Ajutor incalzire 2021-2022

DOCUMENTELE DOVEDITOARE PRIVIND COMPONENŢA ŞI VENITURILE FAMILIEI/PERSOANEI SINGURE:
PT GAZE NATURALE SI SUPLIMENT ENERGIE
- FORMULAR CERERE ACORDARE AJUTOR INCALZIRE
– copie după contractul de vânzare- cumpărare, contractul de închiriere, pentru a dovedi calitatea de proprietar sau chiriaş, pentru imobilul/apartamentul/locuinţa la care se solicită ajutorul ;
– factură de gaze recentă (din august sau septembrie 2021);
– actele de identitate (B.I., C.I., certificat naştere copii) ale membrilor familiei, din care să rezulte că aceştia au domiciliul sau reşedinţa la adresa la care se solicită ajutorul;
– certificatul de căsătorie;
– hotărâre judecătorească privind plasamentul, încredinţarea, adopţia copilului, dispoziţii privind tutela, curatela, sau stabilirea altor măsuri de protecţie pentru copii;
– adeverinţă de venit cuprinzând venitul net din luna anterioară depunerii cererii cu mențiunea de a se specifica pe adeverință daca salariatul primește da/ nu bonuri valorice și care este valoarea acestora;
– cupoane : pensie (orice tip de pensie), alocaţii şi indemnizaţii, ajutor de şomaj, sau pentru orice altă prestaţie socială , din luna anterioară depunerii cererii;
– adeverinţă de la facultate pentru studenţi, din care să rezulte dacă beneficiază sau nu de bursă;
– decizia de impunere pentru persoanele care realizează venituri din activităţi independente sau chirii;
- Adeverinta eliberata de Biroul de Taxe si Impozite Locale din cadrul Primariei RAZVAD din care să rezulte bunurile detinute în proprietate pentru toţi membrii familiei
–-adeverinta de rol agricol din care să rezulte nominal persoanele care locuiesc la adresa respectiva si bunurile detinute in proprietate,
In cazul detinerii în proprietate a unui autoturism/autoturisme şi/ sau motocicletă/motociclete se va prezenta cartea de identitate in copie xerox a autoturismului pentru evidenţierea vechimii.
 Dosar cu sina.

PENTRU SUPLIMENT: factură energie electrică (toate paginile)

DOCUMENTELE DOVEDITOARE PRIVIND COMPONENŢA ŞI VENITURILE FAMILIEI/PERSOANEI SINGURE:
PT ENERGIE ELECTRICA SI SUPLIMENT ENERGIE
– copie după contractul de vânzare- cumpărare, contractul de închiriere, pentru a dovedi calitatea de proprietar sau chiriaş, pentru imobilul/apartamentul/locuinţa la care se solicită ajutorul ;
– factură de energie electrica recentă (din august sau septembrie 2021)- primele 3 pagini;
– actele de identitate (B.I., C.I., certificat naştere copii) ale membrilor familiei, din care să rezulte că aceştia au domiciliul sau reşedinţa la adresa la care se solicită ajutorul;
– certificatul de căsătorie;
– hotărâre judecătorească privind plasamentul, încredinţarea, adopţia copilului, dispoziţii privind tutela, curatela, sau stabilirea altor măsuri de protecţie pentru copii;
– adeverinţă de venit cuprinzând venitul net din luna anterioară depunerii cererii cu mențiunea de a se specifica pe adeverință daca salariatul primește da/ nu bonuri valorice și care este valoarea acestora;
– cupoane : pensie (orice tip de pensie), alocaţii şi indemnizaţii, ajutor de şomaj, sau pentru orice altă prestaţie socială , din luna anterioară depunerii cererii;
– adeverinţă de la facultate pentru studenţi, din care să rezulte dacă beneficiază sau nu de bursă;
– decizia de impunere pentru persoanele care realizează venituri din activităţi independente sau chirii;
-adeverinta de rol agricol din care să rezulte nominal persoanele care locuiesc la adresa respectiva si
-Adeverinta eliberata de Biroul de Taxe si Impozite Locale din cadrul Primariei RAZVAD, din care să rezulte bunurile detinute în proprietate pentru toţi membrii familiei
–-adeverinta de rol agricol din care să rezulte nominal persoanele care locuiesc la adresa respectiva si bunurile detinute in proprietate,
In cazul detinerii în proprietate a unui autoturism/autoturisme şi/ sau motocicletă/motociclete se va prezenta cartea de identitate in copie xerox a autoturismului pentru evidenţierea vechimii.
- Dosar cu sina.

 PENTRU SUPLIMENT: factură gaze naturale (toate paginile)

DOCUMENTELE DOVEDITOARE PRIVIND COMPONENŢA ŞI VENITURILE FAMILIEI/PERSOANEI SINGURE:
PT LEMNE, COMBUSTIBILI PETROLIERI SI SUPLIMENT ENERGIE
– copie după contractul de vânzare- cumpărare, contractul de închiriere, pentru a dovedi calitatea de proprietar sau chiriaş, pentru imobilul/apartamentul/locuinţa la care se solicită ajutorul ;
– actele de identitate (B.I., C.I., certificat naştere copii) ale membrilor familiei, din care să rezulte că aceştia au domiciliul sau reşedinţa la adresa la care se solicită ajutorul;
– certificatul de căsătorie;
– hotărâre judecătorească privind plasamentul, încredinţarea, adopţia copilului, dispoziţii privind tutela, curatela, sau stabilirea altor măsuri de protecţie pentru copii;
– adeverinţă de venit cuprinzând venitul net din luna anterioară depunerii cererii cu mențiunea de a se specifica pe adeverință dacă salariatul primește da/ nu bonuri valorice și care este valoarea acestora;
– cupoane : pensie (orice tip de pensie), alocaţii şi indemnizaţii, ajutor de şomaj, sau pentru orice altă prestaţie socială , din luna anterioară depunerii cererii;
– adeverinţă de la facultate pentru studenţi, din care să rezulte dacă beneficiază sau nu de bursă;
– decizia de impunere pentru persoanele care realizează venituri din activităţi independente sau chirii;
– adeverinţa de rol agricol ( pentru cei care deţin terenuri agricole în altă localitate).
-Adeverinta eliberata de Biroul de Taxe si Impozite Locale din cadrul Primariei RAZVAD, din care să rezulte bunurile detinute în proprietate pentru toţi membrii familiei
–-adeverinta de rol agricol din care să rezulte nominal persoanele care locuiesc la adresa respectiva si bunurile detinute in proprietate,
In cazul detinerii în proprietate a unui autoturism/autoturisme şi/ sau motocicletă/motociclete se va prezenta cartea de identitate in copie xerox a autoturismului pentru evidenţierea vechimii.
 Dosar cu sina.

Ajutorul pentru încălzire se acordă în funcţie de venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure:
• în proporţie de 100% din valoarea de referinţă, dar nu mai mult decât consumul facturat, în situaţia în care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este de până la 200 lei;
• în proporţie de 90%, în situaţia în care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 200,1 lei şi 320 lei;
• în proporţie de 80%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 320,1 lei şi 440 lei;
• în proporţie de 70%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 440,1 lei şi 560 lei;
• în proporţie de 60%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 560,1 lei şi 680 lei;
• în proporţie de 50%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 680,1 lei şi 920 lei;
• în proporţie de 40%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 920,1 lei şi 1040 lei;
• în proporţie de 30%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 1040,1 lei şi 1160 lei;
• în proporţie de 20%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 1160,1 lei şi 1280 lei;
• în proporţie de 10%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie este cuprins între 1280,1 lei şi 1386 lei;
• în proporţie de 10%, în situaţia în care venitul net mediu lunar al persoanei singure este cuprins între 1280,1 lei şi 2053 lei.

Valoarea de referință luată în calcul la stabilirea ajutorului de încălzire, în funcție de sistemul de încălzire utilizat, nu va putea fi mai mică de:

• 250 lei/lună, pentru gaze naturale;
• 500 lei/lună, pentru energie electrică;
• 320 lei/lună, pentru combustibili solizi și/sau petrolieri.

Suplimentul pentru energie acordat pe tot parcursul anului este diferențiat în funcție de sursa de energie, respectiv :
- 30 lei pentru consumul de energie electrică;
- 10 lei pentru consumul de gaze naturale;
- 10 lei pentru consumul de energie termică;
- 20 lei pentru consumul de combustibili solizi și petrolieri;

ACTE NECESARE IN VEDEREA DEPUNERII DOSARULUI PENTRU AJUTORUL DE INCALZIRE SEZON RECE 01.11.2021-31.03.2022

LISTA BUNURI CARE DUC LA EXCLUDEREA AJUTORULUI DE INCALZIRE SI VMG (3)

Comments are closed.