SVSU Răzvad

Prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Răzvad nr. 10 din 24 februarie 2006 se constituie Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Răzvad de categoria a – I-a.
fisa serviciului pentru situatii de urgenta_1
Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Răzvad, este o structură specializată, cu o dotare specifică categoriei, care se constituie în subordinea Consiliului Local al comunei Răzvad, destinat să execute activităţi de prevenire, monitorizare şi gestionare a situaţiilor de urgenţă în comună Răzvad, în strânsă legatură cu “ISU Basarab I” Dâmbovița. Serviciul asigură coordonarea de specialitate a activităţilor de prevenire împotriva inundaţiilor şi de protecţie civilă, îndeplineşte atribuţiile de prevenire a riscurilor producerii unor situaţii de urgenţă, prin activităţi de îndrumare şi control, intervine în timp oportun pentru limitarea sau înlăturarea consecinţelor situaţiilor de urgenţă şi să efectueze acţiuni de ajutor şi salvare a oamenilor şi bunurilor materiale în caz de dezastre, în cooperare cu celelalte structuri abilitate pentru asemenea situaţii.

Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Răzvad, are următoarele atribuţii:
a. desfăşurarea activităţii de prevenire, informare şi instruire privind cunoaşterea şi respectarea regulilor şi măsurilor de apărare împotriva incendiilor şi a situaţiilor de urgenţă ;
DSCN3985
b. execută acţiuni de intervenţie pentru stingerea incendiilor, salvare şi deblocare, evacuare sau alte măsuri de protecţie a persoanelor,bunurilor şi animalelor, dispuse de către de primarul comunei, în calitate de preşedinte al Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă Răzvad ;
DSCN3202
c. desfăşoară alte acţiuni de limitare şi înlăturare a urmărilor situaţiilor de urgenţă, la toate tipurile de riscuri, în colaborare cu alte servicii de urgenţă sau cu servicii profesioniste;
DSCN3089
d. pune în aplicare măsurile dispuse de preşedintele Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă Răzvad pentru asigurarea condiţiilor minime de supravieţuire a populaţiei ;
DSCN3110
e. colaborează cu toate structurile locale, zonale sau naţionale din domeniul situaţiilor de urgenţă pentru asigurarea unui nivel de operativitate crescut şi desfăşurarea unor intervenţii operative şi eficiente.
DSCN3125

Comments are closed.