Măsuri de prevenire a arderilor necontrolate

MĂSURI DE PREVENIRE A ARDERILOR NECONTROLATE SPECIFICE SEZONULUI DE PRIMĂVARĂ
În conformitate cu art. 98 din O.U.G. nr. 195/22.12.2005 constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 1 an, sau amendă penală de la 30.000 la 60.000 lei, arderea miriştilor, stufului, tufărişului şi vegetaţiei ierboase, dacă au fost de natură să pună în pericol viaţa sau sănătatea umană, animală sau vegetală.

Pentru a putea totusi igieniza terenurile prin ardere, sunt necesare în prealabil, următoarele:
- Aprobare scrisă din partea Agenţiei Pentru. Protecţia Mediului Dâmboviţa;
- Permis de lucru cu focul de la Primăria Răzvad,

SE INTERZICE:
Utilizarea focului deschis (în apropierea locuinţelor, depozitelor de furaje);
Utilizarea focului deschis în zonele de agrement, cu excepţia locurilor special amenajate:
Folosirea focului deschis ca mijloc de igienizare a terenurilor agricole sau silvice;
A se lăsa la îndemâna copiilor chibrituri, brichete sau alte surse de foc care prin joacă pot provoca incendii;
A se lăsa în casă copii nesupravegheaţi cu sobe, radiatoare sau aparate electrice în funcţiune ori lumânări aprinse;
Arderea materialului de orice natură pe vânt;
Distanţele minime la care se poate face focul:
40 m faţă de locurile cu pericol de explozie (gaze, lichide combustibile etc.);
50 m faţă de materiale combustibile sau clădiri;
100 m faţă de lanuri şi depozite furajere;
200 m faţă de liziera pădurii;
Pe timpul arderii lăsarea nesupravegheată a focului;
Folosirea buteliilor de gaze în poziţii culcate sau înclinate;
Aruncarea cenuşei la întâmplare fără a stinge cu apă jăraticul rămas;
Fumatul în spaţii cu risc ridicat de provocare a incendiilor;

În cazul incendiilor, persoanele fizice şi juridice aflate în apropiere au obligaţia să anunţe la Dispeceratul unic de urgenţă tel. 112 şi la sediul Primăriei Răzvad – 0245/677516

Comments are closed.