Proiecte de hotărâri

AnNumar și dataDescriereVizualizează
202002.12.2020Proiect de hotarare pentru stabilirea taxelor si impozitelor in anul 2021Proiect
202126.02.2021Proiect de hotarare pentru aprobarea regulamentului privind infiintarea serviciului caini fara stapanRegulament caini fara stapan Razvad
202126.02.2021Proiect de hotarare pentru aprobarea regulametului de organizare si functionare al consiliului local RazvadRegulamet de organizare si functionare
202126.02.2021Proiect de hotarare pentru aprobarea Statului comunei RazvadStatutul Comunei Razvad
202128.12.2021Proiect de hotarare privind cuantumul taxei de habitat pentru anul 2022Proiect de hotarare privind cuantumul taxei de habitat pentru anul 2022
202303.01.2023Proiect de hotarare aprobarea bugetului local al comunei Razvad pe anul 2023Proiect de hotarare aprobarea bugetului local al comunei Razvad pe anul 2023
202328.11.2023Proiect de h o t ă r â r e
privind aprobarea Metodologiei de instituire și colectare a taxei de salubrizare de la utilizatorii noncasnici pentru anul 2024
Proiect hotarare aprobare metodologie taxa habitat
202328.11.2023Proiect de h o t ă r â r e
privind aprobarea cuantumului taxei de habitat, la nivelul
Comunei Razvad , cu destinatie speciala de salubrizare pentru anul 2024
Proiect hotarare aprobare taxa habitat 2024
202328.11.2023 Proiect de h o t ă r â r e privind aprobarea cuantumului taxei de salubrizare
pentru utilizatorii noncasnici pentru anul 2024
Proiect hotarare taxa habitat noncasnici
202328.11.2023Proiect de h o t ă r â r e
privind aprobarea cotizatiei comunei Razvad datorata către
ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA
„MANAGEMENTUL INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL DAMBOVITA” pentru anul 2024
Proiect hotarare aprobare cotizatie ADI Deseuri 2024
202329.11.2023Proiect de h o t ă r â r e privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2024Proiect hotarare impozite locale 2024
20241 din 10.01.2024Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli la 31.12.2023Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli la 31.12.2023
20242 din 10.01.2024Proiect de hotarare prin care se ia act de aprobarea acoperirii deficitului sectiunii de dezvoltare aferent anului 2023Proiect de hotarare prin care se ia act de aprobarea acoperirii deficitului sectiunii de dezvoltare aferent anului 2023
20243 din 12.01.2024Proiect schimbare destinatie cladire Gradinita nr.1 RazvadProiect schimbare destinatie cladire Gradinita nr.1 Razvad
20244 din 12.01.2024Proiect buget 2024Proiect buget 2024
20245 din 12.01.2024Hotarare privnd trecerea unor bunuri din domeniul public in domeniul privat al comunei RazvadHotarare privnd trecerea unor bunuri din domeniul public in domeniul privat al comunei Razvad
20246 din 22.01.2024Proiect de hotarare privind stabilirea salariului de baza pentru functiile publice si contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primaruluiProiect de hotarare privind stabilirea salariului de baza pentru functiile publice si contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului
20247 din 29.01.2024Proiect privind nominalizarea a doi consilieri locali pentru evaluarea performantelor profesionale ale secretarului general al comuneiProiect privind nominalizarea a doi consilieri locali pentru evaluarea performantelor profesionale ale secretarului general al comunei
20248 din 01.02.2024Proiect Hotărâre.nr.8/01.02.2024 privind aprobarea Devizului General Actualizat precum și actualizarea indicatorilor economici aferenți obiectivului „Execuția tramei stradale, a șanțurilor de scurgere a apei pluviale și a podețelor de acces la gospodăriile de pe strada Tudor Vladimirescu (DJ 719) în satul Valea Voievozilor, comuna Răzvad, județul Dâmbovița” Proiect hot nr 8
20249 din 01.02.2024Proiect Hotărâre.nr.9/01.02.2024 privind aprobarea Devizului General Actualizat faza PTE pentru obiectivul de investiții „Modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public în satele Răzvad și Gorgota, Comuna Răzvad, județul Dâmbovița”Proiect hot nr 9
202410 din 01.02.2024Proiect Hotărâre.nr.10/01.02.2024 privind aprobarea Devizului General Actualizat precum și actualizarea indicatorilor economici aferenți obiectivului „Construire piste biciclete pe strada Tudor Vladimirescu (DJ 719) în satul Valea Voievozilor, comuna Răzvad, județul Dâmbovița”Proiect hot nr 10
202411 din 01.02.2024Proiect Hotărâre.nr.11/08.02.2024 privind aprobarea Devizului General Actualizat precum și actualizarea indicatorilor economici aferenți obiectivului „Realizare branșamente la rețeaua de canalizare a gospodăriilor de pe strada Tudor Vladimirescu (DJ 719) în satul Valea Voievozilor, comuna Răzvad, județul Dâmbovița”Proiect hot nr 11
202412 din 01.02.2024Proiect Hotărâre.nr.12/08.02.2024 privind aprobarea Documentației SF și indicatoriilor tehnico- economici aferenți obiectivului „ Extindere cu o sală de clasă a Grădiniței din satul Valea VoievozilorProiect hot nr 12
202413 din 01.02.2024Proiect Hotărâre nr. 13/16.02.2024 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți proiectului “Dotarea serviciului voluntar pentru situatii de urgenta comuna Razvad, judetul Dambovita cu autobasculanta si echipamente”Proiect hot nr 13

Comments are closed.