Anunț

Anunt PUZ strada Luca 08.02.2019

Lista Autorizatii construire sau desfiintare la 31.01.2019

Lista autorizatiilor de construire desfiintare emise sau prelungite la 31.01.2019

Comunicat de presa privind aprobarea procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizaţiei de mediu

Comunicat de presa referitor la apariția Ordinului nr.1171/05.11.2018 privind aprobarea procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu, publicat în Monitorul Oficial al României Partea I nr. 967/15.11.2018.

Anunt proiect hotarare pentru aprobarea sponsorizarii de catre SC OMV PETROM SA a CECS

20-11-2017 Anunt Public : Primaria Razvad supune spre analiza proiectul de hotarare cu privire la aprobarea sponsorizarii de catre SC OMV PETROM SA a “Centrului Educativ pentru Copii Saraci Razvad”. OMV PETROM sponsorizeaza “Centrului Educativ pentru Copii Saraci Razvad”in vederea … Continue reading

Centralizator si proces verbal promovare in clasa – 21.08.2017

Proces vebal rezultate interviu. Centralizator rezultate proba scrisa promovare in clasa

Proces verbal promovare in clasa – 16.08.2017

Proces verbal promovare in clasa – 16.08.2017

Centralizator concurs promovare 08.08.2017

Centralizatorul privind rezultatele la concursul promovare in grad profesional desfasurat in data de 08.08.2017

Anunt promovare in clasa – 21.08.2017

Anunt promovare in clasa – 21.08.2017