Înregistrare Deces

Acte necesare:
- Certificat medical costatator al decesului întocmit şi semnat de medicul sau cadrul medical sanitar care a făcut constatarea;
– Dovada eliberată de poliţie sau parchet din care să rezulte că au fost sesizate, în cazul sinuciderii, accident, alte cauze violente sau cadavrul găsit;
– Procesul verbal întocmit de medic – în cazul cadavrului găsit;
– Actul de identitate, livretul militar sau adeverinţă de recrutare, după caz, pentru persoanele supuse obligaţiilor militare până la 60 ani, certificatul de naştere şi de căsătorie (original şi copie) ale decedatului;
– Actul de identitate al declarantului – original şi copie;
– Adeverinţă de la parchet în cazul în care decesul nu a fost declarat şi înregistrat în termenele legale.

Observaţii:
Termenul legal de declarare a decesului este de 3 zile de la deces. Actele se depun la Biroul Decese din cadrul Serviciului de Stare Civilă.

Formulare completate de solicitant
- Declaraţie cu moştenitorii legali şi testamentari în cazul că decedatul a avut domiciliul pe raza localităţii:
- Declaraţie cu motivele neprezentării actului de identitate sau livretului militar ale decedatului
- Cerere de înregistrare a decesului în cazul nerespectării termenul legal.

Comments are closed.