Taxa de habitat

Primăriile nu mai au dreptul de a aproba reduceri sau scutiri de la plata taxei de habitat.
Facilităţile şi scutirile de la plata taxei de habitat se acordă pe bază de cerere înregistrata la primărie. Cererile formulate de proprietari împreună cu documentele justificative se înaintează Aparatului tehnic al A.D.I. în vederea verificării şi aprobării acestora, conform împuternicii primite în baza Hotărârii A.D.I. nr. 122/18.06.2013
Aparatul tehnic al A.D.I. va comunica primăriilor situaţia modului de soluţionare a cererilor.

- Hotărârea ADI nr. 134/11.09.2013pdf1

Documentele necesare în vederea acordării scutirilor şi facilitaţilor sunt următoarele:

a) Pentru gospodăriile formate dintr-o singură persoană:
- Cerere
- Adeverinţa de la U.A.T. cu situaţia gospodăriei conform registrului agricol;
- Copie certificat deces soţ/soţie/membru al gospodăriei;
- Anchetă socială;
- Copia facturii emisă de S.C.Electrica S.A.

b) Pentru strainași:
- Cerere
- Copie act identitate din care să reiasă domiciliul în altă localitate;
- Declaraţie pe propria răspundere ;
- Anchetă socială;
- Adeverinţa de la U.A.T. cu situaţia gospodăriei conform registrului agricol;
- Copia facturii emisă de S.C.Electrica S.A.

c) Pentru gospodăriile ai căror proprietari împreună cu membrii familiei sunt plecaţi în strainătate:
- Cerere
- Declaraţie pe propria răspundere ;
- Dovadă rezidenţă;
- Adeverinţa de la U.A.T. cu situaţia gospodăriei conform registrului agricol;
- Anchetă socială;
- Copia facturii emisă de S.C .Electrica S.A,

d) Pentru gospodăriile care deţin două sau mai multe contoare electrice la aceeaşi adresă:
- Cerere
- Copia facturilor, emise de S.C. Electrica S.A., pentru fiecare contor;
- Copia actului de identitate;
- Adeverinţa de la U.A.T. cu situaţia gospodăriei conform registrului agricol.

e) Pentru gospodăriile în care se regăsesc persoanele aflate în situaţiile prevăzute de art. 284 Cod Fiscal:
- Cerere
- Legitimaţie veteran război;
- Legitimaţie văduva veteran război;
- Dovadă de persecutat politic;
- Adeverinţa de la U.A.T. cu situaţia gospodăriei conform registrului agricol;
- Copia facturii emisă de S.C.Electrica S.A.

f) Pentru gospodăriile situate în zonele inaccesibile:
- Cerere
- Proces verbal încheiat între reprezentanţii Aparatului tehnic al A.D.I. şi reprezentanţii primăriilor (la data inventarierii) în urma verificărilor în teren a gospodăriilor.

Comments are closed.