Anunț

Lista certificate de urbanism si autorizatii construire octombrie 2019

Lista autorizatii construire si certificate urbanism octombrie 2019

Raport de informare si consultare PUZ construire statie de baza servicii electronice

Raport de informare si consultare PUZ construire statie de baza servicii electronice

Raport de informare si consultare PUZ ferma ecologica

Raport de informare si consultare PUZ ferma ecologica

Raport privind informarea si consultarea publicului cu privire la Actualizarea documentatiei PUG – Razvad

Raport informare public privind actualizarea documentatiei PUG

Lista certificate de urbanism si autorizatii construire august 2019

Lista certificate de urbanism si autorizatii construire septembrie 2019

Proces verbal PUZ Razvad – RCS RDS

PV PUZ rcs rds 17.09.2019

Lista certificate de urbanism si autorizatii construire august 2019

Lista autorizatiisi certificate urbanism august 2019

Anunt PUZ in satul Razvad – Tarla 87 Parcela 2309/5 – etapa elaborare documentatie

PUZ RCS RDS Razvad – etapa elaborare documentatie