Eliberarea livretului de familie

Acte necesare:
- Act de identitate – original şi copie
- Certificatele de stare civilă ale părinţilor şi copiilor, originale şi copii;
- Alte documente care atestă modificarea relaţiilor de autoritate paternală, adopţie, după caz, plasament familial sau încredinţare.
- Taxă de urgenţă;
- Cerere tip livret de familie

Observaţii:
Solicitant
-persoana fizică.
Formulare completate de solicitant:
- Cerere de eliberare sau actualizare.

Comments are closed.