Prevenirea incendiilor în sezonul rece

Supunem atenţiei persoanelor fizice, operatorilor economici, principalele reguli şi măsuri de securitate la incendiu premergător şi pe timpul sezonului rece.
Activitatea de prevenire a incendiilor se impune a fi intensificată în perioada următoare datorită exploatării necorespunzătoare a sobelor şi mijloacelor de încălzire cu combustibil solid.

  Pentru a preîntâmpina pericolul de incendiu ce poate apărea la sobe se recomandă:
 • Verificarea sobelor, canalelor şi coşurilor de evacuare a fumului, pentru a nu prezenta fisuri care să permită scânteilor să incendieze materialele combustibile din apropiere;
 • Tencuirea şi spoirea cu var a părţii din pod a coşului de fum pentru sesizarea fisurilor;
 • Curăţarea canalelor şi coşurilor de fum premergătoare sezonului rece;
 • Montarea pe pardoseală în faţa uşii de alimentare cu combustibil o bucată de tablă cu dimensiunea de 0,50X 0,70m;
 • Nu se vor introduce în sobă lemne cu lungime mai mare decât focarul, nu se va lăsa uşa de la focar deschisă şi nu se vor supraîncălziţi sobele;
 • Nu se vor lăsa copiii nesupravegheaţi în încăperi unde sunt în funcţiune mijloace de încălzire;
 • Pentru mijloacele de încălzit locale sau centrale care folosesc combustibil lichid recomandăm:
 • Verificarea etanşeităţii conductelor de alimentare cu combustibil;
 • Interzicerea supraalimentării cu combustibil;
 • Curăţarea periodică a conductelor de alimentare şi a duzelor de pulverizare;

  • Pentru exploatarea corespunzătoare a aparatelor electrice de încălzit şi a instalaţiilor electrice se vor lua măsurile:
 • Nu se vor utiliza instalaţii electrice defecte, montate direct pe materiale combustibile, cu improvizaţii, cu legături electrice neacoperite de material electroizolant;
 • Nu se vor suprasolicita circuitele electrice prin racordarea unor consumatori electrici care depăşesc puterea nominală a acestora;
 • Supravegheaţi permanent mijloacele de încălzire electrice aflate în funcţiune;

  • Pentru înlăturarea neregulilor la instalarea şi exploatarea centralelor temice cu combustibil gazos se va urmări:
 • Montarea centralelor termice numai de personal autorizat;
 • Verificarea etanşeităţii conductelor GPL cu apă şi săpun;
 • Folosirea regulatoarelor de presiune în perfectă stare de funcţionare;
 • Interzicerea utilizării de recipiente GPL improvizate a funcţionării acestora în poziţieculcat şi depozitarea acestora la o distanţă mai mică de 1,5 – 2 m de sursele de căldură.
 • Comments are closed.