Certificatul de urbanism

Acte necesare :
cerere – Certificat Urbanism
– Plan cadastral/topografic întocmit în sistemul de Proiecţie Stereografică 1970 cu tabel de inventar de coordonate, conform Ordinului nr. 839/2009 de aprobare a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii;
- Titlu de proprietate asupra imobilului (copie) – extras de Carte Funciară pentru informare actualizat la zi
- Documentul de plată a taxei de eliberare a certificatului de urbanism

Certificatul de urbanism nu ține loc de AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE. În baza lui nu se poate construi!!! El este un act premergator eliberării autorizației!!!

Tipurile de construcţii pentru care se eliberează C.U.:
- Construcţii individuale
- Construcţii colective
- Construcţii şi demolări
- Reclamă şi publicitate (chioşcuri şi construcţii cu caracter provizoriu)
- Împrejmuiri

Taxe
Valoarea taxei pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediul rural:

PRELUNGIRE CERTIFICAT DE URBANISM – C.U.
Acte necesare:
- cerere CU prelungire
- Certificat de Urbanism în original
- Taxă Prelungire Certificat de Urbanism

Comments are closed.