Primăria Comunei Răzvad

Activitatea de prestări de servicii de administraţie publică locală este de regulă reglementată în legi şi hotărâri la nivel naţional, precum şi prin hotărâri ale organelor de conducere ale organizaţiei.
Primăria comunei reprezintă o structură funcţională constituită din Primar, viceprimar, secretar şi aparatul propriu de specialitate al Primarului comunei Răzvad, care duc la îndeplinire Hotărârile Consiliului Local al comunei Răzvad şi dispoziţiile Primarului.


Conform legislaţiei româneşti, prin legea 215 / 2001 a Administraţiei Publice Locale (actualizată prin Legea 286/2006), comună Răzvad este persoană juridică care are un patrimoniu, un buget propriu şi hotărăşte în ceea ce priveşte administrarea intereselor publice locale, exercitând în condiţiile legii, autoritatea publică în Comună Răzvad. Autorităţile publice locale sunt Primarul – ca autoritate executivă, şi Consiliul Local – ca autoritate deliberativă.
Aparatul de lucru al Primarului Comunei Răzvad este format din entităţile funcţionale stabilite prin organigrama aparatului propriu de specialitate aprobată prin Hotărâre a Consiliului Local al comunei Răzvad şi cuprinde următoarele compartimente: contabilitate, urbanism, fond funciar, agricol, gospodăresc, mediu, asistenţă socială. La acestea se adaugă Secretarul comunei.
Misiunea primariei este de a stimula si sprijini cresterea prosperitatii comunei Răzvad si a bunastarii cetatenilor acesteia. Obiectivul general al primariei tinteste dezvoltarea economica a comunei.
Principalele procese derulate în activitatea instituţiei sunt următoarele:
• Servicii sociale şi autoritate tutelară;
• Coordonarea dezvoltării prin servicii de urbanism şi amenajarea teritoriului, control şi disciplină în construcţii;
• Administrarea bunurilor din patrimoniul comunei (clădiri, terenuri, etc.);
• Furnizarea serviciilor de utilitate publică;
• Colectarea şi utilizarea taxelor locale, administrarea bugetului local conform nevoilor locale;
• Stare civiă;
• Agricol;
• Sprijinirea dezvoltării durabile locale prin instrumente economice, sociale, de mediu, culturale, educaţionale, etc.;
• Orientarea şi informarea cetăţeanului;
• Organizarea şi derularea colaborării cu alte instituţii;
• Administraţie internă şi personal.
În principal, veniturile primăriei sunt formate din taxele şi impozitele percepute populaţiei comunei şi persoanelor juridice care au sediul în localitatea Răzvad şi care îşi desfăşoară activitatea pe raza comunei.

Comments are closed.