Înregistrări Naşteri

Acte necesare:
- Certificat medical costatator al naşterii;
- Actul de identitate al mamei şi/sau al declarantului, dacă naşterea nu este declarată de mamă – original şi copie;
- Declaraţia de recunoaştere a copilului născut în afara căsătoriei, data de către tată în faţa ofiţerului de stare civilă care înregistrează naşterea sau la notarul public, din care să rezulte şi numele de familie pe care îl dobândeşte copilul, la care se anexează consimţământul mamei; în cazul tatălui minor, acesta este asistat de reprezentantul legal;
- Certificatul de căsătorie al părinţilor copilului – original şi copie, dacă sunt căsătoriţi, iar dacă aceştia poartă nume diferite, declaraţia scrisă cu privire la numele pe care îl va dobândi copilul;
*În situaţia în care unul dintre părinţi sau ambii sunt cetăţeni străini, sunt necesare documentele prevăzute mai sus precum şi următoarele: paşaportul părintelui cetăţean străin/ părinţilor cetăţeni străini, respectiv actul de identitate pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, în original şi copie şi traducerea legalizată a filei care conţine datele de identificare, precum şi certificatul de căsătorie al părinţilor copilului şi traducerea legalizată a acestuia, dacă părinţii sunt căsătoriţi. Originalul certificatului şi traducerea acestuia vor fi apostilate / supralegalizate.;
Livretul de familie, după caz;Observaţii:
Formulare completate de solicitant
- Dacă părinţii nu au nume de familie comun sau există neconcordanţă între prenumele copilului trecut în certificatul medical constatator al naşterii şi declaraţia verbală a declarantului, întocmirea actului de naştere se face pe baza declaraţiei scrise şi semnate de ambii părinţi, din care să rezulte numele de familie şi prenumele copilului.
- Declaraţie de recunoaştere a copilului de către tată – în cazul unui copil rezultat din afara căsătoriei – semnată de ambii părinţi
- Cerere de înregistrare a naşterii când declaraţia se face după trecerea a 15 zile de la naştere, dar nu mai mult de 1 an
- Declaraţie privind stabilireaa domiciliului copilului pentru cazul în care părinţii au domicilii diferite.

Comments are closed.