Înregistrare Căsătorii

Acte necesare:
- Actele de identitate ale viitorilor soţi – originale şi copii;
- Certificatele de naştere ale viitorilor soţi – original şi copii;
- Certificate medicale privind starea sănătăţii, valabile 14 zile inclusiv data căsătoriei, care trebuie să cuprindă menţiunea expresă ca persoana se poate sau nu se poate căsători;
- Documente traduse şi legalizate ori certificate de ofiţerul de stare civilă, din care să rezulte desfacerea căsătoriei anterioare dacă este cazul (certificat de deces sau sentinţa de divorţ) – originale şi copii;

Observaţii:
Formulare completate de solicitant
- Declaraţie de căsătorie.

IMPORTANT
1.Actele se depun cu 10 zile calendaristice înaintea oficierii căsătoriei, luându-se în calcul atât ziua depunerii actelor cât şi ziua căsătoriei.
2.La depunerea actelor este obligatorie prezenţa ambilor soţi.

Notă
- Cerere de aprobare a încheierii căsătoriei înainte de a se împlini termenul de 10 zile de la data înregistrării declaraţiei de căsătorie, pentru motive întemeiate.

Contravenţii
1) Constituie contravenţie la regimul actelor de stare civilă următoarea faptă (Legea 119 /1996, republicată, art.66)
f) omiterea declarării, în faţa ofiţerului de stare civilă, a unor date referitoare la starea civilă a persoanelor sau declararea lor în mod inexact.

Comments are closed.