centralizator si proces verbal promovare in clasa – 21.08.2017

Proces vebal rezultate interviu. Centralizator rezultate proba scrisa promovare in clasa

Proces verbal promovare in clasa – 16.08.2017

Proces verbal promovare in clasa – 16.08.2017

Centralizator concurs promovare 08.08.2017

Centralizatorul privind rezultatele la concursul promovare in grad profesional desfasurat in data de 08.08.2017

Anunt promovare in clasa – 21.08.2017

Anunt promovare in clasa – 21.08.2017

Proces verbal selectie dosare promovare în grad profesional imediat superior – 28.07.2017

Proces verbal selectie dosare promovare

Concurs de promovare în grad profesional imediat superior

Primăria Comunei Răzvad, cu sediul în comuna Răzvad, strada Principală, nr. 350, judeţ Dâmboviţa, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale prevederilor … Continue reading

IMPOZITE SI TAXE ABROGATE INCEPAND CU DATA DE 01.02.2017 CONFORM LEGII 1/2017

II. Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările și completările ulterioare LISTA CUPRINZÂND TAXELE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU CARE SE ACTUALIZEAZĂ1/AJUSTEAZĂ 1) Extras din Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru: „Art. 4. – … (2) Taxele … Continue reading