Eliberarea (preschimbarea) certificatelor de stare civilă ( naştere, căsătorie, deces)

Acte necesare:
- Actul de identitate al solicitantului – original şi copie
- Certificatul vechi – pentru preschimbare – în original şi xerocopie;
- Timbru fiscal în valoare de 2 lei
- Taxă de arhivă, de urgenţă.
- Cerere eliberare certificat naştere internaţional
- Cerere eliberare certificat căsătorie internaţional

Observaţii:
Preschimbare – înlocuirea certificatelor de stare civilă de tip vechi, cu certificate internaţionale. Actele necesare pentru preschimbare sau pentru duplicate.
Solicitant
- persoană fizică
Formulare completate de solicitant:
- Cerere de eliberare a certificatului de stare civilă.

NOTĂ – Persoanele a căror naştere a fost înregistrată în Razvad, care au domiciliul sau reşedinţa în străinătate şi nu se prezintă personal, pot solicita eliberarea certificatului de celibat şi prin împuternicit cu procură specială, legalizată de notari publici din ţările emitente, care au aplicată o APOSTILĂ, (ştampilă specială) conform Convenţiei de la Haga, sau eliberată de misiunile diplomatice/oficiile consulare de carieră ale României din statul de reşedinţă.

SANCŢIUNI CONTRAVENŢIONALE
PIERDEREA , FURTUL SAU DETERIORAREA CERTIFICATELOR DE STARE CIVILĂ SE SANCŢIONEAZĂ CU AMENDĂ CONTRAVENŢIONALĂ CUPRINSĂ ÎNTRE 100 ŞI 200 LEI CONFORM LEGII NR. 119/1996 REPUBLICATĂ, CU PRIVIRE LA ACTELE DE STARE CIVILĂ.

Comments are closed.