Autorizația de construire/desființare – AC/AD

Acte necesare :
- Cerere tip A.C. / A.D.
- Certificatul de Urbanism în copie
- Dovada titlului asupra imobilului, teren şi/sau construcţii, în original sau copie legalizată
- Documentaţia tehnică D.T. în 2 exemplare
- Avizele acordurile şi punctul de vedere/actul administrativ al autorităţii pentru protecţia mediului competente, solicitate prin certificatul de urbanism, în copie
- Studiile de specialitate, nota tehnică justificativă sau raportul de expertiză pentru lucrări de intervenţie la construcţii existente şi/sau raportul de audit energetic pentru lucrări de intervenţie în vederea creşterii performanţei energetice la clădiri, solicitate prin certificatul de urbanism, în condiţiile legii;
- Taxă AC/AD
- D.T.A.D. care cuprinde aceleaşi documente menţionate la alin. anterior precum şi certificatul de atestare fiscală privind valoarea de impozitare a imobilului (în copie)

PRELUNGIRE AUTORIZAȚIE CONSTRUIRE/DESFIINȚARE – AC/AD
Acte necesare:
- Cerere tip AC/DC prelungire
- Autorizaţie de construire în original
- Taxa Prelungire Autorizaţie de Construire

ANUNŢ ÎNCEPERE LUCRĂRI CONSTRUCŢII AUTORIZATE
ANUNT INCEPERE LUCRARI

Comments are closed.