Comuna Răzvad

Numele localităţilor aflate în administraţie:
Răzvad, Valea Voievozilor, Gorgota

Suprafaţa: 4186 ha
Intravilan: 1258 ha
Extravilan: 2928 ha
Populaţie: 9024
Gospodarii: 2846
Nr. locuinţe: 3398
Nr. grădiniţe: 4
Nr. şcoli: 3

Aşezarea geografică:
Localitatea are coordonatele geografice de 44°56
39; latitudine N şi 25°32
39; longitudine E
Altitudine 28,2 m
Situată în zona centrală a judeţului DB, la 5km de Municipiul Târgovişte.
În cadrul judeţului Dâmboviţa, comună Răzvad ocupă o poziţie central estică la cca 3 km de Municipiul Târgovişte, pe terasa de pe malul stâng al râului Ialomiţa în zona de racord dintre luncă şi deal.

TERITORIILE ADMINISTRATIVE VECINE:
Teritoriul administrativ Răzvad are următorii vecini:
- spre nord – comuna Glodeni, comuna Ocniţa
- spre est – comuna Gura-Ocniţei
- spre sud Municipiul Târgovişte, comuna Ulmi
- spre vest -comuna Aninoasa

RELIEF:
Comuna Răzvad se încadrează în jumătatea nordică a Câmpiei Române, subunitatea câmpiei piemontane a Cricovului Dulce încadrându-se interfluviului Cricov-Ialomiţa.
Local se pot identifica următoarele forme de microrelief:
1. Forme specifice zonei deluroase:
- versanţii dealurilor;
- nivelele de eroziune;
- microdepresiuni de contact.
2. Forme specifice zonei de câmpie piemontană:
- albia majoră a râului Ialomiţa;
- terasa imferioară a râului Ialomiţa;
- racordul dintre zona de terasă şi culturile deluroase
REŢEAUA HIDROGRAFICĂ:
Reţeaua hidrografică este dominantă de râul Ialomiţa ce are o direcţie de curgere nord-vest şi sud-est cu pantă de 3-5%. Reţeaua secundară este formată dintr-o serie de cursuri cu debit permanent cum sunt: Valea Slănic, Valea Răzvedeanca, Valea Voievozilor, parţial regularizat.
Orizontul acvifer freatic se situează la cote ce variază în funcţie de relief între 4-10 m.

RESURSE NATURALE SPECIFICE:
Resursă naturală care constiuie suportul dezvoltării economice a comunei Răzvad este fondul funciar agricol.

Activităţi economice principale:
Industria petrolieră (extracţie, depozitare, transport)
Industria textilă şi confecţii
Construcţii civile şi industriale
Producţie de mobilă
Industria alimentară

Evenimente locale:
Ziua comunei Răzvad – prima sâmbătă din luna mai, Bâlci-Gorgota Hramul “Schimbarea la Faţă” (06 august).

Facilitaţi oferite investitorilor:
Bază sportivă modernă – teren fotbal
Sală de sport

Proiecte de investiţii:
Canalizare comuna Răzvad
Dispensar Valea Voievozilor
Centru Cultural
Grădiniţa Valea Voievozilor
Alimentare cu apă şi gaze naturale în satul Gorgota
Modernizare drumuri comunale
Reabilitare biblioteca comunală

Comments are closed.